Open Call 2019

Marabouparken konsthall är glada att kunna meddela att Sebastian Dahlqvist & Helena Fernández-Cavada valts ut i vårt årliga Open Call att framställa och presentera en utställning under hösten 2019.

Open Call

Hur kan vi i en alltmer individualiserad social sfär och kommersialiserad konstkontext hitta metoder för att tillsammans arbeta emot fragmentering av våra liv och vårt arbete? Vi uppfattar konstrummet som en mötesplats där konstnär och publik kan komma samman och dela sina olika intressen, erfarenheter och kunskaper. Vilka slags plattformar behövs idag för att konstnärer och konstnärsgrupper ska kunna arbeta tillsammans och presentera verk för offentligheten? Hur kan vi töja på den vita gallerikubens gränser så att de också kan rymma experimentella praktiker?

Genom ett nytt uppdrag och utställning i Marabouparkens Box, strävar Open Call efter att skapa fler möjligheter för konstnärer, grupper och projekt att utveckla sitt arbete i ett tidigt skede. Plattformen vill verka för att utveckla arbeten som utforskar frågor kring solidaritet och kollektivitet så väl som att att genom offentliga arrangemang hjälpa till att få arbetet att nå ut till en större allmänhet.

I det första Open Call-tillfället, 2018, valdes Rudy Loewe ut att presentera en utställning. Läs mer om Rudy Loewe och utställningen Sharing Knowledges här.

I den andra omgången har Sebastian Dahlqvist och Helena Fernández-Cavada valts ut att presentera en utställning under hösten 2019.

Rådgivande grupp

Elof Hellström arbetar med frågor om rumslighet och makt som del i konstnärliga forskningskollektiven SIFAV (Söderorts Institut för Andra Visioner) och mdgh. Han är även aktiv i Cyklopen där han håller i återkommande text-, teater-, konst-, film- och musikevenemang.

Shahram Khosravi är professor på Stockholms universitet och Uppsala universitet. Han har skrivit en rad böcker med fokus på migration, asylpolitik och asylberättelser, så som IllegalTraveler: An Auto-Ethnography of Borders (2010) och After Deportation, Ethnographic Perspectives (2017).

Marie-Louise Richards är arkitekt och föreläsare på master-kursen Decolonizing Architecture på Kungliga konsthögskolan. Hennes pågående forskning ”Hyper-visible invisibility” utforskar osynlighet som kritisk strategi och rumslig kategori.

Selam Tadele arbetar som integrationssamordnare på Kultur- och fritidsförvaltningen i Sundbybergs stad. Här arbetar hon med olika lokala grupper genom att försöka hitta samarbeten och utveckla det stöd som kommunen vill erbjuda sina invånare.

www.sundbyberg.se/kultur-fritid.html

Rudy Loewe är en bildkonstnär som arbetar med teckning, måleri och grafik. Hen är en historieberättare som använder sig av olika sätt av att skapa bilder för att utforska komplexa sociala dynamiker och berättelser. Genom sitt arbete ifrågasätter Rudy vad för slags konst som kan existera i och utanför den vita kuben, och vem som har tillgång till dessa utrymmen. Rudy Loewe valdes ut göra en utställning i 2018 års Open Call.