Gratis entré

Kl 13.00 
Eli Maria Lundgaard samtalar med konstnär Hanna Ljungh, om sin utställning An Inside within Another Inside. Samtalet hålls i utställningen.

Kl 14.00 
Ulla West visar sitt färglaboratorium i projektrummet och bjuder in till promenad och samtal i parken.

Om Hanna Ljung:

Hanna Ljunghs praktik är ett konstnärligt undersökande av den materia vi benämner som sten, mark, jord, land och berg. Hon utforskar relationen mellan det organiska och det oorganiska, mellan människan och naturen. Ljungh arbetar med video, foto, skulptur och installationer där hon omvärderar relationen mellan det vi ser som mänsklig och icke-mänsklig existens. Hon fick 2016 ett stort genomslag både i Sverige och internationellt med sin nästan sex timmar långa film I am mountain, to measure impermanence.

Om Ulla West:

Ulla West deltar i Marabouparkens projekt Parkfärg.
Hennes bidrag är ett konstnärligt prövande av växandet och färgandets förlopp och tekniker. Under projektets gång har hon bl. a. att använt sig av parkens blommor och vi har följt hur nya verk i olika material växer fram i det tillfälliga laboratoriet. Nu tar hon oss med på promenad i parken, till olika platser som varit viktiga för hennes projekt.
Ulla West är en bildkonstnär som är verksam i Stockholm. Hennes arbete rör sig mellan olika material och uttryck. Återkommande är text, tecken, bild, mönstringar, skulptur. Hennes praktik kan ses som improvisationer där alla ingredienser såsom ursprung, språk-tecken-avtryck, växtlighet återkommer och förändras likt ekon.

Läs mer om utställningarna:
Eli Maria Lundgaard – An Inside Within Another Inside
Parkfärg – ett projekt om växter och färg

Releasefest för Tydningen nr. 40: Ark på Marabouparken konsthall i Stockholm, onsdagen den 20/10 kl. 18:00–20:00.

Läsningar av Imri Sandström, Peter Thörneby, Sara Wengström, m.fl.

Numret ställs även ut i Marabouparkens bibliotek, från den 20/10 till och med den 24/10. 

Välkomna!

Tydningen nr. 40: Ark består av två utvikbara tryckark, löst liggande i ett omslag.

Genom att utgå ifrån det oskurna tryckarket fixerar numret vissa rumsligheter som boken härbärgerar, men som här kan vecklas ut och återupptäckas. Bokobjektets spatiala enheter (boksidan, bokuppslaget) friläggs i och med att tryckarket utgör numrets form, och därmed kan andra läsvägar, -ingångar och -utgångar öppnas.

Nr. 40: Ark består således av ytor. Ytor som en samling inbjudna poeter och översättare har uppmanats att arbeta i, med och emot.

Innehåll:

Peter Thörneby, Konstverkets dematerialisering
Imri Sandström, I ruiner
Veronica Forrest-Thomson, ur Language-Games (övers. Sara Wengström)
Jørn H. Sværen, Jag är dörren
P. Inman, ur now/time (in memoriam, Walter Benjamin) for Tom DeLio
Iman Mohammed, Sutur
Bernadette Mayer, ur Midwinter Day (övers. Ditte Holm Bro)

Formgivning: Fält (Jesper Canell, Daniel Flodin)

Söndag 26 september kl 13.00
Föredrag med Kristina Janni Ståhl.

Ett föredrag om pigment framställning direkt från naturen och om olika färgers historia. Kristina berättar om, och ger en inblick i, hur man kan utvinna pigment från olika växter, sand och sten. Hon odlar själv de historiska färgväxterna Vejde (Isatis tinctoria) som innehåller det blå färgämnet indigo och Krapp (Rubia tinctorum) från vars rot man kan utvinna röda färgämnen.

Ingår i entrébiljetten, begränsat antal deltagare, föredraget hålls i konferensrummet.

Kristina Janni Ståhl är bildkonstnär och adjunkt i måleri på Kungl. Konsthögskolan sedan 2018. Här driver hon verksamheten Materialinstitutet med undervisning i måleriets material och metoder. Kristina är utbildad på Bildkonstakademin, Konstuniversitetet i Helsingfors, måleriavdelning.  Efter magisterexamen 2016 med avgångsutställning på Finlands nationalmuseum har hon bl.a. ställt ut på Örebro konsthall,  Medelhavsmuseet i Stockholm och på galleri Arnstedt.

