fbpx
10 oktober 2019–24 november 2019

Sebastian Dahlqvist och Helena Fernández-Cavada

Inhale, exhale, resume
Sebastian Dahlqvist och Helena Fernández-Cavada
Open Call

Sebastian Dahlqvist & Helena Fernández-Cavada valdes ut i Marabouparken konsthalls Open Call att framställa och presentera en utställning under hösten 2019. Sebastian Dahlqvist & Helena Fernández-Cavada valdes, bland 87 ansökningar, ut av Marabouparkens rådgivande grupp, Elof Hellström, Shahram Khosravi, Marie-Louise Richards och Selam Tadele, samt 2018 års Open Call-utställare Rudy Loewe.

Inhale, exhale, resume valdes av Marabouparkens rådgivande grupp ut som 2019 års utställning inom Open Call, ett projekt med ambitionen att tänja på den vita gallerikubens gränser för att rymma även experimentella praktiker. Utställningen undersöker och synliggör konstnärsdrivna rörelser och kollektivs strategier och ambitioner under 1900-talet i Sverige. Den väcker frågor om det politiska bildskapandets historia och potential, så väl som historier av kollektiv organisering inom det svenska konstfältet. Men också var gränserna ofta går för dessa vi-formationer. Utställningen på Marabouparken är en första del i en pågående undersökning och fokuserar främst på kollektiv och rörelser verksamma i Stockholm under åren 1938–1955.

De rörelser och kollektiv som utställningen lyfter fram uppstod som reaktioner mot konstens otillgängliga position i samhället, en framväxande fascism och den globala kapitalismens acceleration. Idag upplever vi återigen en framväxt och normalisering av fascistiska och reaktionära rörelser. Den globala kapitalismen har därtill antagit än mer våldsamma egenskaper. Konstnärerna Sebastian Dahlqvist och Helena Fernández-Cavada vänder genom utställningen blicken mot sina tidigare kollegor, deras ambitioner och misslyckanden för att finna gemenskap. Detta i ett försök att lyckas urskilja vilka möjligheter, eller rentav vilket ansvar, som lämnas till de som kommer efter.

Utställningen innehåller ett montage av arkivmaterial, två nya videoverk, en kartografisk undersökning av platser för organisering i Stockholm och en performativ vandring genom staden. Glappen mellan de möbler arkivmaterialet visas på, påminner om att det som presenteras är och förblir ofullständigt.

Den research som ligger till grund för utställningen utgår från konsthistorikern Thomas Millroths tidigare efterforskningar och privata arkiv. Arkivmaterial har även lånats in från Jan Myrdalbiblioteket och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Delar av materialet kommer efter utställningen att doneras till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Tillsammans med arkivarier arbetar konstnärerna för att säkerställa materialets framtid och tillgänglighet, för att göra det möjligt för ytterligare kollegor att bygga vidare på.

Genomförs med stöd av Arbetarrörelsens Kulturfond

Helena Fernàndez-Cavada är bildkonstnär för närvarande baserad i Malmö. Hon tecknar något varje dag för att på vis ställa frågor och spendera tid med dessa frågor, en process Hannah Arendt kallade ’att förstå’. Denna process sträcker sig från att ifrågasätta givna relationer till att frambringa motsägelser som en attityd gentemot livet.

Sebastian Dahlqvist är konstnär och curator baserad i Malmö och i Stockholm. Hans konstnärliga praktik inbegriper ofta samarbeten och uppehåller sig vid frågor som relaterar till kollektivt minne, hur historia skrivs och tolkas och produktionen av sociala och politiska förhållanden till rum.