fbpx
  • Salih Bilic, Nawroz Zakholy, Makda Embaie, Yodit, Girmay, Neftali Cienfuegos, Rojda Sekersöz, S.T.I.C.S. på Folkoperan 2015. Foto: Cim Ek.
    Salih Bilic, Nawroz Zakholy, Makda Embaie, Yodit, Girmay, Neftali Cienfuegos, Rojda Sekersöz, S.T.I.C.S. på Folkoperan 2015. Foto: Cim Ek.
6 maj 2017–27 augusti 2017

Revolution poetry

Revolution Poetry presenterar Revolution Art

Revolution Poetry är en i Stockholm baserad plattform för kultur, konst och Spoken Word, som sedan starten 2009 har utvecklat en ny scen för röster som sällan hörs, ofta med rötterna i Stockholms förorter. Revolution Poetry har under sju år intagit stora och små scener runtom i Sverige och byggt upp en rörelse för konstnärer och aktivister som använder sina röster för att bidra till bilden av läget i Sverige i dag, våra drömmar och hur vi kan förbättra situationen.

Revolution Poetrys arbete vilar på en tro på rättvisa och på att bereda plats i det offentliga rummet för personer som känner att de inte kan göra sina röster hörda. Efter framgångarna är Revolution Poetry nu redo för en ny fas i och med samarbetet med Marabouparken konsthall. Under forskningsvistelsen kommer Revolution Poetry att utveckla en ny inriktning med namnet Revolution Art, som blir en ny scen där konstnärer och artister kan utveckla multidisciplinära arbeten som inte behöver vara knuta till ett liveuppträdande. Under tre månader kommer Revolution Poetry att använda ateljén på Marabouparken för att dela med sig av sitt arbete, arrangera möten med konstnärer, samtal och arbetsseminarier. Här kan man tillbringa tid och ta del av dokumentation från tidigare uppträdanden och läsa böcker som handlar om postkolonial politik.

Under deras forskningsresidens är du välkommen att komma och använda dig av deras arbetsrum i Marabouparken konsthall. Under några onsdagarkvällar finns medlemmar från Revart på plats för möte och diskussion. För datum följ dem på Facebook här!

Nachla Vargas Alaeb är en konstnär, Spoken Word-artist & poet. Hon är en av grundarna av och konstnärlig ledare för rörelsen, scenen & plattformen Revolution Poetry.Nachla har producerat & regisserat Spoken Word-föreställningar på Unga Klara, Dramaten, Orionteatern, Folkteatern Göteborg, Stadsteatern Malmö mfl. Hon arbetar även som Spoken Word-pedagog och håller under Revolution Poetrys flagg workshops i Spoken Word i både Stockholm och runtom i landet. Nachla Vargas Alaeb har en examen i Internationella relationer från Stockholms universitet och studerar nu det treåriga kandidat programmet i konst på konstfack.

Alejandro Montero Bravo har en kandidat i Fri konst från Konstfack och fortsätter nu med sin Master. Alejandro gör skarpa och uttrycksfulla installationer som berör frågor inom konstpolitiska strategier som maktanspråk, omdefiniering av västerländsk estetik och återtagande av plats och kultur. Han arbetar för närvarande på ett konstnärligt uppdrag för Södersjukhuset i Stockholm.www.alejandromonterobravo.com

Maryam Dinar är en fotograf och konstentusiast som studerar socialt arbete på Stockholms Universitet. Maryam var en av skådespelarna i Svenska Hijabis.

Detta är andra upplagan av Marabouparkens nya serie forskningsvistelser och en del av det pågående forskningsprojektet Acts of Self Ruin som undersöker hur man bygger solidaritet och jämlikhet i individualismens tidevarv. Vistelsen är knuten till den pågående utställningen Starting from the Self, där personliga erfarenheter används för att ifrågasätta samhällsstrukturer som splittrar oss.

Revart – Rättvisa genom konst