fbpx
18 april 2021

Ridning i det utökade fältet

Program i samband med Marie Fahlins utställning Centauring söndag 18 april kl 14.00
Samtal: Ridning i det utökade fältet. Med Lena Oja, Aase Berg, Paula von Seth och Pernilla Zetterman.

Rummet har sedan länge haft ett namn; ridkonst, men vad innehåller den platsen betraktad som en samtida konstnärlig praktik?

Om vi väljer att se ridkonst som en ny konstnärlig praktik krävs det ett utforskande av dess samtalsrum på det konstnärliga samtalets egna premisser. Det här panelsamtalet kan ses som ett första synliggörande samtal kring det här rummets utmarker, egenskaper och konsekvenser. Hur ser platsen ut och på vilket sätt kan vi röra oss där utifrån en konstnärlig praktik? På vilket sätt förändrar vårt val av rum ridandets faktiska innehåll och utförande? Hästen är densamma men om blicken som driver vägen har en annan utgångspunkt kan vi gissa att det även förändrar utfallet av den konkreta ridna handlingen.

Det konstnärliga samtalets exakthet är en anledning till att iscensätta det här samtalet; det andra är ridningens fysiska erfarenhet. Hästen är givetvis den första förutsättningen för platsens existens, men om ridning ska ses som konstnärlig praktik är hästen på många sätt också medskapare; och kanske det är däremellan fältet börjar bli synligt.

Aase Berg är poet och essäist, bosatt i Stockholm. Hon är också litteraturkritiker och skriver mestadels i DN. År 2021 är hon aktuell med två böcker – romanen En uppblåst liten fittas memoarer, som utkommer i mars, och essäboken Olyckligt kär i djur, som ska publiceras till hösten. Den senare handlar om det i grunden omöjliga mötet mellan människa och djur, mellan människa och människa och i förlängningen: om det omöjliga mötet med sig själv.

Lena Oja är konstnär och författare som främst arbetat med skrivande som processverktyg i olika praktiker. De senaste åren har främst ägnats åt projektet Allvaret som förutsättning i en buren situation som undersökt hur konstnärliga arbetsprocesser förändrar ridningens innehåll.

Paula von Seth är konstnär, konstpedagog och curator. Hennes fotografier, performances, videor och skulpturer tematiserar nutida postkoloniala och ekologiska värdesystem, och konst som ett verktyg för att skapa gemensamma resurser och visioner. Hon är medförfattare till Commons in Cape Town (2013). För tillfället är von Seth agronomstudent i landsbygdsutveckling vid Sveriges lantbruksuniversitet och deltar där i ett forskningsprogram i miljökommunikation.

Pernilla Zetterman bor och arbetar i Stockholm. Hon har bl.a. ställt ut på Galleri Taik, Fotomuseum Winterthur, The Finnish Museum of Photography, Artipelag, Kunstmuseum Wolfsburg, Fotografiska och Hasselblad Center. Zetterman har forskat i fotografi vid Aalto-Universitetet i Helsingfors, har en MFA från Konstfack i Stockholm och en BFA från Högskolan för fotografi och film vid Göteborgs universitet. Hon har mottagit Victorstipendiet från Hasselbladstiftelsen.