fbpx

The Bridge Radio #14: Live Radio; Prekaritet och arbete

The Bridge Radio#14: Live Radio; Prekaritet och arbete

(från november 2016)

ARBETE OCH PREKARITET: Hur kan vi vara starka tillsammans?

The Bridge Radio diskuterar i detta avsnitt prekärt arbete utifrån ett migrationsperspektiv. Hur kan arbete användas som ett sätt att organisera oss och skapa allianser? Hur har migrantarbetare organiserat sig runt om i världen?

Migranter, både utan dokument, med arbetstillstånd, eller som asylsökare arbetar ofta under hårda och strukturellt svåra förhållanden. Arbetsplatser har makten att ständigt förändra arbetsförhållandena, ofta tvingas människor till arbete utan lön. Det kan vara svårt att tala högt om detta och att organisera sig för bättre förhållanden.

En ökad instrumentalisering, normalisering och användande av internering och deportation av migranter skapar en konstant deporterbar del av befolkningen som kan utnyttjas som billig arbetskraft.

Med olika personers erfarenheter av prekära arbetssituationer som utgångspunkt talar vi om hur vi kan organisera oss och bli starka tillsammans.