Vernissage lördag 16 oktober 12.00–16.00
13.00 Introduktion till utställningen med konsthallschef Helena Holmberg och Leif Holmstrand som också bjuder på ett kort uppträdande.

Marabouparken konsthall fortsätter hösten med en stor soloutställning av Leif Holmstrand. Utställningen kommer att inkludera verk från hela hans verksamma tid som konstnär, från 1990-talet och fram till idag. 

Leif Holmstrand är kanske framför allt känd som performance-konstnär, och det performativa är en självklar röd tråd i utställningen. Performance kommer också att ingå i programmet under utställningsperioden. 

Utställningen lyfter fram hans omfattande verksamhet som bildkonstnär. Hans många objekt där materialet står i centrum – garnet, textilen, de svarta plastpåsarna, barnvagnarna, de starka blå nylonrepen – har ibland varit aktörer i hans performance-verk, men är också självständiga verk i egen rätt. Här får de samlas på den scen som utställningsrummet är – trots att de tillkommit under en period av tjugofem år, är de alla märkligt samtida med ett tydligt släktskap sinsemellan. 

Leif Holmstrand, Three Lovers, performance på Galleri 54, Göteborg, 2020. Foto Grzegorz Fitał
Leif Holmstrand, Asami Kannon Clothing, 2016. Foto: Aamod och Sophelia Korhonen

I utställningen visas ett urval av kostymer som använts i performance-situationer. En av dem kommer från det omfattande projektet Asami Kannon, som manifesterats i såväl litteratur som performance. Medan karaktären fått sitt första namn Asami, från en japansk skräckfilm är Kannon det japanska namnet på en östasiatisk gudom, ibland kvinnlig, ibland manlig, som associeras med medlidande och barmhärtighet. I verket möts flera av de återkommande teman som konstnären arbetar med – det rituella, våldet, kroppens och sinnets utsatthet, den gränsöverskridande könstillhörigheten, sopor som kulturens och livets yttersta konsekvens – men också en djupt inkännande förståelse för människan villkor, värme och medkänsla.

Intresset för det mytiska är genomgående hos Leif Holmstrand.  I en serie fotografiska verk från 2018, Holy Helpers, presenterar han ”14 muterade helgon” med dessa ord: in a world of garbage bag plastic, make-up and new kinds of eyelashes; these saints can guide queer people through diseases and traps of the mind and dangerous surroundings”.

Leif Holmstrand, Breeder Covers, 2018

I ett annat verk möter vi Afrodite Anadyomene när hon uppstiger från havet, en Afrodite som drar havets sopor med sig ur djupet – också hon en gudinna som på långt avstånd från Botticellis Venus, har kopplingar till en mörkare historia av raseri och våld, född som hon är ur sin faders kastrerade kön. Det formlösa havet, som tar fast gestalt – en idealiserad bild av skapandet och konsten – blir hos Leif Holmstrand en bild av konsten som en plats som rymmer en mångfacetterad verklighet av trasigheter, en plats dit erfarenheter kan lyftas in och hanteras och där Anadyomene, halvt uppstigen, halvt fången i en våg av trassliga nät och svart plast, hävdar sin plats i världen.

Utställningens till formatet största verk Breeder Covers (2017–18) fyller hela konsthallens 25 meter långa fondvägg. Det består av 24 objekt, virkade i svart garn. Oformliga, men precisa, påminner de om både kropp och klädesplagg. Lika, men alla olika, en slags armé, skrämmande men ömklig. Garnet hänger och slänger, de virkade formerna tycks vänta på att fyllas. Titelns ”breeder” är gay-slang för den heterosexuella mannen. Varje objekt har också fått en individuell titel efter en slemsvampsart, märkliga encelliga organismer som under särskilda betingelser agerar som en massa, redo att offra sina ineffektiva delar.

