Samtal: Michael Barrett & Matt Smith

Textila Undertexter

Samtal: Michael Barrett & Matt Smith
Onsdag 23 november kl. 18
Samtalen kommer att hållas på engelska

Som en del av programmet för utställningen Textila Undertexter kommer kulturantropologen Michael Barrett och konstnären och curatorn Matt Smith att diskutera hur man kan omtolka historia och museernas organisation. 

Michael Barrett kommer att tala om textil i en global historisk kontext, om hur textila mönster, värderingar och betydelser transformeras och tolkats genom tidsepoker och geografiska områden. Men också om hur vissa innebörder av de textila mönstren inte översätts geografiskt eller inte transformerar över tid: hur vissa gränsdragningar envist fasthålls och hur textilen behåller vissa centrala betydelser eller undertexter, som ofta har att göra med makt, kön och ras.

Matt Smith kommer att tala om hur museerna reflekterar samhället som de verkar i. Detta placerar dem som inte ser sig själva speglade i museernas arbete i en overklig sfär. Utifrån olika projekt kommer Matt Smith att diskutera hur curatoriella praktiker tystar HBTQ erfarenheter och hur man kan uppmärksamma detta genom institutionell kritik och konstnärliga interventioner.

Föreläsningen ingår i entrén 50kr.


Michael Barrett är filosofie doktor i kulturantropologi och Afrikaintendent på Världskulturmuseerna. Han curerar utställningar, arkiv och publika program som relaterar till den afrikanska kontinenten och den afrikanska diasporans kulturer och samhällen. I sin forskning har han intresserat sig för samlingarnas historia, migration, globalt mode, de afrikanska religionernas materialiteter och konst och subjektivitet i koloniala arkiv.

Matt Smith är konstnär och curator. Bland hans separatutställningar finner man “Queering the Museum” på Birmingham Museum and Art Gallery (2010-11) och “Other Stories” på University of Leeds (2012). Under 2015-2016 var han gästkonstnär på Victoria and Albert Museum. Han har en praktikbaserad doktorsgrad i Queer Craft från University of Brighton, är Honorary Research Fellow på University of Leicester’s School of Museum Studies och är gästlektor på Konstfack.