Thomas Elovsson

kl. 17.30
Föreläsning: Text as Colour (as Text)

Thomas Elovsson, konstnär och lektor på Konstfack föreläser om text i samtidsmåleriet.
Med utgångspunkt från Kay Rosens verk föreläser Thomas Elovsson om hur text kan fungera som berättande innehåll i måleri, utifrån ett antal exempel.

Läs mer om utställningen ABCDEFGHI