fbpx
  • Spirit Labour – Adrian Heathfield & Hugo Glendinning
    Spirit Labour – Adrian Heathfield & Hugo Glendinning
5 mars 2020–17 maj 2020 Se program

Spirit Labour

Spirit Labour – Adrian Heathfield & Hugo Glendinning

Vad för typ av gärning är det att arbeta kollektivt med andras kroppar, rörelser, uttryck och affekter, att göra det till sitt livsverk att undersöka skapandet av ”den andre” som sker i den typen av processer? Är ett liv – särskilt ett dedikerat till att skapa, lära, ge och transformera sig med andra – en typ av infrastruktur? Hur kan vi bättre förstå och värdesätta den sociala och konstnärliga kraften i sådana praktiker?

Dessa frågeställningar utgör kärnan i Adrian Heathfield och Hugo Glendinnings film Spirit Labour. Den följer konstnären Janine Antoni i hennes möten med ett par ikoniska konstnärskap från det sena 1900-talet och det tidiga 2000-talet, koreografen Anna Halprin och filosofen Hélène Cixous. Spirit Labour knyter samman dessa konstnärskap och spårar en genealogi för kreativa praktiker som tenderar att utsätta sig för elementen och krafter utanför det mänskliga. Genom att Heathfield benämner konstnärernas praktik som en form för ’spirit labour’, fungerar verket som en kraftfull motsats till föreställningar om konsten som underlagd kapitalismens logik.

Adrian Heathfield är curator och skribent. Han arbetar huvudsakligen inom dans och performativ konst. Alltsedan han samcuraterade Live Culture (Tate Modern, 2003) har han arbetat med arrangemang för performance i olika europeiska städer, bland annat Performance Matters (2009-2014). Heathfield är del av kollektivet freethought (tillsammans med Irit Rogoff, Stefano Harney, Massimilliano Mollona, Louis Moreno och Nora Sternfeld), vilka 2016 curaterade ett program med utställningar, diskussioner, filmvisningar, publikationer och nyproducerade verk för Bergen Assembly. Heathfield är Professor of Performance and Visual Culture vid University of Roehampton i London.

Hugo Glendinning är fotograf. Han rör sig mellan kulturella fält och uttryck, från konstnärliga samarbeten inom foto och film till dokumentation av produktionsprocess och framförande av olika typer av konstprojekt. Glendinning har arbetat med Storbritanniens ledande dans- och teaterkompanier, och hans fotografier har publicerats och visats internationellt.

Anna Halprin (f. 1920), dansare och koreograf, har sedan det sena 1930-talet inspirerat och omvälvt inte bara utövandet av dans utan aktörer inom alla konstfält. Trisha Brown, Yvonne Rainer och Simone Forti studerade alla för Halprin och genom dem påverkade hon utvecklingen av Judson Dance Theater, en av de viktigaste grogrunderna för framväxten av postmodern dans. Halprin har genom åren töjt på gränserna för vad dans kan vara och göra. Hon har inkorporerat sociala frågor, strävat efter organisering och gemenskap, samt genom dans sökt främja fysiskt och psykiskt läkande.

Hélène Cixous (f. 1937) är en fransk feminist, filosof, litteraturvetare, dramatiker och författare. Hennes essä Medusas skratt är ett manifest för frigörelse från patriarkatets strypgrepp genom skriften, och har kommit att höra till kärnan av den feministiska kritiken. 1974 grundade Cixous Centre de Recherches en Etudes Féminines – Europas första center för feministisk forskning. Av hennes texter finns Inuti (Dedans), Medusas skratt (Le rire de la Méduse), Bilder av Dora (Portrait de Dora), Att komma till skriften (La venue à l’écriture), En riktig trädgård (Un vrai jardin) samt Ockupationen (ur Benjamin à Montaigne) översatta till svenska.

Janine Antoni (f. 1964) arbetar inom performance, skulptur och fotografi, med ett huvudsakligt fokus på övergången mellan konstnärlig process och färdigt verk. Hon använder sig ofta av den egna kroppen, både som fysiskt inslag i verken eller genom att rikta särskild uppmärksamhet mot kroppsdelar som verktyg. Hon låter sin mun, sitt hår, sina ögonfransar eller – genom scanning – sin hjärna figurera i verken under det att de utför vardagliga aktiviteter.

Trailer

Spirit Labour
41 minuter
Medverkande: Janine Antoni, Anna Halprin, Hélène Cixous
Regi och Klipp: Hugo Glendinning och Adrian Heathfield
Soundtrack skrivet och framfört av Aisha Orazbayeva
Fantasia No. 10 for Violin Solo, Largo, skrivet av George Philipp Telemann, framfört av Aisha Orazbayeva
Röst: Sophie Gueydon
Foto: Hugo Glendinning
Text: Adrian Heathfield

Vernissage
5 mars kl 18.00–20.00
19.00 Unnamed and Unannounced med studenter från Kungliga Konsthögskolan
Studenter från Kungliga Konsthögskolan, tillsammans med konstnärerna Valerie Renay, Hannah Clarkson och Ming Wong, aktiverar vernissagen med ett performance som utforskar det alldagliga och det absurda, och vad det innebär att existera i ”vardagen” bortom masker, regler och samhällsstrukturer.


12 mars, 18.00
Kollektiva praktiker och skrivande inom performance
Adrian Heathfield i samtal med Rebecca Hilton, professor i koreografi för profilområdet Plats, Händelse, Möte vid Stockholms Konstnärliga Högskola.