I projektrummet på våning 1, visar vi under samma period Leif Holmstrands teckningar. De har en rastlös känsla, pennan tycks sällan lämna pappret och linjens långa trådar bildar nät, kartor, figurer som påminner om skulpturernas rep och garner. 

I Leif Holmstrands produktiva konstnärskap ryms också närmare 40 utgivna lyriksamlingar, vilket vi kommer att uppmärksamma i programmet. 

Program
Tydningen nr. 40: Ark
Nuggets of Nature
Poesi
Performance 6 november 12.00–16.00

Leif Holmstrand framför sitt nya performanceverk, Nuggets of Nature, i övre parken under öppettiderna. Besökare kan komma och gå under tiden.

Instruktion:

Nuggets of Nature, 2021. Samla saker, sopor, kläder, snören, garn, packmaterial med mera. Ha långsmala objekt till hands att peta med och använda som skelett. Bygg kropp kring skelett. Men låt även material passera den härviga nätdräkt du bär. Dräkt och kroppar bör vid några tillfällen glida samman. Knyt skräpbollar. Iaktta spänning mellan yttre kropp, kokongdräkt och inre kropp via snöre, garn eller rep. Utnyttja skelettstadga. Rotera, låt saker ske spiraliskt. Låt den inre kroppen vara dig helt främmande, och försök agera med alla delar så självständigt du kan, trots att nätdräktshöljet håller samman och vill enhetliggöra. Lämna plats för improvisation och icke förberedda material. Var ett rörligt men långsamt flerkroppsverk under många timmar. Lämna efter dig ett färdigt kultobjekt, om möjligt. Annars ett ofärdigt.

Program i samband med Leif Holmstrands utställning Ur djupet
Läsningar av: Leif Holmstrand, Ann Jäderlund, Helena Eriksson, Eva Kristina Olsson och Burcu Sahin.
Leif Holmstrand foto privat

Leif Holmstrand
Foto: privat

348092

Helena Eriksson
Foto: Annika von Hausswolff

eva-kristina-olsson. Foto Bokförlaget Faethon

Eva-Kristina Olsson
Foto: Bokförlaget Faethon

295192

Ann Jäderlund
Foto: privat

270280

Burcu Sahin
Foto: Carla Orrego Veliz

Lördagen den 27e november kl. 13:00 vill vi i samband med utställningen Ur djupet uppmärksamma Leif Holmstrands gedigna textproduktion genom att bjuda in till en eftermiddag av poesiläsningar i Marabouparken konsthall. Leif Holmstrands produktion är utgiven på flera stora förlag däribland Bonniers, Pequod Press och OEI (under pseudonymen Anna-Maria Ytterbom). I år, 2021, mottog han Gunnar Ekelöf-priset. 

Leif Holmstrand läser ur sitt senaste verk Den fornegyptiska familjesolen, en poetisk tidsresa till det antika Egypten – där en anakronistisk värld målas upp genom skavande metaforer och teman som kropp och sjukdom. Eftermiddagen fortsätter med läsningar av poeterna Ann Jäderlund, Helena Eriksson, Eva Kristina Olsson och Burcu Sahin.

Varmt Välkomna!

Läsningarna tar plats nere i konsthallen.

Helena Eriksson (f. 1962) är född i Nyköping men bor sedan början av 1980-talet i Göteborg, där hon bland annat har studerat filosofi och måleri. De senaste åren har hon deltagit i redaktionskommittén för poesitidskriften OEI. 1990 debuterade hon med diktsamlingen en byggnad åt mig. Hon är även verksam som översättare, framför allt av poesi från franskan. 

Ann Jäderlund (f. 1955) är bosatt i Stockholm och är framför allt lyriker men har också skrivit dramatik. Sedan sin debut med Vimpelstaden 1985 har hon publicerat ett tiotal diktsamlingar varav Ensamtal från 2019 är den senaste. 

Eva Kristina Olsson (f. 1958) är bosatt i Stockholm. Hon debuterade 1988 med Brottet och nämns efter en handfull diktsamlingar ofta som ett viktigt inflytande för lyriker i den unga generationen. Hon är utbildad dansare och verksam även med filmer och performance. 

Burcu Sahin (f. 1993) bosatt i Rinkeby. Hon gick ut Biskops-Arnös skrivarlinje 2015 och är nu verksam som lärare på samma skola, samt på Skrivarakademin i Stockholm. 2018 kom debutboken Broderier. 

