21 maj 2021–6 juni 2021

MUST REMAIN OPEN AT ALL TIMES

Kungl. Konsthögskolan Kandidatutställning 2021

21 maj–6 juni
Tisdag–söndag kl 12–17

Aron Agelii
Mattias Andersson
Sarali Borg
Ester Eriksson
Simon Ferner
Lucia Flores
Django Giambanco

Joakim Havaas
Joachim Himmelstrup
Anna Kilander
Olga Krüssenberg
Linnea Lindberg
Linnéa Ndangoya Palmcrantz
Julius Nord

Lior Nønne Malue Hansen
Sonia Sagan
Anneli Ström-Villaseca
Ebba Svensson
Alex Valijani

Ansvariga lärare: Lina Selander, gästprofessor i fri konst
Rut-Karin Zettergren, adjunkt

Utställningen i Marabouparken återkallar en dimension eller möjlighet som, om en vill, är politisk och som blir synlig genom en anakronism. Det handlar om konstens relation till arbete och vila, rekreation och lek. Det handlar också om värdighet, om uttalandet av ett ansvar utan klara gränser. För den moderna teknosfären är obeboelig, och det går inte att hitta en väg ut på något annat sätt än att gräva sig in i osäkerheten. Genom konsten kan vi skapa världar som vi inte kan leva utan och inuti dem hitta vägar ut ur den värld som vi inte kan leva i.

Lina Selander, Gästprofessor i fri konst

Vänligen notera att antalet besökare som kan vistas samtidigt i konsthallen är begränsat, värdar på plats överser detta. Vi ber om ert tålamod vid eventuella väntetider.

Program

12.30 Anna Kilander
13.30 Anna Kilander
14.00 Olga Krüssenberg
14.30 Anna Kilander
15.00 Mattias Andersson
15.30 Anna Kilander
16.15 Javier Alvarez Sagredo och Alex Valijani
16.30 Anna Kilander


Anna Kilander
Ungdomsskrämman
Ljudupptagning från Sibeliusgången 24 i Akalla
En gång i timmen under utställningens öppna dagar sätts ett högfrekvent ljud på i stora utställningsrummet som kan upplevas obehagligt. Ljudet varar i 47 sekunder.

Olga Krüssenberg
Högläsning ur boken Långsamt rör jag mig i din riktning, som är en förlängning av en film med samma namn som visas i utställningen. Boken är ett sätt att skapa ett nytt dokument som inrymmer mer av ett människoliv än vad sjukvårdens journaler någonsin kan göra.

Mattias Andersson
bed
Sjunger live till förinspelad musik. Konstnären är närvarande hela öppettiderna på dagarna performance sker.

Javier Alvarez Sagredo och Alex Valijani
Trauma
Uppläsning av Trauma, en långdikt om medvetandets transformation betingat av statslöshet och våld, ackompanjerad av en noise-komposition framförd på elgitarr.

12.30 Anna Kilander
13.30 Anna Kilander
14.00 Olga Krüssenberg
14.30 Anna Kilander
15.00 Mattias Andersson
15.30 Anna Kilander
16.30 Anna Kilander
17.00 Anna Kilander (på Sibeliusgången 24 i Akalla) – Obs! Fullbokat.


Anna Kilander
Ungdomsskrämman
Ljudupptagning från Sibeliusgången 24 i Akalla
En gång i timmen under utställningens öppna dagar sätts ett högfrekvent ljud på i stora utställningsrummet som kan upplevas obehagligt. Ljudet varar i 47 sekunder.

Olga Krüssenberg
Högläsning ur boken Långsamt rör jag mig i din riktning, som är en förlängning av en film med samma namn som visas i utställningen. Boken är ett sätt att skapa ett nytt dokument som inrymmer mer av ett människoliv än vad sjukvårdens journaler någonsin kan göra.

Mattias Andersson
bed
Sjunger live till förinspelad musik. Konstnären är närvarande hela öppettiderna på dagarna performance sker.

