The Great Learning Orchestra. Release A4 SCORES

The Great Learning Orchestra
Release av A4 SCORES

Söndag 14 februari kl 15.00

En första visning av The Great Learning Orchestras nya bok/box A4 SCORES som består av ett urval partitur från utställningen a4 rum som visades på Marabouparken hösten 2014. Välkommen på releasen där medlemmar från The Great Learning Orchestra kommer och spelar några av styckena från boken.

a4 rum är ett gränsöverskridande projekt mellan bild- och tonkonst som initierades 2004 av Leif Jordansson för orkestern The Great Learning Orchestra. Det som från början var en öppen inbjudan att bidra med en komposition till orkestern, där allt från noter och textinstruktioner till grafiska bilder och fotografier var tillåtna, har nu vuxit till ett omfattande arkiv av över 140 kompositioner som var och ett ryms på ett A4 blad.

Det kommer att finnas möjlighet att köpa boxen i Marabouparkens shop.

www.thegreatlearningorchestra.se