fbpx

Okänd konstnär, Poseidon/Zeus

Okänd konstnär
Poseidon/Zeus

Denne Poseidon/Zeus (inköpt 1967) är en kopia av en berömd grekisk skulptur från den klassiska perioden 480-450 fkr. Tveksamheten kring skulpturens identitet beror på att man inte har funnit vapnet som mannen är i färd att kasta. En treudd som är havsgudens attribut hade avslöjat att skulpturen föreställer Poseidon. En eldgaffel eller en blixt, åskgudens attribut, hade visat att skulpturen föreställer Zeus. Under den klassiska konstens epok, från början av 400-talet f kr fram till slutet av 300-talet e kr, uppnår den antika konsten den naturalistiska gestaltning av människokroppen som utövat ett starkt inflytande på konstnärer ända in på 1900-talet . Den oftast manliga kroppens fysiska fulländning är ofta starkt idealiserad och är ett uttryck för antikens dyrkan av den atletiska kroppen. Nils Möllerbergs skulptur Boxaren från 1926 är ett exempel på hur den uppfattningen levt kvar ända in i vår egen tid.