fbpx

Som man breddar får man ligga

blog_breddar

4/6 2012

Som man breddar får man ligga

Jonas Anderson, Ingrid Lomfors, Madeleine Sjöstedt, David Karlsson

En serie utfrågningar om den ”breddade finansieringens” konsekvenser som arrangeras av Botkyrka konsthall, Konsthall C, Marabouparken, Mossutställningar och Tensta konsthall.

SE VIDEO AV UTFRÅGNINGEN 4/6 HÄR.

LÄS DAVID KARLSSONS TEXT HÄR.

UTFRÅGNING NR 1, i samarbete med ABF

Plats: ABF-huset Sveavägen 41
Tid: måndagen den 4 juni kl 18:30

Medverkande: Jonas Anderson f d direktör Framtidens Kultur
Ingrid Lomfors, kanslichef Kulturbryggan
Madeleine Sjöstedt, kulturborgarråd Stockholms stad (Fp)

Moderator: David Karlsson, idéhistoriker och kulturskribent, verksam vid Nätverkstan i Göteborg samt författare till boken ”En kulturutredning: pengar, konst och politik” (Glänta 2010).

Så kallad ”breddad finansiering” är ett uttryck som dykt upp allt oftare under de senaste åren. Det innebär att kravet har ökat på att offentligt finansierade kulturinstitutioner ska hitta nya finansieringsmöjligheter. De myndigheter och instanser som fördelar offentliga kulturstöd gör på olika sätt tydligt att de premierar projekt och institutioner som lyckas hitta nya privata finansieringskällor. I vissa fall villkoras offentliga medel med krav på privat delfinansiering.

Är detta ett sätt för stat och kommun att dra sig undan åtaganden för kulturlivet – att privatisera det kulturpolitiska ansvaret? Eller är det en strategi för att uppmuntra ett mångfacetterat kulturliv, enligt devisen ”kulturens frihet stärks om den värnas av många”? Eller handlar det främst om ekonomisk riskspridning? Vad kommer detta få för långsiktiga konsekvenser? Hur kommer det att påverka innehåll och organisation av arbete? Vilken typ av mångfald leder den till? Och på ett mer övergripande plan: vad innebär det när kulturpolitiken helt inriktas på finansieringsmodeller?

Under 2012 planerar vi – Botkyrka konsthall, Konsthall C, Marabouparken, Mossutställningar och Tensta konsthall – en serie utfrågningar för att belysa och diskutera rådande kulturpolitik och konstinstitutioners och konstnärers möjligheter till finansiering. Under hösten arrangeras fler utfrågningar på temat ”kreativa näringar” och ”gentrifiering”.