I samband med projektet Parkfärg arrangerar Marabouparken konsthall tvådagars workshops med Boom Craft Studio vid två tillfällen: 28–29 augusti och 11–12 september

IMG_2461
Indigo ”Sju nyanser av blått”

28–29 augusti (lör–sön) kl 10.00–16.00

Indigo & Shibori – reservage-tekniker
Färgning med färsk indigo, genomgång av 123 metoden för att sätta ett naturligt indigo bad, introduktion till indigo, gradering och olika mönstringstekniker som shibori. Shibori med sitt ursprung i Japan är ett samlingsnamn för att reservera ytor på olika sätt genom att knyta, binda, sy och pressa. Färgning på bomull, lin och siden.

IMG_8550
Naturlig färgning ”Mönsterflora”

11–12 september (lör–sön) kl 10.00–16.00

Färgningsmetoder med olika växter från parken och komposten. Introduktion till färgning med växter och metoder för betning och modifiering av pH och järn i kombination med färgning och skapande av mönster med sk. bundle dye, där tryck skapas med växternas naturliga pigment, press och värme. Färgning på bomull, ull och siden.

Antal deltagare är begränsat. Kostnad per person för 2 dagar: 1200 kr inkl fika och material.
För frågor kontakta: info@boomcraftstudio.se. Bokning sker genom länken ovan.

Boom craft studio drivs av Linda Zetterman och Sara Carlsson. De arbetar med hantverksmässig framtagning av textilier och skapar interaktiva konstprojekt vilka ofta syftar till att skapa fysisk dialog mellan betraktaren och materialet och på så sätt synliggöra olika aspekter av begreppet hållbarhet. De håller workshops i både indigo- och naturlig färgning för yrkesverksamma såväl som studerande.

Musik i Marabouparken är en konsertserie i Marabouparkens konsthall i Sundbyberg. Musik i Marabouparken är ett samarbete med Marabouparkens konsthall och genomförs med stöd från Statens Musikverk.

2021 arrangerar Musik i Marabouparken sex konserter med stor spännvidd. Slagverksesset som framträtt på Polarprisgalan, världsmästarinnan i nyckelharpa, stråkkvartetten som levererar dundrande Sjostakovitj, tablavirtuosen från Indien – det, och mycket mer, kan upplevas på Marabouparken under 2021. Initiativtagare till Musik i Marabouparken är tonsättaren och orkesterchefen från Kungliga Operan Helle Solberg och cellisten Mattias Rodrick.

”Helle och jag bor nära Marabouparkens konsthall och besöker den regelbundet. Utställningarna, skulpturerna och lokalerna gör våra besök till en upplevelse varje gång, och vi har inte kunnat låta bli att tänka på hur spännande det kunde vara att arrangera konserter där. Vi ser mycket fram emot detta nya samarbete, och att få komma igång med själva konserterna. Varmt välkomna till invigningshelgen den 8-9/5!”  

Mattias Rodrick

Tidigare konserter

Talim
Onsdag 18 augusti 2021 kl 18.00–19.30
”Talim” – Musik i Marabouparken bjuder in till sommarkonsert i Marabouparkens konsthall med ny spännande ensemble bestående av svenska och indiska musiker. Nystartade Talim består av tre framstående musiker från olika musikaliska traditioner: klarinettisten Lisa Grotherus, tablaspelerskan Suranjana Ghosh och cellisten Mattias Rodrick. I gränslandet mellan jazz, klassisk musik, nordindisk musik och folkmusik frammanar de en helt egen klangvärld med sväng, vemod och rytmisk ekvilibrism.

Med: Suranjana Ghosh, Lisa Grotherus och Mattias Rodrick

Suranjana Ghosh är professionell tablamusiker med turnéverksamhet i Sverige, Indien, Storbritannien, Grekland och Ryssland. Hon är en framstående företrädare för den traditionell Nordindiska klassisk musiken men medverkar i olika musikkonstellationer med ledande jazz- blues-konst- och folkmusiker, som Svante Henrysson, Max Åman, Max Schultz, Anders Hagberg, Goran Kajfes, Erik Steen, Jonas Kullhammar, Lena Willemark, Ale Möller och många fler.

