fbpx
  • Thomas Elovsson, Art in Public Space is Never a Total Success but it is Never a Total Failure Either, 2009. Foto: Jean-Baptiste Béranger
    Thomas Elovsson, Art in Public Space is Never a Total Success but it is Never a Total Failure Either, 2009. Foto: Jean-Baptiste Béranger
30 September 2009–11 October 2009

Open Engagement: utställning

Johanna Adebäck, Line Anda Dalmar, Eva Arnqvist, chanceprojects (konstnärerna Marysia Lewandowska och Neil Cummings) & 51% Studios (arkitekterna Peter Thomas och Catherine du Toit), Thomas Elovsson, Joakim Forsgren, Olof Glemme, Per Hasselberg, Francois Hers & Jérôme Poggi, Janna Holmstedt & Anna Högberg, John Huntington, Maria Lindberg, Noak Lönn, Maria Pruska & Joanna Warsza, Per Sandén & Jörgen Svensson, Johan Tirén, Johan Waerndt & Monika Marklinger.

Eva Arnqvist, Pioneer Spirit, 2009

Det internationella symposiet Open Engagement genomförs 25, 26 och 28 september. I den kvarlämnade symposiescenografin Art in Public Space is Never a Total Success, but it is Never a Total Failure Either, signerad konstnären Thomas Elovsson, görs nu symposiet tillgängligt av en utställning bestående av filmer och material relaterade till de föreläsningar och konstverk som presenteras inom ramen för Open Engagement.

En av symposiets huvudfrågor handlar om beställarens och uppdragets påverkan på den konstnärliga processen. Hur formulerar man ett uppdrag så att konstnären har goda möjligheter att åstadkomma något intressant för sig själv, sina uppdragsgivare och sin publik? Och vad innebär det egentligen att arbeta situations- eller platsspecifikt? Som arrangörer av ett symposium om beställarrollen, har själva initierat tre beställningsprojekt. Studenterna på Konstfacks Art in the Public Realm har i dialog med landskapsarkitekterna NOD (Naturorienterad Design) kommit med idéer för ett industriområde i omvandling i Sundbyberg. En annan beställning är ett porträtt av platsen Sundbyberg av konstnären och Sundbybergsbon Olof Glemme. Det sk Open Engagement: Commissions, ett öppet formulerat uppdrag där konstnärerna Eva Arnqvist, Thomas Elovsson, Per Hasselberg och Maria Lindberg bjöds in att producera verk i relation till symposiets kontext och innehåll.

Under symposiet berättar konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén om sitt samarbete med planerare på Regionplanekontoret i Stockholm, Marysia Lewandowska presenterar material från samarbetsprojektet Social Cinema i London och Joanna Warsza visar performanceverk hon inititierat i Warszawa – material från dessa projekt och mycket annat kommer att presenteras i utställningen.

Maria Lindberg, På samma plats vid samma tid, 2009
Installationsfoto: Jean-Baptiste Béranger
Installationsfoto: Jean-Baptiste Béranger
Olof Glemme, Invånare, 2009
Installationsfoto: Jean-Baptiste Béranger
Foto: Jean-Baptiste Béranger

Open Engagement är sammanställt av Kim Einarsson och Helena Selder.

Projektet Open Engagement görs i samarbete med Polska institutet, Konstfack och Sundbybergs stad, och kan genomföras tack vare stöd från Framtidens Kultur.