fbpx

Samtal om Topologie

Plan_Marabou

Samtal + finissage

”Att iscensätta konventioner”

Onsdagen den 19 juni kl 18 på Marabouparken konsthall

Medverkande: Koreograferna Annie Vigier & Franck Apertet (les gens d’Uterpan) samt dansare som medverkar i deras aktuella performance ”Topologie”.

Samtalet hålls på engelska. Välkomna!

Förfriskningar och tilltugg från ca kl 19. OSA till niki.kralli@marabouparken.se

Topologie är ett 10-dagars performance som flätar samman dansföreställningens tid, rum och handling med det offentliga rummet. Fem dansare undersöker scenens gränser och omvandlar ett geografiskt område, i det här fallet hela Sundbyberg, till skådeplats för en performance. les gens d’Uterpan undersöker kritiskt de normer som styr olika konstformer genom performance men även de sociala konventioner som reglerar våra vardagsliv. Topologie är en del av projektet re|action där det offentliga rummet är utgångspunkt och arena för att ifrågasätta konstnärers status, medborgarnas ansvar och de normer och bruk som ligger till grund för samhället. I samtalet kommer Franck Apertet och Annie Vigier att berätta om flera av projekten inom re|action bl a ”Audience” som genomfördes i Paris 2011 och ”You are a dancer” som utarbetats för Baltic Art Centre på Gotland 2010. ”I vårt arbete är publiken oftast inte medveten om vad som kommer att hända. Ibland provocerar vi publiken på olika sätt och ibland tilltalar vi, med avsikt, inte publiken alls. För les gens d’Uterpan består publiken av medborgare som tillsammans med oss utmanar idén om vad det offentliga rummet är.”

Mer om Topologi
Varje dag mellan den 10–19 juni rör sig dansarna Anna Axiotis, Tove Brunberg, Robin Dingemans, Elias Girod, Moa Westerlund på gator, genom parker, bostadsområden, affärer och institutioner i Sundbyberg. Dansarnas individuella färdväg styrs av Topologie-grafen, en grafisk figur, som har placerats på Sundbybergs karta och som bland annat skär genom Marabouparken, villaområdet Duvbo, Hallonbergen Centrum över E18 och upp till Ursvik. De bär inga kostymer eller särskilda kännetecken som avslöjar deras närvaro i staden. Koreografin bestäms av enkla handlingar, som utförs längs vägen: gester, fysiska och sociala beteenden, hastighet och rörelser som noga noteras och upprepas i detalj varje dag. Grafen sammanför dansarna på specifika platser vid exakta tidpunkter. Endast upprepningen av dansarnas rörelser på återkommande platser avslöjar dem. Stadens specifika egenskaper – de miljömässiga, sociala, urbana – blir framträdandets rekvisita och föreställningens längd bestäms utifrån stadens dimensioner. Varje dag går dansarna gradvis allt längre in i den organisation som staden utgör. Koreografin byggs upp och blir alltmer detaljerad. Ljudteknikern Nicolas Martz följer dansarna under deras väg genom Sundbyberg och registrerar ljudet som omger dem. Deras rörelser spelas in och blir till ettljudspår som sänds i Marabouparken konsthalls restaurang Parkliv. Ljudet, bilder och informationen om var dansarna befinner sig visas på Topologies infopunkt i konsthallens restaurang, på Marabouparkens webbplats och via les gens d’Uterpans webbplats www.lesgensduterpan.com under hela perioden 10–19 juni.