fbpx
  • Foto Grzegorz Fitał
    Foto Grzegorz Fitał
6 november 2021

Nuggets of Nature

Performance 6 november 12.00–16.00

Leif Holmstrand framför sitt nya performanceverk, Nuggets of Nature, i övre parken under öppettiderna. Besökare kan komma och gå under tiden.

Instruktion:

Nuggets of Nature, 2021. Samla saker, sopor, kläder, snören, garn, packmaterial med mera. Ha långsmala objekt till hands att peta med och använda som skelett. Bygg kropp kring skelett. Men låt även material passera den härviga nätdräkt du bär. Dräkt och kroppar bör vid några tillfällen glida samman. Knyt skräpbollar. Iaktta spänning mellan yttre kropp, kokongdräkt och inre kropp via snöre, garn eller rep. Utnyttja skelettstadga. Rotera, låt saker ske spiraliskt. Låt den inre kroppen vara dig helt främmande, och försök agera med alla delar så självständigt du kan, trots att nätdräktshöljet håller samman och vill enhetliggöra. Lämna plats för improvisation och icke förberedda material. Var ett rörligt men långsamt flerkroppsverk under många timmar. Lämna efter dig ett färdigt kultobjekt, om möjligt. Annars ett ofärdigt.

Dokumentation
Foto: Grzegorz Fitał
Foto: Grzegorz Fitał
Foto: Grzegorz Fitał
Foto: Grzegorz Fitał
Foto: Grzegorz Fitał
Foto: Grzegorz Fitał
Läs mer om utställningen