Suranjana Ghosh har gett ut 3 cd-skivor i eget namn, den senaste med namnet ”Longing”, och framträder regelbundet i sammanhang som Stockholm Jazzfestival, Urkult, Umeå Jazzfestival, Hijazz/Uppsala, Sangeet Conferens/Stockholm, Malmöfestivalen, och på scener som Stallet och Fasching i Stockholm och Nefertiti i Göteborg.

Lisa Grotherus är klarinettist, vokalist och kompositör. Som kompositör skriver Lisa för radio, film och teater samt för egna band. Lisa har en bakgrund inom jazz, folk- och improvisationsmusik och rör sig fritt mellan olika genrer både som artist, musiker, kompositör och kapellmästare. Hon arbetar ofta med olika konstformer såsom dans, konst, teater och poesi på scener som Dramaten och Stockholm stadsteater. 

Lisas debutalbum i eget namn släpptes år 2018 och utsågs till årets bästa jazzskiva av musikmagasinet Lira samt till ett av årets tio bästa album, alla kategorier, av Göteborgsposten. År 2019 tilldelades hon årets jazzpris av SKAP. 

Lisa har ett pågående residens på Transit, en kulturinkubator för frilansande konstnärer. Hon är också medlem i tankesmedjan Unga Tankar Om Musik.

Mattias Rodrick är verksam som solist, kammarmusiker och orkestermusiker. Som solist beställer och uruppför Mattias Rodrick regelbundet verk av svenska och utländska tonsättare, bland annat för sättningen cello och kör. Han framträder regelbundet på festivaler som Svensk Musikvår, Stockholm Chamber Music, ILIOS-festivalen (NO), Dark Music Days (ISL), Nordic Music Days och Malmöfestivalen. Han är också konstnärlig ledare för projekt som Schumanniad och Musik i Marabouparken och engageras återkommande som solocellist på Folkoperan.

2018 blev Mattias Rodrick invald som passiv medlem i Föreningen Svenska Tonsättare och belönades med priset ”Musikens Möjliggörare” samma år. Mattias Rodrick är också jurymedlem för Stims stipendieverksamhet. 

Tales of trees
8 maj kl 15.00

Ett spännande möte i gränslandet mellan folkmusik och västerländsk konstmusik, framfört av tre enastående musiker: Mika Takehara, slagverk, Anna Petrini, blockflöjter och Emilia Amper, nyckelharpa.

Konserten filmades och kan ses på Youtube.

Stråkkvartetten HYMM
9 maj kl 15.00

Stockholmsbaserade stråkkvartetten uppmärksammar 150-årsjubilaren Wilhelm Stenhammar och framför också mästerverk av Dmitrij Sjostakovitj och Robert Schumann.

HYMM är: Henrik Peterson, violin 1, Ylva Magnusson, violin 2, Mikael Crafoord, viola, Mattias Rodrick, cello

Konserten filmades och kan ses på Youtube.

Boom Craft Studio (Linda Zetterman och Sara Carlsson)
Ulla West, konstnär

Sommarens odlingsprojekt Parkfärg är i gång!
Boom Craft Studio (Linda Zetterman och Sara Carlsson) samt konstnären Ulla West har intagit projektrummet.
Utanför konsthallen växer just nu vejde, daggkåpa, rudbeckia och tagetes och andra växter som alla har gemensamt att de traditionellt använts för att färga textilier.

Linda Zetterman och Sara Carlsson presenterar sitt arbete med växtfärgning och hållbar textilproduktion.
Ulla Wests bidrag är ett konstnärligt prövande av växandet och färgandets förlopp och tekniker. Under projektets gång kommer hon bl. a. att använda sig av parkens blommor och vi kan följa hur nya verk i olika material växer fram i det tillfälliga laboratoriet.

Projektet följs upp med workshops och samtal – håll utkik!

