27 september 2017–3 december 2017

Robel Temesgen – Är måleri opolitiskt?

Målningar av Robel Temesgen. Foto: Jean-Baptiste Béranger

Robel Temesgen presenterar härmed sin första separatutställning i Sverige. Temesgen arbetar med måleri, installationer och handskrivna tidningsblad, och de verk som visas här kretsar kring olika strategier för att bemöta den sociala, politiska och ekonomiska situationen i Etiopien. Temesgen intresserar sig för hur det offentliga rummet skapas, och för kopplingen mellan andliga eller kulturella mötesplatser och deras potential som mötesplatser åt politisk samhörighet. Via en ny serie målningar reflekterar han över dessa ännu förbisedda platser. I betraktarens öga kan målningarna vid första anblick framstå som en angenäm samling färg och form; Robel Temesgen fyller emellertid detta till synes motståndslösa medium med ny mening.

Handskrivna tidskrifter av Robel Temesgen. Foto Jean-Baptiste Béranger

Via en serie nyhetsblad återges olika berättelser och händelser ur etiopisk media i ett collage av röster och skeenden. Denna fragmentariska samling notiser från 2014 till 2015 har omsorgsfullt tecknats ner för hand, sida efter sida. Dessa repliker av gamla nyheter blir som en kommentar till frågan om vad för sorts innehåll våra dagstidningar sprider idag och vilket värde de har. I en annan serie små, handgjorda publikationer, finner vi imitationer av sådant som man ibland ser på heliga amuletter. Dessa pyttesmå sidor är tryckta med bilder av offentliga platser som fått betydelse genom de samlingar som ägt rum där, som en öppen fråga i intimt format om huruvida dessa platsers politiska potential kan fångas på film eller i tryck. Bakom trappan till utställningen ligger tidningar att läsa. I Addis Abeba hyr man ofta tidningar istället för att köpa dem när man vill ha läsa nyheter, bläddra i annonser eller leta jobb. Inte heller tidningarna som ligger här kan tas med, men slår dig gärna ner och bläddra en stund eller ägna en stunds reflexion åt vilken sorts samlingsplats som du tycker ha skapats här.

Översättning: Maja Thrane

Robel Temesgen, Är måleri opolitiskt? Installationsfoto: Jean-Baptiste Béranger

Robel Temesgen (född 1987 i Etiopien), har en masterexamen från Tromsø Academy of Contemporary Art and Creative Writing (2015) och en kandidatexamen i måleri (2010) från ASFAD, Universitetet i Addis Abeba, Etiopien. Han fokuserar i sitt arbete på måleri, med inslag av performance, installationer, video och samarbetsprojekt. Sedan 2010 är Temesgen lärare i måleri på Alle School of Fine Arts and Design på universitetet i Addis Abeba. Hans verk har visats i Etiopien och internationellt.