fbpx
  • Silje Figenschou Thoresen, man igenkänner dem redan på långt afstånd, 2023. Foto: Jean-Baptiste Béranger
    Silje Figenschou Thoresen, man igenkänner dem redan på långt afstånd, 2023. Foto: Jean-Baptiste Béranger
13 maj 2023–17 september 2023

Silje Figenschou Thoresen – härifrån strök gränsen mot nordväst i en båge

I juli bjuder vi på en gratis visning alla öppna dagar kl 13.00.

Silje Figenschou Thoresens praktik utgår från en samisk designtradition som baserar sig på improvisation och problemlösning. I en nomadisk kultur blir designlösningar ofta temporära och föremål kan ha många olika användningsområden. Samma föremål kan användas för olika syften vid olika tidpunkter utan att förändras eller bearbetas eftersom man inte säkert vet vad materialet ska bli i nästa steg. Det material som ingår i utställningen är mestadels återbrukat, upphittade rester efter tidigare aktiviteter i andra sammanhang. Spår efter både människor och platser.

Konstnären baserar mycket av sin konst på en logik som bygger på dessa grundförutsättningar och på vad som finns till hands, den egna och andras kunskap, landskapet och platsen. I utställningens ena installation fylls konsthallens stora sal av temporärt sammansatta och skissartade strukturer. Objekten som strukturerna byggs samman av behåller sin ursprungsform medan installationen och dess olika delars slutgiltiga form bestäms av rummet och konstnärens idé för detta specifika sammanhang.

Den andra installationen som tar plats i Marabouparkens projektrum utgår från serien Vandret linje. Här visas teckningar i tunna linjer som visar arkeologiska uppritningar från olika vetenskapliga projekt rörande historiska samiska bosättningar i konstnärens hemtrakt. Verket talar om dessa platser och deras historia, samtidigt som det speglar den svenska kolonialismen i samiska områden och geologins försök att fånga in den nomadiska livsstilens lämningar i traditionella vetenskapliga strukturer. Ur denna motsägelsefulla situation uppstår en säregen poetisk berättelse om landskapet. Utställningens titel är hämtad från ett geologiskt forskningsverk från 1929.

Silje Figenschou Thoresen verkar i en samisk tradition som bygger på en nära relation till naturens egna former men ger också samtidens olika material och lämningar plats i verken. Det samiska samhällets särskilda förutsättningar och förhållningssätt till omvärlden genomsyrar arbetet, och kan läsas som en kommentar till samtidens klimatfrågor. härifrån strök gränsen mot nordväst i en båge är hennes första större soloutställning i Sverige.

Silje Figenschou Thoresen, född 1978 och verksam i Kirkenes, Norge. Utbildad vid Konstfack och Bergen Academy of Art and Design.

Silje Figenschou Thoresen, man igenkänner dem redan på långt afstånd, 2023. Foto: Jean-Baptiste Béranger.
Silje Figenschou Thoresen, dessa gränslinjer voro dock inom vissa traktar rörliga, 2023. Foto: Jean-Baptiste Béranger.
Silje Figenschou Thoresen, man igenkänner dem redan på långt afstånd, 2023. Foto: Jean-Baptiste Béranger.
Silje Figenschou Thoresen, man igenkänner dem redan på långt afstånd, 2023. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Evenemang

Konstnärssamtal – materialitet och temporalitet
Fynd i nordnorska landskap: material registrerade i fotografi och som skulptur