Workshops med Boom Craft Studio
IMG_2461
Indigo ”Sju nyanser av blått”

28–29 augusti (lör–sön) kl 10.00–16.00
Läs mer och boka

IMG_8550
Naturlig färgning ”Mönsterflora”

11–12 september (lör–sön) kl 10.00–16.00
Läs mer och boka

Odling i Marabouparken
Boom Craft Studio
DSC08267
IMG_3509
E93BD31C-B998-4A17-9698-DF7F1CC02F39
IMG_8959

Tack till Kulturens

Följ med på en kombinerad upptäcktsfärd och skulpturjakt i Marabouparken där vi får höra om myterna och berättelserna bakom de olika skulpturerna. Pedagog: Fredrik Bergström. Rek. från 5 år och uppåt. Visningen ingår i entréavgiften (gratis för barn). Ingen föranmälan, drop in i mån av plats. Inställt vid dåligt väder.

DATUM
Torsdag 24 juni kl 12.00

Torsdag 1 juli kl 12.00
Torsdag 22 juli kl 12.00
Torsdag 29 juli kl 12.00

Fredrik Bergström, pedagogikansvarig på Marabouparken, guidar oss genom Marabouparkens skulptursamling och historia. Visningen ingår i entréavgiften (80 kr). Ingen föranmälan, drop in i mån av plats. Inställt vid dåligt väder.

Fredag 2 juli kl 14.00
Fredag 9 juli kl 14.00
Fredag 23 juli kl 14.00

Foto: Åke E:son Lindman

119066411_3201598316542523_6433727847419016711_n

Vi skapar och skulpterar ute i det fria i dagarna tre med inspiration från Eli Maria Lundgaards skulpturer i utställningen An Inside Within Another Inside i konsthallen.

7-8-9 juli kl 12-15. Från 6 år och uppåt. Pedagog: Felicia Gaumont. Kostnadsfritt. I samarbete med Sundbybergs Stad. OBS Kollot pågår i tre dagar. Föranmälan krävs. Begränsat antal platser. Föranmälan görs till: fredrik.bergstrom@marabouparken.se

För information om Sundbyberg Stads övriga lovaktiviteter:

Marabouparken är glada att presentera den första mer omfattande utställningen av den norska konstnären Eli Maria Lundgaards verk i Sverige. Här ingår både nyproducerade och äldre verk. Utställningen An Inside within Another Inside är en myllrande skulptural scen där kroppar – mänskliga och andra – ljudar, tränger sig på, löses upp och bjuder in till såväl vällust som obehag. 

Lundgaard attraheras av den okontrollerbara naturen och situationer och erfarenheter som existerar bortom det rationella. Hennes arbeten kan beskrivas som en serie associationer som utmanar gränserna mellan det synliga och det osynliga, det levande och det livlösa, den inre mentala världen och den yttre gemensamma verkligheten.

Kan man befinna sig utanför och på samma gång inuti? Är det som inkräktar och bryter ned på samma gång det som utvidgar och berikar? I utställningen visas bland andra filmverken Barbarian och A Home for Occupants, vilka båda prövar organismers genomtränglighet och sammanblandning. De gestaltar ett förfrämligande av det bekanta, i mellanrummet som uppstår mellan fakta och fiktion. 

Eli Maria Lundgaard, Barbarian, HD-video, 2019
Eli Maria Lundgaard, A Home for Occupants, HD-video, 2020

I installationen ingår även en myriad objekt i brons, trä, keramik och jord som genom sin form utgör ett fysiskt teckenspråk eller ett system av kroppslig kod. Språket och dess logiker spelar en viktig roll i Lundgaards konstnärsskap, som ett verktyg för att skapa, låta saker bli till och transformeras. Orden, precis som ytorna och materialet, är genomträngliga, föränderliga och läckande.

Skulpturerna bär på liv, verksamhet, ljud. De bebor rummet, översållar det med sin närvaro. Allting läcker och sipprar. Hur kan vi förhålla oss till känslan av plötslig osäkerhet när bestående relationer och situationer förändras, upplöses? I utställningen ger Lundgaard utryck för sitt intresse för konsten som tvivel, tvetydighet, ambivalens och fråga. Det påträngande och inkräktande öppnar på samma gång upp för nyfikenhet och gemenskap.

Kroppens rörelser i sin omgivning, och rörelserna inuti kroppen, förändrar den. Allting utanför kroppen definierar dess yta och inre – även insidan kommer utifrån. I mötet med konsten blir du en annan. 

