21 maj 2021–6 juni 2021

MUST REMAIN OPEN AT ALL TIMES

Kungl. Konsthögskolan Kandidatutställning 2021

21 maj–6 juni
Tisdag–söndag kl 12–17

Aron Agelii
Mattias Andersson
Sarali Borg
Ester Eriksson
Simon Ferner
Lucia Flores
Django Giambanco

Joakim Havaas
Joachim Himmelstrup
Anna Kilander
Olga Krüssenberg
Linnea Lindberg
Linnéa Ndangoya Palmcrantz
Julius Nord

Lior Nønne Malue Hansen
Sonia Sagan
Anneli Ström-Villaseca
Ebba Svensson
Alex Valijani

Ansvariga lärare: Lina Selander, gästprofessor i fri konst
Rut-Karin Zettergren, adjunkt