fbpx

Svenska skogar och träd, i gränslandet mellan natur och kultur

Svenska skogar och träd, i gränslandet mellan natur och kultur

Lördag 26 september kl. 15.00

I anslutning till Edward Clydesdale Thomsons utställning Nothin’ Shakin’ but the Leaves on the Trees föreläser Lars Östlund, professor i skogshistoria och prefekt vid institutionen för skogens ekologi och skötsel vid SLU i Umeå om skogens historia, ekologi och arkeologi. Efter följer ett samtal med konstnären Edward Clydesdale Thomson.

Skogen i Sverige har påverkats mycket av människan och hennes användande av naturens resurser – detta är sant idag men gäller även i det förflutna. I föreläsningen kommer Lars Östlund att tala om relationen mellan människan och skogen i norra Sverige, i synnerhet mellan den gamla naturskogen och samerna, hur människan har använt skogen och hur relationen har format den. Han kommer även att berätta om kulturspår i träd, skogsbränder och de naturvärden som finns i gammal skog. Efter föreläsningen sker ett samtal med konstnären Edward Clydesdale Thomson som i sin utställning reflekterar kring frågor om kopplingarna mellan mark, ideologi och identitet.

Föreläsningen sker på engelska och ingår i entrén 50kr.

Läs mer om Edward Clydesdale Thomsons utställning

Lars Östlund är professor i skogshistoria och prefekt vid institutionen för skogens ekologi och skötsel vid SLU i Umeå. Hans forskning sker i gränslandet mellan historia, ekologi och arkeologi där frågeställningar om hur skogsexploa­terin­gen sedan 1700-talet har påverkat skogen och format det moderna skogsbruket i Sverige. Sedan 1999 har Lars Östlunds forskning genererat 60 vetenskapliga publikationer inom fälten skogsvetenskap, ekologi, historia och arkeologi. Han utbildar även jägmästare i svensk och internationell skogshistoria samt skoglig kulturmiljövård i fält och i teori på ett flertal svenska universitet.

Under de senaste fem åren har Lars Östlund arbetat i gränsöverskridande projekt med konstnärer, musiker och författare däribland Edward Clydesdale Thomson. Tillsammans med gästforskaren, konstnären och fotografen Lydia McCarthy samarbetade de kring ett projekt om kulturellt modifierade träd. Under 2013 inleddes ett samarbete med kompositören Graham Fitkin som resulterade i orkesterverket ”Birch 1871” senare uppfört av Umeå symfoniorkester. För närvarande samarbetar han med författaren och journalisten Olivier Truc (Le Monde) och bistår honom med kunskap om samiska kulturlandskap.