fbpx
20 oktober 2021–24 oktober 2021

Tydningen nr. 40: Ark

Releasefest för Tydningen nr. 40: Ark på Marabouparken konsthall i Stockholm, onsdagen den 20/10 kl. 18:00–20:00.

Läsningar av Imri Sandström, Peter Thörneby, Sara Wengström, m.fl.

Numret ställs även ut i Marabouparkens bibliotek, från den 20/10 till och med den 24/10. 

Välkomna!

Tydningen nr. 40: Ark består av två utvikbara tryckark, löst liggande i ett omslag.

Genom att utgå ifrån det oskurna tryckarket fixerar numret vissa rumsligheter som boken härbärgerar, men som här kan vecklas ut och återupptäckas. Bokobjektets spatiala enheter (boksidan, bokuppslaget) friläggs i och med att tryckarket utgör numrets form, och därmed kan andra läsvägar, -ingångar och -utgångar öppnas.

Nr. 40: Ark består således av ytor. Ytor som en samling inbjudna poeter och översättare har uppmanats att arbeta i, med och emot.

Innehåll:

Peter Thörneby, Konstverkets dematerialisering
Imri Sandström, I ruiner
Veronica Forrest-Thomson, ur Language-Games (övers. Sara Wengström)
Jørn H. Sværen, Jag är dörren
P. Inman, ur now/time (in memoriam, Walter Benjamin) for Tom DeLio
Iman Mohammed, Sutur
Bernadette Mayer, ur Midwinter Day (övers. Ditte Holm Bro)

Formgivning: Fält (Jesper Canell, Daniel Flodin)