fbpx
  • Bella Rune, Avigsida, Knutlöst skyddsnät 2016. Foto: Jean-Baptiste Béranger
    Bella Rune, Avigsida, Knutlöst skyddsnät 2016. Foto: Jean-Baptiste Béranger
21 september 2016–4 december 2016

Textila Undertexter

Margareta Hallek visas t.o.m. 18 december.
Medverkande konstnärer: Maria Adlercreutz, Elsa Agélii, Zandra Ahl, Olle Baertling, Helene Billgren, Ann Böttcher, ”Moki” Cherry, Shabnam Faraee, Johanna Friedman, Josefin Gäfvert, Margareta Hallek, Leif Holmstrand, Charlotte Johannesson, Anna Nordström, Paola Torres Núñez del Prado, Veronica Nygren, Kaisa Melanton, Claes Oldenburg, Lennart Rodhe, Hannah Ryggen, Pia Sandström, Rickard Sollman, Elin Strand & the New Beauty Council, Bella Rune, Jennie Sundén & Åsa Norberg.
Åsa Norberg & Jennie Sundén, From Selvage to Selvage: the Passing on of Patterns, 2016. Foto: Jean-Baptiste Béranger
Hannah Ryggen, Min far, 1968. Foto: Jean-Baptiste Béranger

Utställningen Textila Undertexter är en del av ett forskningsprojekt som intresserar sig för olika betydelser av den textila, materiella kulturen och hur den manifesterar sig i ett konstverk eller i ett konstnärskap. Projektet är ett samarbete mellan Bella Rune, konstnär och professor i Textil på Konstfack, och Helena Selder, curator på Marabouparken konsthall.

Utställningen tar avstamp i 1960-talets textila frigörelse i Sverige. Härifrån rör sig undersökningen både bakåt och framåt i tiden för att ställa frågor om vad det textila tilldelas för roll i olika konstnärliga praktiker och tider. Ögonblicket av ”frigörelse” representeras bl.a. av Margareta Hallek, vars verk givits ett eget rum i utställningen, där vi kan följa konstnärens lekfulla och experimentella praktik från 1960- till 1990-talet.

I utställningen sammanförs flera generationer av utövare, från Hannah Ryggen född 1894 till Josefin Gäfvert född 1988, vars arbeten aktiverar olika lager av den ”textila undertexten”. En del av dessa undertexter synliggörs i tematiska ”nystan” som skapar associationer mellan de olika konstnärskapen och verken i utställningen. Dessa presenteras i en utställningsarkitektur med väggar av skydds- och sportnät, som delar rummet, exponerar verkens baksidor, separerar och kopplar ihop verk.

Av särskild betydelse är det ”kvinnokonsthistoriska nystanet”. Det var till stor del de kvinnliga utövarna som under 1900-talet, trots begränsat handlingsutrymme, förnyade textilen men även politiserade den och introducerade den som ett konstnärligt material. Som en del av en feministisk kritik och politik utnyttjades textilens koppling till det dekorativa, till vardagens och hemmets ”låga” material och tekniker som stickning, bildväv, broderi och applikation. Det senare en föregångare till det som inom konstvärlden kallas collage eller assemblage.

Nystanens olika teman överlappar varandra i utställningen. Det textila berättandet i form av abstraktioner och mönster trasslar ihop sig med textilen som handelsvara, mjukvara och systembygge. Textilens formbarhet och behov av stöd lånar den till nya skulpturala uttryck och performance men ger den även ett känslomässigt register – allt detta får betydelse som motståndshandling i en mer antihierarkisk, lekfull och tvetydig konstvärld från 1960-talet fram till idag.

Verk i urval

Från vänster: Johanna Friedman, Pappa vill inte gå en jämställdhetskurs, 2010. Claes Oldenburg, Sawflag, 1989. Lennart Rodhe, Tecken i en spegel, 1973. Foto: Jean-Baptiste Béranger
Leif Holmstrand, Stort Handarbete, 2008. Foto: Jean-Baptiste Béranger
Shabnam Faraee, Sill & Potatis, 2016. Foto: Jean-Baptiste Béranger
Margareta Hallek, Rynkstycke, 1967. Foto: Jean-Baptiste Béranger
Ann Böttcher, Ryamatta, Sverige (Brevkort, NSB: God Helg, 1930-tal), 2008. Foto: Jean-Baptiste Béranger
“Moki” Cherry, Utan titel, 1980. Foto: Jean-Baptiste Béranger
Helene Billgren, Fornminnesmärke / Sevärdhet, 2001. Foto: Jean-Baptiste Béranger
Elin Strand & The New Beauty Council, The Bathroom (Knitting House), 2010. Foto: Jean-Baptiste Béranger

Programkvällar i anslutning till utställningen

Onsdag 5 oktober kl. 18:Textil frigörelse, paneldebatt modererad av författaren och konstvetaren Annika Öhrner verksam vid bl.a. Södertörns högskola. Deltagare: Gunilla Lundahl författare och kulturskribent, Patrik Steorn konstvetare och chef på Thielska Galleriet, Johanna Rosenqvist konstvetare, Institutionen för konsthantverk på Konstfack, Bella Rune konstnär och professor i Textil på Institutionen för konsthantverk på Konstfack.

Onsdag 26 oktober kl. 18: Bauhaus var aldrig modernt. Föreläsning med T’ai Smith, forskare, verksam vid konsthistoriska fakulteten vid University of British Columbia. Föreläsningen sker på engelska.

Onsdag 9 november kl. 18: Following the song’s threads: From traditional textiles to new technologies, föreläsning av konstnären Paola Torres Núñez del Prado.Föreläsningen sker på engelska

Onsdag 16 november kl. 18: Molas. Föreläsning och applikationsworkshop med Tomas Woodski. OSA till info@marabouparken.se. Läs mer

Onsdag 23 november kl. 18: Samtal mellan brittiske konstnären, curatorn och historikern Matt Smith och kulturantropologen Michael Barrett verksam vid Etnografiska Museet. Föreläsningen sker på engelska

Onsdag 30 november kl. 18: Tom Sandqvist, författare och professor i konstens teori och idéhistoria samt docent i konstvetenskap, föreläser om konstnären Sonia Delaunay utifrån sin senaste bok Born in a Shtetl utgiven på det tyska vetenskapsförlaget Peter Lang Verlag. Läs mer

Läs mer

Utställningen kompletteras med ett program av diskussioner och föreläsningar samt samarbete med elever från Konstfack och S:t Martins Designgymnasium i Sundbyberg.

Tack till:
Lennart och Margareta Rodhes Konstvetenskapliga Stiftelse
Malmö Konstmuseum
Moderna Museet
Det Nya Museet
Henrik Horn
Big Image