fbpx

Samtal Hembyg(g)d

samtal_hembyggd

8/9 2012

Samtal

Paul O’Neill och Kerstin Bergendal

Lördag 8 september kl. 15 bjuder Marabouparken konsthall och Tjeckiska Centret in till samtal mellan konstnären Kerstin Bergendal och skribenten Paul O’Neill. De kommer bl a att diskutera Kerstin Bergendals Sundbybergsbaserade konstprojekt PARK LEK, som är ett centralt verk i Hembyg(g)dsutställningen.

Kerstin Bergendal är en svensk konstnär som är baserad i Köpenhamn. Sedan 1991 har hon arbetat med storskaliga interventioner i offentlig miljö. Hennes ofta platsspecifika arbeten växer fram över tid och i nära samarbete med lokalt boende och andra aktörer på platsen. Kerstin Bergendal har varit med och startat Overgaden i Köpenhamn. Hon har givit ut bl a “Missing Links – Reinventing the Local Library” (2008), “Toying with Another square” – Kunstmuseet Køge Skitsesamling (2005) och “Temporary Territories Works by Kerstin Bergendal” / Nikolaj Contemporary Art Center (2006).

Dr. Paul O’Neill är konstnär, curator och skribent baserad i Bristol i England. Han har co-curerat över femtio utställningsprojekt och har skrivit utförligt om den samtida curatoriella diskursen. O’Neill var redaktör för antologin Curating Subjects (2007) och medredaktör för Curating and the Educational Turn (2010) (tillsammans med Mick Wilson) Hans senaste bok The Culture of Curating and The Curating of Culture(s) publicerades tidigare i år.