fbpx
31 October 2008–9 November 2008

P.A.N.K. 2008 exhibition

Åsa Norberg, Fredrik Norén, Jesper Nyrén, Jennie Sundén

The P.A.N.K. grant is part of a residency programme focusing on public art. At most five newly graduated artists per year are invited to reside in Sundbyberg and work with new works for public space in Sundbyberg. The programme is a collaboration between Marabou Park and Förvaltaren the local Housing Company.

Jesper Nyréns konstnärskap kretsar kring måleriets fysiska och språkliga möjligheter. Med ett bildspråk som visar på influenser både från konstruktivismen och minimalismen utforskar han måleriets olika formella aspekter och strävar efter att nå en punkt där verken balanserar mellan objekt och bild. Målningarna är lika mycket konstruktioner för att iscensätta måleriska  problem och utmaningar som för att gestalta erfarenheter och idéer.

Jesper Nyrén är född 1979 i Sala och gick ut Kungliga Konsthögskolan 2007. Han har under senaste året deltagit i flera utställningar, bl.a. på. Galleri Bastard och Galleri Flach+Thulin i Stockholm. www.jespernyren.com

Åsa Norberg arbetar ofta med en arkitekturrelaterad tematik och bildvärld. Hon intresserar sig för den inneboende och planlagda användningen olika miljöer bär på. Hennes arbeten innehåller ofta en arkitektur eller form som är tydligt förankrad i sin tid och den historia den bär med sig. Samtidigt har hennes verk en mer abstrakt sida där komposition och mönster är det framträdande och där bilden fungerar mer som ett slags pågående mantra.

Åsa Norberg är född 1977 i Göteborg och gick ut från Umeå Konsthögskola 2007. I maj i år visade hon utställningen Same places different times på Galleri Pictura i Lund. Sedan ett år tillbaka driver hon tillsammans med Jennie Sundén projektrummet Hit i Göteborg. www.asanorberg.com

I Fredrik Noréns arbete behandlas frågor kring olika ytors och objekts värden och funktioner. Hur förändras vårt sätt att se på ett objekt när dess sätt att fungera förändras? Vilken funktion tillkommer när den ursprungliga funktionen tas bort?

Arbetet tar sin utgångspunkt i objekt och ytor hämtade från vår närmiljö och handlar bl.a. om hur olika formspråk omkring oss kommunicerar på ett symboliskt plan.

Ofta används äldre tekniker av illusionsmåleri i arbetena, i ett försök att utveckla dessa bortom dess ursprungliga funktioner.

Fredrik Norén är född 1979. Han har under det senaste året ställt ut på bl.a. Galerie Alexandra Saheb i Berlin, Arnstedt & Kullgren i Östra Karup samt Galleri Thomas Wallner i Malmö. www.fredriknoren.com

Jennie Sundéns konstnärskap kan liknas vid redaktionellt arbete. Hon är på många vis en samlare som utifrån funnet material skapar kompilationer och abstraherade kopplingsmönster. Verken blir citat och översättningar utformade som teckningar, kollage, texter och installationer där existentiella frågor ofta utkristalliserar sig. Hennes intresse ligger i språkets möjligheter och begränsningar och associationsförmågan som metod för berättande.

Jennie Sundén är född 1977, verksam i Göteborg och utbildad på konsthögskolan i Umeå. Fram till den 9/11 visas hennes projekt Guidance på Galleri Box i Göteborg. www.jenniesunden.com

Offentliga verk uppförda i Sundbyberg
Fredrik Nyrén, Corner Structure, 2008
Fredrik Nyrén, Corner Structure, 2008
Jesper Nyrén
Jesper Nyrén
Åsa Norberg och Jennie Sundén, Dedication, 2008
Åsa Norberg och Jennie Sundén, Dedication, 2008