Sundbybergs bio

Sundbybergs bio

Välkomna till Sundbyberg Bio för att ta del av en serie gratis filmvisningar gemensamt framtagna av Marabouparken Konsthall och studenter och personal på Långholmens folkhögskola!

Med avstamp i en diskussion om avsaknaden av en biograf i Sundbyberg har vi bjudit in konstnärer och filmvetare att tillsammans med studenterna på programmen Fokus: Samhälle och Fokus: Social ta fram och hålla i offentliga filmvisningar.

Filmerna som delas under workshops och sedan visas för allmänheten är kopplade till frågor inom studenternas kurser som rör identitet samt historiska och samtida diskussioner kring kolonialism och nationalism. Filmerna erbjuder ställningstaganden och handlingsmedel som kan kritisera och motstå dominanta eurocentriska narrativ och normer. Varje filmvisning kommer att följas av en diskussion.

Under hösten har eleverna arbetat med konstnärerna Behzad Khosravi Noori och Rudy Loewe.

Onsdag den 24 oktober kl 18–19.30
Filmvisning med konstnären Behzad Khosravi Noori och animerad film från 60–80 talen från bl a Iran. 

I Marabouparken konsthall

Onsdag den 21 november kl 18–19.30
Filmvisning med konstnären Rudy Loewe och filmer från London Community Video Archive.

I aulan på Långholmens folkhögskola

Sundbybergs Bio stöds av Långholmens Folkhögskola och ABF