fbpx

Put to the Test. About the Dilemma of Artistic Research

Föreläsningen inställd! 

 

Put to the Test. About the Dilemma of Artistic Research

av Sabeth Buchmann.

FÖRELÄSNING KL 12.00 LÖRDAG 31 MAJ 2014 PÅ MARABOUPARKEN

Föreläsningen Put to the Test. About the Dilemma of Artistic Research av Sabeth Buchmann  arrangeras av Katja Aglert och Stefanie Hessler i samband med den nyligen publicerade boken Winter Event – antifreeze, Winter Event – antifreeze, Winter Event – antifreeze, Winter Event – antifreeze utgiven av Art & Theory Publishing. Sabeth Buchmann medverkar i boken med en specialskriven text, och boken innehåller ytterligare texter av den amerikanska feministiska forskaren Lisa Bloom och av Stefanie Hessler, samt bilder av Katja Aglert. Boken är resultatet av ett samarbete mellan Aglert och Hessler och utgör den sista delen i Aglerts konstnärliga projekt Winter Event – antifreeze (2009-2014) som nu visas i utställningen On Invasive Grounds på Marabouparken.

OM FÖRELÄSNINGEN (hålls på engelska)
I föreläsningen Put to the Test. About the Dilemma of Artistic Research, spårar Sabeth Buchmann sammanflätningen mellan konstnärliga och vetenskapliga diskurser i (post)avantagardistisk konst. Buchmann diskuterar dessa situerade utifrån å ena sidan de nyliberalas försök att göra konst nyttigt genom att kombinera den med vetenskap, och å andra sidan konstnärlig forskning som en självständig genre kapabel att förhandla dess gränser och problem.

I ett postfordistiskt och postvetenskapligt samhälle där informationsprivilegiet, kunskap och knowhow bidrar till en oupphörlig förväntan om prestation, krävs nya, flexibla och mobila former av kreativa idéer och färdigheter av det sociala subjektet  – och också av våra kulturproducenter. Frågan som detta väcker för kritisk diskurs handlar om vad för slags kunskap konstnärlig kunskap är, och hur denna kunskap produceras och marknadsförs.

Buchmann analyserar Katja Aglerts Winter Event – antifreeze utifrån upprepning och repetition som metod. Hon kontextualiserar projektet som en omtolkning av tidigare bildkritiska processer som ingick i seriella produktionsformer, men nu utifrån ett post-vetenskapligt kunskapssamhälle. Buchmann menar att genom att sätta arbetet på prov om och om igen, syftar Aglert till att omförhandla det upphovsmans-centrerade konstobjektet och genom slutna eller öppna system förvandla principen om upprepningsbarhet, det skick som krävs för att få vetenskapliga rön godkända, tillbaka till ett estetiskt experiment.

OM SABETH BUCHMANN
Sabeth Buchmann är konsthistoriker och kritiker. Hon publicerar regelbundet i böcker, utställningskataloger och konsttidskrifter. Buchmann är en rådgivande styrelseledamot i tidningen ”Texte zur Kunst” och en av redaktörerna för bokserien ”Polypen” om konstkritik och politisk teori tillsammans med Helmut Draxler, Clemens Krümmel och Susanne Leeb. Sedan 1997 arbetar hon som föreläsare, och innehar regelbundet professurer vid olika högskolor och universitet. Sedan mars 2004 är hon professor i modern och postmodern konsthistoria vid Akademie der bildenden Künste Wien.

Tack till Marabouparken och Iaspis – The Swedish Arts Grants Committee’s International Programme for Visual Artists.