10 april 2021–2 maj 2021

New Dimensions

New Dimensions – POST DEGREE EXHIBITION är en grupputställning med några av 2020 års examensstudenter från kandidatutbildningen i Grafisk form & Illustration på Konstfack University of Arts, Crafts and Design.

Några få veckor in i examensarbetet såg tredjeårsstudenterna på GFI allt tydligare hur deras liv och utbildning påverkades av spridningen av coronaviruset. Uppbrottet i utbildningen ledde till osäkerhet kring hur deras slutliga arbeten skulle kunna visas. Det var intressant att se att studenternas arbeten – oavsett det faktum att de påbörjades innan världssituationen helt förändrades – redan ställde frågor som plötsligt blev gemensamma: Hur lever vi? Och hur ska vi leva? Studenterna har undersökt relationer mellan människa och maskininlärning, kvinnoroller och status, religionens performativitet, skyltars poesi, den civila samhällsstrukturen och vår envisa strävan efter ökad ekonomisk tillväxt. De undersöker hur vi kan finna intimitet genom läsande, och om hur vi återvänder till den vilda naturen. För att få ett andrum från oro, finns det också berättelser om hungriga jättar som hemsöker urskogar, en politisk läsning av den värld som bebos av alver och orcher, en hel antologi med “weird fiction” och en modern representation av Hamlet. Och slutligen, vem ska vi lyssna till och hur kan vi veta vad som är rätt?

Catherine Anyango Grünewald och Sara Kaaman
Lektorer i Grafisk formgivning & Illustration

Grafisk form av Joel Järvi, Vanja Ivarsson och Mikaela Cederholm

Deltagare

Hannah Baklien
Andrea Bjurström
Therése ”Fonfe” Grabs
Hanna Hedström
Frida Häggström
Marcus Jernberger
Klara Lindwall
Gustaf Montelius
Simon Nilsson
Gustav Skoogh