Samarbeten

Marabouparken konsthall, belägen i en av Sveriges bäst bevarade funkisparker vid Bällstaån i Sundbyberg, är en konstinstitution och utflyktsmål för hela Stockholmsområdet. Utställningarna presenter samtida konst för både en lokal och internationell publik. Besökare får möta aktuella konstnärskap som utforskar vad det är att vara människa idag och som på ett spännande sätt introducerar idéer och arbetssätt som finns inom den samtida konsten. Utöver konsthallens utställningsprogram möts besökaren av skulptursamlingen i parken och en välbesökt restaurang som sammantaget kan erbjuda en unik upplevelse i en kulturhistoriskt spännande miljö. 

Marabouparken konsthall strävar efter att sluta långsiktiga samarbetsavtal med organisationer och aktörer vars profil väl överensstämmer med konsthallens. Som Marabouparkens sponsor och samarbetspartner erbjuds fördelar som tillgång till konsthallens unika lokaler, varumärkesexponering samt kund- och medarbetarengagemang genom workshopar, visningar eller andra evenemang.

Marabouparken konsthall ingår i nätverket SYSKONSTHALLARNA be­stående av mindre samtids­konsthallar i Stockholm: Botkyrka konsthall, Konsthall C och Tensta konsthall. Konsthallarna träffas med jämna mellanrum för att utbyta idéer och organisera kultur­politiskt angelägna event. Under 2012 arrangerade konst­hallarna en serie utfrågningar för att belysa och diskutera rådande kulturpolitik och konstinsti­tutioners och konstnärers möjligheter till finansiering. Frågor om gentrifiering och de kreativa näringarna fortsätter att vara högaktuella ämnen när Syskonst­hallarna träffas.

Marabouparken konsthall ingår även i det rikstäckande nätverket KLISTER som utgörs av små och medelstora samtidskonstinstitutioner i Sverige. Nätverket samarbetar med Riksutställningar och startades 2011. KLISTER belyser samtidskonstens och de mindre samtidskonstinstitutionernas funktion i samhället. Under 2014 gav KLISTER ut rapporten Inga Undantag författad av Mikael Löfgren och som bl a argumenterar för att samtidskonsthallarna har en nyckelroll i samhället för att uppfatta och formulera konstens verkliga värden.
Läs mer om KLISTER och Inga Undantag

Mer än 40 mindre konsthallar från de nordiska länderna bildar ett nätverk för att lyfta fram frågor kring konstens värde och ekosystem. Nätverket är baserat på tre existerande konsthalls-organisationer: Foreningen af Kunsthaller i Danmark; Klister i Sverige och Kunsthallene i Norge. Dessa organisationer är grundade i ett behov av att diskutera och uppmärksamma den specifika funktion som små och medelstora institutioner för samtida konst har på konstscenen samt de villkor de verkar under. Nätverkets rapport Agencies of Art, presenterades 2018 på ett stort symposium i Oslo.

Läs mer om det Nordiska nätverket

Marabouparken konsthall är kulturell partner till Market Art Fair.

Kontakta konsthallschef Helena Holmberg för mer information: 
helena.holmberg[a]marabouparken.se