Eli Maria Lundgaard, Travelers, 2018. Foto: Jenny Ekholm
Eli Maria Lundgaard, Outline, 2021

Eli Maria Lundgaard (f. 1989, Trondheim) är utbildad vid konsthögskolan i Bergen och tog 2018 sin masterexamen vid Malmö konsthögskola. 2020 visades soloutställningen A Home for Occupants på UKS (Unge Kunstneres Samfund) i Oslo. 2019 var hon nominerad till det prestigefulla Pinchuk Art Centres Future Generation Art Prize och ställde i samband med detta ut både på Pinchuk Art Centre i Kyiv samt den 58 Venedigbiennalen. 

Tack till Billedkunstnernes vederlagsfond, Nordisk kulturkontakt och Office for Contemporary Art Norway.

Välkommen på en sagostund bland blommor och blad för yngre barn och deras vuxna.

Begränsat antal platser. Ingen föranmälan.
Tänk på att du ska vara frisk och symptomfri – stanna hemma om du känner dig sjuk.
Ålder: Från 3 år och i vuxens sällskap.
Inställt vid dåligt väder.

Torsdag 15/7 kl. 13.00–13.30
Torsdag 22/7 kl. 13.00–13.30
Torsdag 29/7 kl. 13.00–13.30

Plats: Pop-Up biblioteket i Marabouparken.

Sagostunderna är ett samarbete mellan Bibliotek Sundbyberg och Marabouparken. 

Läs mer här: https://bibliotek.sundbyberg.se/sv/event/sagostund-i-marabouparken

Tai Chi i Marabouparken
Onsdagar kl 18.00–18.45

9 juni, 16 juni, 23  juni, 30 juni
7 juli
18 augusti, 25 augusti
1 september, 8 september, 15 september

Samling kl 17.55 utanför konsthallens restaurang Dolks Kök. Adress Löfströms Allé 7–9.
Vi kommer sedan att hålla till utomhus på någon av gräsytorna. Kostnad 40 kr/gång, drop in – betalning kontant eller med Swish. Träningen blir av även om det är lite regnigt väder men inte vid ösregn.

Arrangeras i samarbete med Marabouparken konsthall.
Ledare: Anna Holtenstam 073-953 98 80

Tai Chi utförs som en serie med gående rörelser. Rörelserna är ursprungligen självförsvarsrörelser men de görs i den här formen (24-formen) i ett mjukt och långsamt flöde. Övningarna innehåller mycket koordination och balans och ”tvingar” på så sätt utövaren att vara djupt närvarande i sin kropp och i det som pågår i stunden.

Träningen anpassas så att även den som inte har någon tidigare erfarenhet av Tai Chi kan delta. Vi kommer varje gång att gå igenom några av rörelserna mer i detalj. Mer info på merchi.nu/tai-chi

Varmt välkommen!

Kungl. Konsthögskolan Kandidatutställning 2021

21 maj–6 juni
Tisdag–söndag kl 12–17

Aron Agelii
Mattias Andersson
Sarali Borg
Ester Eriksson
Simon Ferner
Lucia Flores
Django Giambanco

Joakim Havaas
Joachim Himmelstrup
Anna Kilander
Olga Krüssenberg
Linnea Lindberg
Linnéa Ndangoya Palmcrantz
Julius Nord

Lior Nønne Malue Hansen
Sonia Sagan
Anneli Ström-Villaseca
Ebba Svensson
Alex Valijani

Ansvariga lärare: Lina Selander, gästprofessor i fri konst
Rut-Karin Zettergren, adjunkt

Utställningen i Marabouparken återkallar en dimension eller möjlighet som, om en vill, är politisk och som blir synlig genom en anakronism. Det handlar om konstens relation till arbete och vila, rekreation och lek. Det handlar också om värdighet, om uttalandet av ett ansvar utan klara gränser. För den moderna teknosfären är obeboelig, och det går inte att hitta en väg ut på något annat sätt än att gräva sig in i osäkerheten. Genom konsten kan vi skapa världar som vi inte kan leva utan och inuti dem hitta vägar ut ur den värld som vi inte kan leva i.

