PARK LEK PARLAMENT

PARK LEK PARLAMENT

Nu öppnar rummet utan dörrar
Lördag 23 mars kl 14 i Hallonbergen Centrum

Förra året genomfördes ett offentligt samtal, PARK LEK, mellan boende och andra aktörer i Hallonbergen och Ör. Samtalet utgick från ett konkret planförslag som Sundbybergs Stad hade lagt fram, om en förtätning av stadsdelarna. Över hundrafyrtio personer deltog i PARK LEK, som ledde fram till ett alternativt förslag till förnyelse.

Politikerna i Sundbyberg valde att lyssna till processen. Och man gjorde mer än så: Kommunfullmäktige beviljade pengar till en ny process, där boende och andra aktörer ska kunna utforma mer konkreta förslag för politikerna att ta ställning till. Samtalet fortsätter nu i PARK LEK PARLAMENT

Du som bor eller arbetar i stadsdelarna välkomnas nu att medverka i PARK LEK PARLAMENT. Vi bildar sex olika arbetsgrupper, som kommer att arbeta mer djupgående med var sitt fokusområde:

• Ny bebyggelse, trafik och vägar
• Parker och grönområden
• Skolor och förskolor i stadsdelarna
• Toppstugan
• Barn och ungdomars fritid
• Seniorliv i området

Grupperna ska träffas tre gånger under våren 2013. Alla grupper ska bestå både av er som bor och arbetar i Hallonbergen och Ör samt personer från kommunen med kunskaper inom de aktuella fokusområdena. Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper. PARK LEK PARLAMENT står för allt arbete med att skriva och illustrera gruppernas arbete. Resultatet ska presenteras för stadens politiker senast i november 2013.