fbpx

Raymond Duchamp-Villon, Maggy

Raymond Duchamp-Villon
Maggy

Raymond Duchamp-Villon (fransk, 1876-1918) var en av kubismens förgrundsgestalter. Han studerade först till läkare, men började istället ägna sig åt skulptur under en sjukdomsperiod. Som konstnär var Duchamp-Villon självlärd och tillsammans med sina två bröder, Jaques Villon och Marcel Duchamp som även de var kända konstnärer, ingick han i Puteau-gruppen som kom att spela en avgörande roll för kubismens genomslag i en mängd utställningar i 1910-talets Paris. Duchamp-Villon ådrog sig tyfus då han gjorde sin militärtjänst under första världskriget och dog endast 42 år gammal. En viktig drivkraft för Duchamp-Villon var att skulpturen skulle träda ut ur måleriets skugga och ges en ny och mer självständig roll. Konstnären propagerade för en skulptur i nära allians med arkitekturen och hävdade att den offentliga skulpturen var den viktigaste och mest intressanta. En tanke i tiden var att den ultimata formen av skulptur var arkitektur.

Maggy (brons 1912, inköpt 1954) är ett porträtt av poeten Georges Ribemont Dessaignes fru. Detta verk anses vara Duchamp-Villons första kubistiska skulptur. Konstnären har här skalat av huvudet alla detaljer och renodlat dess drag till stiliserade former. Det är kanske i spelet mellan konkava och konvexa former som man skönjer Duchamp-Villons egen arkitektoniska tolkning av kubism.