fbpx

Marabouparkens historia

Marabou etablerades i Sundbyberg 1916 som ett dotterbolag till det norska chokladföretaget Freia. I syfte att anlägga en rekreationsanläggning för fabrikens anställda erbjöds Marabou under 30-talet att köpa den intilliggande tomten, Sundbybergs gård, av Sundbybergs stad. Villkoret för affären var att även allmänheten skulle få tillgång till den park som Marabou planerade för personalen.

I arton år mellan 1937–1955 arbetade den framstående landskapsarkitekten Sven Hermelin med parken. Viktiga influenser i arbetet var Freias anläggning i Norge och det engelska chokladföretaget Cadburys fabriksanläggning i Bourneville.
Både Marabous direktör Henning Throne-Holst och Sven Hermelin delade tidens idéer om att med naturens, arkitekturens och konstens hjälp motverka urbaniseringens och industrialiseringens negativa effekter.

Marabouparken vann utmärkelsen Sveriges vackraste park 2008.