fbpx
  • Sarah Browne, Report to an Academy, filmstill, 2016. På uppdrag från Manual Labours. I konstnärens ägo.
    Sarah Browne, Report to an Academy, filmstill, 2016. På uppdrag från Manual Labours. I konstnärens ägo.
8 mars 2017–23 april 2017

Sarah Browne, Report to an academy

Sarah Browne, Report to an Academy, film still 2016

SARAH BROWNE
Report to an Academy

Vernissage 8 mars
Utställning 9 mars–23 april 2017

Utställningens huvudverk är Redogörelse framlagd för en akademi en filmessä som utforskar en neoliberal och Kafkaliknande arbetsplats på en högskola där språket har blivit ett konfliktredskap. Report to an Academy är en omarbetning av Franz Kafkas noveIl med samma namn. I Kafkas originalberättelse håller en apa ett anförande om sin övergång till livet som människa. I Brownes verk förvandlar sig en kvinna till en bläckfisk, och talar om sina skäl att fly och transformera sig, i sökandet efter nya och smidigare former att uttrycka sig.

Redogörelse framlagd för en akademi bygger på Brownes och hennes kollegors erfarenheter av att arbeta på ett universitet. I en serie workshops med personal och studenter på Kungliga Konsthögskolan och Konstfack utforskas olika sätt att bemöta institutionellt språk genom aktiviteter så som att skapa poesi av den graffiti som finns på skolan, och förkroppsliga rum av icke-framförda-klagomål genom munavgjutningar. Varianter av denna workshop äger även rum på Glasgow School of Art & University College i Dublin. Workshoppen och filmen vill ge uttryck åt och dela med sig av föreställningar kring nya kroppsliga erfarenheter av arbete inom kunskapsproducerande institutioner. Delar av workshoppen återfinns i utställningsguiden.

Detta är Sarah Brownes första utställning i Sverige och inleder en ny serie soloutställningar i boxen på Marabouparken konsthall. Redogörelse framlagd för en akademi är andra utställningen inom ramen för programmet Acts of Self ruin, ett längre arbete på Marabouparken, som undersöker kampen för kollektiv gemenskap och jämlikhet i individualismens tidsålder. Med denna presentation undersöker Browne arbetsplatsens utanförskap och den fysiska stress arbetarnas kroppar utsätts för. Redogörelse framlagd för en akademi var från början ett beställningsverk av Manual Labours, ett forskningsprojekt med fokus på den ”klagande kroppen” på arbetsplatser i samhället idag.

Sarah Browne, Report to an Academy (artefacts), 2016. Foto/Photo: Jean-Baptiste Béranger
Sarah Browne, Report to an Academy (artefacts), 2016. Foto/Photo Jean-Baptiste Béranger

Sarah Browne är en konstnär baserad på Irland. Hennes arbete belyser framförallt hur socialt engagerade konstprojekt kan utveckla metoder, inte bara som tankeprocesser, utan även som icke-verbala och kroppsliga erfarenheter av kunskap och rättvisa. Hennes i huvudsak skulpturala konstnärskap innefattar också texter, publikationer, performances, och offentliga projekt som äger rum både i och utanför utställningsrummet. Hon ägnar sig ofta åt omfattande metoder för samarbete.

Soloutställningar innefattar Hand to Mouth på CCA Derry~Londonderry & Institute of Modern Art, Brisbane, och The Invisible Limb, basis, Frankfurt, (båda under 2014). Under 2016 utvecklade hon tillsammans med Jesse Jones ”In the Shadow of the State’”, ett storskaligt samarbete beställt av Artangel and Create (Irland). Verket byggde på ett nära samarbete med kvinnor inom juridik, musik, materiell kultur och förlossningshjälp, och diskuterade nationalstatens kontroll av kvinnokroppen i en serie juridiska workshops och performances i Derry, Liverpool, Dublin and London. 2009 representerade Browne Irland på den 53:e Venedigbiennalen genom samarbetet med Gareth Kennedy och Kennedy Browne. Hon undervisar på Department of Sculpture and Expanded Practice på National College of Art and Design i Dublin.
(Hörlurarna på bilden ovan är skapat av Ciara O’Kelly, Proposal for a Mobile Studio, 2015. Säkra öronmuffar, trumpetsnäcka, elastiskt band.)

www.sarahbrowne.info