Pedagogkväll med musikworkshop

a4: Musikworkshop med en experimentell ensemble
– välkommen till Marabouparkens pedagogkväll!

Pedagogikansvarig Anna-Stina Ulfström inleder kvällen med att berätta om konsthallens pedagogiska program och höstens utställning No Sound Is Innocent. Sedan blir det fika och musikworkshop i vilken kvällens deltagare får komponera egna musikstycken som framförs på plats av musiker och konstnärer från The Great Learning Orchestra.

I workshopen a4 komponerar vi tillsammans med deltagare från The Great Learning Orchestra ett stycke musik och spelar upp det i konsthallen. Workshopen a4 är ett enkelt sätt för alla och envar att komponera och framföra nutida konstmusik. Alla medel är tillåtna – den enda begränsningen är att stycket ska skrivas och få plats på ett A4-ark! Du kan alltså använda allt från noter och textinstruktioner till grafiska tecken, bilder och foton när du komponerar ditt musikstycke.

The Great Learning Orchestra är ett nätverk av drygt hundra musiker från olika genrer, städer och länder som möts för att utforska musik med lyssnandet i centrum. GLO har sin bas i Stockholm men samarbetar med tonsättare och musiker från hela världen.

I utställningen No Sound Is Innocent visar GLO a4 rum som är en kombination av en installation och en konsert där ett hundratal kompositioner både kan ses på och lyssnas till. Presentationen av a4 rum på Marabouparken konsthall är den hitintills största och innehåller ett stort antal nya kompositioner av namnkunniga konstnärer, musiker m.fl.
Läs mer

OBS! Ny tid! 15 oktober 2014 kl. 17.30–20.00
Pris: 50 kr inkl. ett glas vin 

Plats: Marabouparken konsthall, Löfströmsvägen 8 i Sundbyberg

Begränsade platser till kvällen, först till kvarn! OSA senast den 10 september till: info@marabouparken.se

Ps…workshopen a4 går också att boka till din skolklass…