fbpx

The Bridge Radio: Försvara barnens rättigheter!

The Bridge Radio: FÖRSVARA BARNENS RÄTTIGHETER!

(från december 2017)

Bland de barn och familjer som anlänt till Danmark har vissa placerats i Sjælsmarks fängelse. I nuläget (december 2017) bor cirka 38–52 barn i fängelselägret, några i upp till 10 månader utan att få veta hur länge de måste stanna – vilket i princip skulle det kunna vara på obegränsad tid.

Förhållandena på Sjælsmark, och det faktum att många barn och deras familjer har flyttats runt mellan många olika asylläger, skapar stor ångest, stress, och oro hos barnen, och påverkar deras välbefinnande allvarligt.

Sjælsmarklägret drivs av Kriminal Forsorgenet vars huvudsakliga personalstyrka är utbildad som fångvaktare. Det är inte tillåtet att laga mat i centret, måltider intas i kafeterian tre gånger om dagen. Familjer på Sjælsmark får inget ekonomiskt stöd och får heller inte arbeta. Därför är det för de flesta i praktiken omöjligt att röra sig utanför centret, vilket starkt begränsar barnens möjligheter till ett socialt liv utanför lägret.

Sjælsmarklägret startades 2015, ursprungligen tänkt för ensamkommande mäns boende, men senare beslutades att flytta familjer till lägret. Männen genomförde ett flertal demonstrationer i protest mot lägrets förhållanden genomfördes under namnet Cast Away Souls of Sjælsmark.

Programmet handlar om flyktingfamiljernas och deras barns strävan för en framtid bortom lägret och den kommande demonstrationen den 16 december, organiserad av Folkebevægelsen for Asylbørns Fremtid