fbpx

Open Call 2019

Marabouparken konsthall är glada att kunna meddela att Sebastian Dahlqvist & Helena Fernández-Cavada valts ut i vårt årliga Open Call att framställa och presentera en utställning under hösten 2019.

Inhale, exhale, resume
Sebastian Dahlqvist och Helena Fernández-Cavada
Open Call

Sebastian Dahlqvist & Helena Fernández-Cavada valdes ut i Marabouparken konsthalls Open Call att framställa och presentera en utställning under hösten 2019. Sebastian Dahlqvist & Helena Fernández-Cavada valdes, bland 87 ansökningar, ut av Marabouparkens rådgivande grupp, Elof Hellström, Shahram Khosravi, Marie-Louise Richards och Selam Tadele, samt 2018 års Open Call-utställare Rudy Loewe.

{{ vc_btn: title=Utst%C3%A4llningsfolder&style=flat&shape=square&color=black&size=lg&i_icon_fontawesome=fas+fa-file-pdf&add_icon=true&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Fmarabouparken.se%252Fwp-content%252Fuploads%252F2023%252F02%252FInhale-Exhale-Resume-folder-Swe.pdf%7Ctitle%3AUtst%25C3%25A4llningsfolder }}

Inhale, exhale, resume valdes av Marabouparkens rådgivande grupp ut som 2019 års utställning inom Open Call, ett projekt med ambitionen att tänja på den vita gallerikubens gränser för att rymma även experimentella praktiker. Utställningen undersöker och synliggör konstnärsdrivna rörelser och kollektivs strategier och ambitioner under 1900-talet i Sverige. Den väcker frågor om det politiska bildskapandets historia och potential, så väl som historier av kollektiv organisering inom det svenska konstfältet. Men också var gränserna ofta går för dessa vi-formationer. Utställningen på Marabouparken är en första del i en pågående undersökning och fokuserar främst på kollektiv och rörelser verksamma i Stockholm under åren 1938–1955.

De rörelser och kollektiv som utställningen lyfter fram uppstod som reaktioner mot konstens otillgängliga position i samhället, en framväxande fascism och den globala kapitalismens acceleration. Idag upplever vi återigen en framväxt och normalisering av fascistiska och reaktionära rörelser. Den globala kapitalismen har därtill antagit än mer våldsamma egenskaper. Konstnärerna Sebastian Dahlqvist och Helena Fernández-Cavada vänder genom utställningen blicken mot sina tidigare kollegor, deras ambitioner och misslyckanden för att finna gemenskap. Detta i ett försök att lyckas urskilja vilka möjligheter, eller rentav vilket ansvar, som lämnas till de som kommer efter.

Utställningen innehåller ett montage av arkivmaterial, två nya videoverk, en kartografisk undersökning av platser för organisering i Stockholm och en performativ vandring genom staden. Glappen mellan de möbler arkivmaterialet visas på, påminner om att det som presenteras är och förblir ofullständigt.

Den research som ligger till grund för utställningen utgår från konsthistorikern Thomas Millroths tidigare efterforskningar och privata arkiv. Arkivmaterial har även lånats in från Jan Myrdalbiblioteket och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Delar av materialet kommer efter utställningen att doneras till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Tillsammans med arkivarier arbetar konstnärerna för att säkerställa materialets framtid och tillgänglighet, för att göra det möjligt för ytterligare kollegor att bygga vidare på.

Genomförs med stöd av Arbetarrörelsens Kulturfond

Helena Fernàndez-Cavada är bildkonstnär för närvarande baserad i Malmö. Hon tecknar något varje dag för att på vis ställa frågor och spendera tid med dessa frågor, en process Hannah Arendt kallade ’att förstå’. Denna process sträcker sig från att ifrågasätta givna relationer till att frambringa motsägelser som en attityd gentemot livet.

Sebastian Dahlqvist är konstnär och curator baserad i Malmö och i Stockholm. Hans konstnärliga praktik inbegriper ofta samarbeten och uppehåller sig vid frågor som relaterar till kollektivt minne, hur historia skrivs och tolkas och produktionen av sociala och politiska förhållanden till rum.

Open Call

Hur kan vi i en alltmer individualiserad social sfär och kommersialiserad konstkontext hitta metoder för att tillsammans arbeta emot fragmentering av våra liv och vårt arbete? Vi uppfattar konstrummet som en mötesplats där konstnär och publik kan komma samman och dela sina olika intressen, erfarenheter och kunskaper. Vilka slags plattformar behövs idag för att konstnärer och konstnärsgrupper ska kunna arbeta tillsammans och presentera verk för offentligheten? Hur kan vi töja på den vita gallerikubens gränser så att de också kan rymma experimentella praktiker?

Genom ett nytt uppdrag och utställning i Marabouparkens Box, strävar Open Call efter att skapa fler möjligheter för konstnärer, grupper och projekt att utveckla sitt arbete i ett tidigt skede. Plattformen vill verka för att utveckla arbeten som utforskar frågor kring solidaritet och kollektivitet så väl som att att genom offentliga arrangemang hjälpa till att få arbetet att nå ut till en större allmänhet.

I det första Open Call-tillfället, 2018, valdes Rudy Loewe ut att presentera en utställning. Läs mer om Rudy Loewe och utställningen Sharing Knowledges här.

I den andra omgången har Sebastian Dahlqvist och Helena Fernández-Cavada valts ut att presentera en utställning under hösten 2019.

Rådgivande grupp

Elof Hellström arbetar med frågor om rumslighet och makt som del i konstnärliga forskningskollektiven SIFAV (Söderorts Institut för Andra Visioner) och mdgh. Han är även aktiv i Cyklopen där han håller i återkommande text-, teater-, konst-, film- och musikevenemang.

Shahram Khosravi är professor på Stockholms universitet och Uppsala universitet. Han har skrivit en rad böcker med fokus på migration, asylpolitik och asylberättelser, så som IllegalTraveler: An Auto-Ethnography of Borders (2010) och After Deportation, Ethnographic Perspectives (2017).

Marie-Louise Richards är arkitekt och föreläsare på master-kursen Decolonizing Architecture på Kungliga konsthögskolan. Hennes pågående forskning ”Hyper-visible invisibility” utforskar osynlighet som kritisk strategi och rumslig kategori.

Selam Tadele arbetar som integrationssamordnare på Kultur- och fritidsförvaltningen i Sundbybergs stad. Här arbetar hon med olika lokala grupper genom att försöka hitta samarbeten och utveckla det stöd som kommunen vill erbjuda sina invånare.

www.sundbyberg.se/kultur-fritid.html

Rudy Loewe är en bildkonstnär som arbetar med teckning, måleri och grafik. Hen är en historieberättare som använder sig av olika sätt av att skapa bilder för att utforska komplexa sociala dynamiker och berättelser. Genom sitt arbete ifrågasätter Rudy vad för slags konst som kan existera i och utanför den vita kuben, och vem som har tillgång till dessa utrymmen. Rudy Loewe valdes ut göra en utställning i 2018 års Open Call.