fbpx

Storytelling for Earthly Survival

Storytelling for Earthly Survival

26 augusti 2018, kl 12.00–22.00
Fri entré! 

För att avsluta utställningen Gemenskapstjänster på Marabouparken och inviga utställningen And Tomorrow And på Index på bästa sätt bjuder vi in till en dag full av  workshops, filmvisningar, samtal och diskussioner som utforskar de båda utställningarnas delade intresse för frågor om ekologi, miljövård och fler-artliga perspektivs framtider. Varmt välkomna!

Program i Marabouparken:

kl 12.00–13.00 Sagostund i minibibblan med Nanna Malmros (Monsterklubben)
kl 13.00–16.00 Pollinatörsbostadsbygge med Jessica Overgaard! (Monsterklubben)
kl 14.00 Visning av Marabouparken och utställningen Gemenskapstjänster med Fredrik Bergström
kl 14.00–17.00 UNBOXING-workshop med AND Publishing facebook.com/events/2168822076682214
kl 17.30 Samtal mellan Vilhelm Kroon och Erik Sjödin [på svenska]
kl 19.00 Introduktion till Index utställning And Tomorrow And med curator Bronwyn Bailey-Charteris och kollektiva manifest-uppläsningar av unga konstnärer som deltar i utställningen.
kl 19.15 Filmvisning: Kati Roover – Coexistence (22min, 2018) följt av en frågestund med Roover och curator Bronwyn Bailey-Charteris
kl 20.30 Filmvisning: Donna Haraway: Storytelling for Earthly Survival, regisserad av Fabrizio Terranova (1h30min, 2016). Picnic och varma kläder uppmuntras! Vid regn visas filmen inne i konsthallen

Dryck och enklare tilltugg kommer att serveras.

Monsterklubben

Välkomna till en workshop där barn och ungdomar (såväl som vuxna!) får lära sig att bygga bostäder åt pollinatörer som honungsbin, vilda bin och humlor. Kom med och bygg hem åt vilda solitärbin av näver, vass och andra naturmaterial. Deltagarna kommer att ha möjlighet att ta med sig ett egentillverkad bostad hem för att placera ut i valfri trädgård eller park

Gemenskapstjänster – Erik Sjödin, Mia Isabel Edelgart

Gemenskapstjänster är en utställning i Marabouparken konsthalls BOX och park som utforskar bin och andra pollinatörers liv; hur de har uppfattats, skrivits om, tagits hand om, försummats, och till och med förtryckts av oss människor. Gemenskapstjänster innehåller en rad olika aktiviteter och samarbeten som alla vill framhäva vikten av dessa pollinatörer och hur brådskande det är att utvidga det människocentrerade perspektivet på vår omvärld som är så normaliserat idag. Utställningen är ett samarbete med Sundbybergs Stad och Sundbybergs bibliotek.

Samtal mellan Vilhelm Kroon och Erik Sjödin

Välkomna att ta del av ett samtal mellan konstnären och forskaren Erik Sjödin och Sundbybergs stads park- och naturvårdare Vilhelm Kroon. Vilhelm kommer att berätta om stadens arbete med att öka den biologiska mångfalden i det nyligen utsedda naturskyddsområdet kring Lötsjön, där man till exempel tillämpat åtgärder som att byta ut gräsmattor mot vilda blomsterängar. Erik kommer att berätta om de nya bibodar som finns utställda i Marabouparken och vid Lötsjön, om hur bodarna, genom att på samma gång utgöra boplatser för pollinatörer såväl som att skifta uppfattningen om hur en park bör se ut, kommer att fungera inom och bidra till stadens arbete.

And Tomorrow And – Introduktion till utställningen och kollektiva Manifest-uppläsningar med unga konstnärer som deltar i utställningen på Index – The Swedish Contemporary Art Foundation

And Tomorrow And bjuder på en kakafoni av röster som ifrågasätter våra gemensamma framtider. Miljökatastrofer, samarbeten arter emellan, cyborg-manifesteringar – från dessa nya och skiftande positioner överväger utställningens konstnärer olika formuleringar av framtiden. Utställningen undersöker konstnärens roll vad gäller att föreslå distinktiva och drägliga framtider, som kan agera kontrapunkt mot den så kallade antropocenens dominerande ideal. And Tomorrow And ger både mer etablerade och mindre kända konstnärer möjligheten att föreslå och kräva andra framtider, att komma samman och i detta sammanhangs friktioner utveckla nya framtidande-modeller. And Tomorrow And öppnar på Index den 24 augusti, med textverk av de unga konstnärer som deltagit i Index sommarkurs, vid sidan av verk av internationellt etablerade konstnärer så som Annie Sprinkle och Beth Stephens, Trieke Haapoja och Laura Gustafson, Institute for New Feeling, Jenna Sutela, Jess Johnson och Simon Ward, Alexandra Pirici och Raluca Voina, och The Otolith Group.

Kati Roover – Coexistence

Bilden av Amazonas regnskog säljs ofta till oss som ’naturen’ i sitt mest rena tillstånd eller som en möjlighet att uppleva paradiset på jorden. Som plats har den dock många ansikten och lager av mänsklig och icke-mänsklig historia och förändring. Då den finska konstnären Kati Roover vandrar i skogen med sin kamera, vill hon försöka fånga regnskogens flerdimensionella närvaro med sina många lager av växter, jordmånar, berättelser, ljud, dofter, förändringar, kunskaper och varelser i samvaro. Coexistence är en essä-film: en samling subjektiva tankar och stunder i skogen, förenat med den vetenskapliga kunskap och de drömmar som påverkats av Amazonas.

Kati Roover (född 1982) bor och verkar i Helsinki. Hennes verk baserar sig ofta på olika sätt att forma och tillskansa sig kunskap mitt i enorma miljöförändringar. Roover intresserar sig bland annat för naturvetenskaperna, antropologi och dokumentära essä-filmer. Roover tog sin Master i fri konst vid Univerisity of Arts Helsinki år 2016.

Donna Haraway: Storytelling for Earthly Survival, regisserad av Fabrizio Terranova

Donna Haraway är en framstående akademiker inom vetenskap och teknologi, feminist och science fiction-entusiast som arbetar med att bygga broar mellan vetenskap och fiktion. Hon gjorde sig känd på 80-talet med sitt arbete kring genus, identitet och teknologi som bröt med förhärskande tankesätt och banade väg för en öppenhjärtig och frispråkig trans-arts-feminism. Haraway är en begåvad historieberättare som i en katastrofens era målar upp ett rebelliskt och hoppfullt universum som kryllar av futuristiska trans-arter och andra varelser. Filmskaparen Fabrizio Terranova besökte Donna Haraway i hennes hem i södra Kalifornien, levde med henne – nästan bokstavligen, under ett antal veckor, och producerade under tiden ett egensinnigt filmporträtt. Terranova tillät Haraway att tala i sin egen miljö, och använde sig av en tilldragande scenografi som betonar Haraways lekfulla fingertoppskänsla. Resultatet är ett unikt, ärligt och tänkvärt porträtt av en högst originell tänkare.

I samarbete med ABF och med stöd av Allmänna arvsfonden