fbpx

Skola med The Bridge Radio

RÖSTER MOT GRÄNSER
Lördagen den 14 oktober, kl. 12:00
Skola med The Bridge Radio

Välkommen till en praktisk workshop med The Bridge Radio som tar upp frågor om hur radio kan användas som verktyg för social förändring. Workshopen kommer att utforska återkallandet av yttrandefriheten och de etiska frågorna för att göra radio med och för minoriteter och marginaliserade grupper. Vi kommer också att lära oss om de tekniska aspekterna av att göra radio.

Workshopen är främst för nyanlända, asylsökande och marginaliserade röster med erfarenhet av flykt och utsatthet på grund av sin härkomst. Aktivister som arbetar med dessa grupper och andra personer som är intresserade av dessa frågor är också välkomna. Du behöver inga tidigare erfarenheter av radio föra att delta. Bara ett intresse för att göra radio och en vilja att prova på!

Vi kommer bjuda på lunch och förfriskningar under workshopen. Om du har en dator eller ljudutrustning får du gärna ta med dessa. Utrymmet är begränsat, så skicka ett email för att registrera dig, och meddela oss gärna om du behöver hjälp med att täcka transportkostnader för att delta i workshopen: bridgeradio0@gmail.com

Workshopen kommer att hållas på engelska men vi försöker erbjuda hjälp med översättning till andra språk där vi har möjlighet.

Bridge Radio är ett oberoende radioprojekt skapat av personer med och utan medborgarskap, som producerar radio om migration, asyl och människors rörelser. Radion strävar efter att stödja självorganisation bland människor som lever utan medborgarskap och att skapa en stor grupp reportrar. Medan man ställer sig kritisk till den dominerande diskursen om asyl och migration jobbar The Bridge Radio med att sprida information om den nuvarande utvecklingen rörande asyl och migration och strävar efter att sprida historierna om dem som har upplevt migration och deras kamp för fri rörlighet.