Anna Kilander
Sibeliusgången 24
Live-performance som presenteras på Sibeliusgången 24 i Akalla lördagen den 22/5 kl 17.00.

12.30 Anna Kilander
13.30 Anna Kilander
14.30 Anna Kilander
15.00 Mattias Andersson
15.30 Anna Kilander
16.30 Anna Kilander


Anna Kilander
Ungdomsskrämman
Ljudupptagning från Sibeliusgången 24 i Akalla
En gång i timmen under utställningens öppna dagar sätts ett högfrekvent ljud på i stora utställningsrummet som kan upplevas obehagligt. Ljudet varar i 47 sekunder.

Mattias Andersson
bed
Sjunger live till förinspelad musik. Konstnären är närvarande hela öppettiderna på dagarna performance sker.

12.30 Anna Kilander
13.30 Anna Kilander
14.30 Anna Kilander
15.00 Mattias Andersson
15.30 Anna Kilander
16.30 Anna Kilander


Anna Kilander
Ungdomsskrämman
Ljudupptagning från Sibeliusgången 24 i Akalla
En gång i timmen under utställningens öppna dagar sätts ett högfrekvent ljud på i stora utställningsrummet som kan upplevas obehagligt. Ljudet varar i 47 sekunder.

Mattias Andersson
bed
Sjunger live till förinspelad musik. Konstnären är närvarande hela öppettiderna på dagarna performance sker.

12.30 Anna Kilander
13.30 Anna Kilander
14.30 Anna Kilander
15.30 Anna Kilander
16.30 Anna Kilander


Anna Kilander
Ungdomsskrämman
Ljudupptagning från Sibeliusgången 24 i Akalla
En gång i timmen under utställningens öppna dagar sätts ett högfrekvent ljud på i stora utställningsrummet som kan upplevas obehagligt. Ljudet varar i 47 sekunder.

12.30 Anna Kilander
13.30 Anna Kilander
14.30 Anna Kilander
15.30 Anna Kilander
16.30 Anna Kilander


Anna Kilander
Ungdomsskrämman
Ljudupptagning från Sibeliusgången 24 i Akalla
En gång i timmen under utställningens öppna dagar sätts ett högfrekvent ljud på i stora utställningsrummet som kan upplevas obehagligt. Ljudet varar i 47 sekunder.

12.30 Anna Kilander
13.30 Anna Kilander
14.30 Anna Kilander
15.30 Anna Kilander
16.30 Anna Kilander


Anna Kilander
Ungdomsskrämman
Ljudupptagning från Sibeliusgången 24 i Akalla
En gång i timmen under utställningens öppna dagar sätts ett högfrekvent ljud på i stora utställningsrummet som kan upplevas obehagligt. Ljudet varar i 47 sekunder.

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Anna Kilander
13.30, 14.30 Mattias Andersson


Anna Kilander
Ungdomsskrämman
Ljudupptagning från Sibeliusgången 24 i Akalla
En gång i timmen under utställningens öppna dagar sätts ett högfrekvent ljud på i stora utställningsrummet som kan upplevas obehagligt. Ljudet varar i 47 sekunder.

Mattias Andersson
bed
Sjunger live till förinspelad musik. Konstnären är närvarande hela öppettiderna på dagarna performance sker.

12.30 Anna Kilander
13.30 Anna Kilander
14.30 Anna Kilander
15.00 Mattias Andersson
15.30 Anna Kilander
16.30 Anna Kilander


Anna Kilander
Ungdomsskrämman
Ljudupptagning från Sibeliusgången 24 i Akalla
En gång i timmen under utställningens öppna dagar sätts ett högfrekvent ljud på i stora utställningsrummet som kan upplevas obehagligt. Ljudet varar i 47 sekunder.

Mattias Andersson
bed
Sjunger live till förinspelad musik. Konstnären är närvarande hela öppettiderna på dagarna performance sker.

