The Miljonprogram: Take and Adjust

Tensta 1971, foto Holger Ellgaard

Tensta 1971, foto: Holger Ellgaard

Tisdag 6 november 2013 kl 16:00-18:00

The Miljonprogram: Take and Adjust

Språk: engelska

Hallonbergen, Tensta, Rinkeby och Gropiusstadt i Berlin utgör grunden för diskussionen Take and Adjust som utforskar 1960- och 70-talets stora bostadsprojekt och hur dessa platser kan justeras, approprieras och transformeras av och med sina invånare.  Dessa områden är just nu i akut behov av renovering och frågan är hur man kan förändra dessa platser på ett sätt som tar hänsyn till existerande sociala aktiviteter och i samverkan med de boende.

Presentationer kommer att hållas av Kerstin Bergendal, Mathias Heyden, Lisa Kings och Lina Olsson. Även stadsarkitekt Karin Milles och Åsa Steen tf förvaltningschef miljö- och stadsbyggnad från Sundbybergs stad samt Helena Selder, intendent på Marabouparken konsthall, kommer att delta i diskussionen.

Kerstin Bergendahl är konstnär och arbetar med konstprojektet PARK LEK i Hallonbergen och Ör. Mathias Heyden är arkitekt och driver Academy for a new Gropiusstadt i Berlin. Lisa Kings är sociolog och har utforskat kulturellt föreningsliv i avhandlingen Till det lokalas försvar: civilsamhället i den urbana periferin. Lina Olsson forskar på institutionen för Arkitektur och byggd miljö på Lunds universitet och har studerat föreningsliv i Rinkeby i avhandlingen Den självorganiserade staden: Appropriation av offentliga rum i Rinkeby.

Seminariet äger rum i utställningen Hembyg(g)d och är del av serien The Miljonprogram c/o KTH The School of Architecture och arrangeras av Stockholms Arkitektförening i samarbete med Meike Schalk, KTH och Marabouparken.