12.30 Anna Kilander
13.30 Anna Kilander
14.30 Anna Kilander
15.00 Mattias Andersson
15.30 Anna Kilander
16.30 Anna Kilander


Anna Kilander
Ungdomsskrämman
Ljudupptagning från Sibeliusgången 24 i Akalla
En gång i timmen under utställningens öppna dagar sätts ett högfrekvent ljud på i stora utställningsrummet som kan upplevas obehagligt. Ljudet varar i 47 sekunder.

Mattias Andersson
bed
Sjunger live till förinspelad musik. Konstnären är närvarande hela öppettiderna på dagarna performance sker.

12.30 Anna Kilander
13.30 Anna Kilander
14.30 Anna Kilander
15.00 Mattias Andersson
15.30 Anna Kilander
16.30 Anna Kilander


Anna Kilander
Ungdomsskrämman
Ljudupptagning från Sibeliusgången 24 i Akalla
En gång i timmen under utställningens öppna dagar sätts ett högfrekvent ljud på i stora utställningsrummet som kan upplevas obehagligt. Ljudet varar i 47 sekunder.

Mattias Andersson
bed
Sjunger live till förinspelad musik. Konstnären är närvarande hela öppettiderna på dagarna performance sker.

12.30 Anna Kilander
13.30 Anna Kilander
14.30 Anna Kilander
15.00 Mattias Andersson
15.30 Anna Kilander
16.30 Anna Kilander


Anna Kilander
Ungdomsskrämman
Ljudupptagning från Sibeliusgången 24 i Akalla
En gång i timmen under utställningens öppna dagar sätts ett högfrekvent ljud på i stora utställningsrummet som kan upplevas obehagligt. Ljudet varar i 47 sekunder.

Mattias Andersson
bed
Sjunger live till förinspelad musik. Konstnären är närvarande hela öppettiderna på dagarna performance sker.

12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Anna Kilander


Anna Kilander
Ungdomsskrämman
Ljudupptagning från Sibeliusgången 24 i Akalla
En gång i timmen under utställningens öppna dagar sätts ett högfrekvent ljud på i stora utställningsrummet som kan upplevas obehagligt. Ljudet varar i 47 sekunder.

12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Anna Kilander


Anna Kilander
Ungdomsskrämman
Ljudupptagning från Sibeliusgången 24 i Akalla
En gång i timmen under utställningens öppna dagar sätts ett högfrekvent ljud på i stora utställningsrummet som kan upplevas obehagligt. Ljudet varar i 47 sekunder.

Mattias Andersson
bed
Sjunger live till förinspelad musik. Konstnären är närvarande hela öppettiderna på dagarna performance sker.

12.30 Anna Kilander
13.30 Anna Kilander
14.00 Olga Krüssenberg
14.30 Anna Kilander
15.00 Mattias Andersson
15.30 Sonia Mohammadsdotter
16.30 Anna Kilander


Anna Kilander
Ungdomsskrämman
Ljudupptagning från Sibeliusgången 24 i Akalla
En gång i timmen under utställningens öppna dagar sätts ett högfrekvent ljud på i stora utställningsrummet som kan upplevas obehagligt. Ljudet varar i 47 sekunder.

Olga Krüssenberg
Högläsning ur boken Långsamt rör jag mig i din riktning, som är en förlängning av en film med samma namn som visas i utställningen. Boken är ett sätt att skapa ett nytt dokument som inrymmer mer av ett människoliv än vad sjukvårdens journaler någonsin kan göra.

Mattias Andersson
bed
Sjunger live till förinspelad musik. Konstnären är närvarande hela öppettiderna på dagarna performance sker.

Sonia Mohammadsdotters Teceremoni
”låt mig presentera
en spook, ett hologram av nidbilder
SONIA MOHAMMADSDOTTER
ett arabiskt vårskrik dränkt i aromaterapi
som pippi och ronja remixed (fast hennes pappa är dessvärre terrorist)
skuggsidan bakom en ny frontlinje
FANTASI MOT TYRANNI
SOLIDARITET POST-SEPARATION
VI HOSTAR UPP STOLTHETEN NI TVINGADE OSS SVÄLJA
PIPELINENS SPOTTLOSKA ÄR HÄR”
Kostym i samarbete med Andreas Sandberg