Lina Selander, Gästprofessor i fri konst

Vänligen notera att antalet besökare som kan vistas samtidigt i konsthallen är begränsat, värdar på plats överser detta. Vi ber om ert tålamod vid eventuella väntetider.

Program

12.30 Anna Kilander
13.30 Anna Kilander
14.00 Olga Krüssenberg
14.30 Anna Kilander
15.00 Mattias Andersson
15.30 Anna Kilander
16.15 Javier Alvarez Sagredo och Alex Valijani
16.30 Anna Kilander


Anna Kilander
Ungdomsskrämman
Ljudupptagning från Sibeliusgången 24 i Akalla
En gång i timmen under utställningens öppna dagar sätts ett högfrekvent ljud på i stora utställningsrummet som kan upplevas obehagligt. Ljudet varar i 47 sekunder.

Olga Krüssenberg
Högläsning ur boken Långsamt rör jag mig i din riktning, som är en förlängning av en film med samma namn som visas i utställningen. Boken är ett sätt att skapa ett nytt dokument som inrymmer mer av ett människoliv än vad sjukvårdens journaler någonsin kan göra.

Mattias Andersson
bed
Sjunger live till förinspelad musik. Konstnären är närvarande hela öppettiderna på dagarna performance sker.

Javier Alvarez Sagredo och Alex Valijani
Trauma
Uppläsning av Trauma, en långdikt om medvetandets transformation betingat av statslöshet och våld, ackompanjerad av en noise-komposition framförd på elgitarr.

12.30 Anna Kilander
13.30 Anna Kilander
14.00 Olga Krüssenberg
14.30 Anna Kilander
15.00 Mattias Andersson
15.30 Anna Kilander
16.30 Anna Kilander
17.00 Anna Kilander (på Sibeliusgången 24 i Akalla) – Obs! Fullbokat.


Anna Kilander
Ungdomsskrämman
Ljudupptagning från Sibeliusgången 24 i Akalla
En gång i timmen under utställningens öppna dagar sätts ett högfrekvent ljud på i stora utställningsrummet som kan upplevas obehagligt. Ljudet varar i 47 sekunder.

Olga Krüssenberg
Högläsning ur boken Långsamt rör jag mig i din riktning, som är en förlängning av en film med samma namn som visas i utställningen. Boken är ett sätt att skapa ett nytt dokument som inrymmer mer av ett människoliv än vad sjukvårdens journaler någonsin kan göra.

Mattias Andersson
bed
Sjunger live till förinspelad musik. Konstnären är närvarande hela öppettiderna på dagarna performance sker.

Anna Kilander
Sibeliusgången 24
Live-performance som presenteras på Sibeliusgången 24 i Akalla lördagen den 22/5 kl 17.00.

12.30 Anna Kilander
13.30 Anna Kilander
14.30 Anna Kilander
15.00 Mattias Andersson
15.30 Anna Kilander
16.30 Anna Kilander


Anna Kilander
Ungdomsskrämman
Ljudupptagning från Sibeliusgången 24 i Akalla
En gång i timmen under utställningens öppna dagar sätts ett högfrekvent ljud på i stora utställningsrummet som kan upplevas obehagligt. Ljudet varar i 47 sekunder.

Mattias Andersson
bed
Sjunger live till förinspelad musik. Konstnären är närvarande hela öppettiderna på dagarna performance sker.

12.30 Anna Kilander
13.30 Anna Kilander
14.30 Anna Kilander
15.00 Mattias Andersson
15.30 Anna Kilander
16.30 Anna Kilander


Anna Kilander
Ungdomsskrämman
Ljudupptagning från Sibeliusgången 24 i Akalla
En gång i timmen under utställningens öppna dagar sätts ett högfrekvent ljud på i stora utställningsrummet som kan upplevas obehagligt. Ljudet varar i 47 sekunder.

Mattias Andersson
bed
Sjunger live till förinspelad musik. Konstnären är närvarande hela öppettiderna på dagarna performance sker.

12.30 Anna Kilander
13.30 Anna Kilander
14.30 Anna Kilander
15.30 Anna Kilander
16.30 Anna Kilander


Anna Kilander
Ungdomsskrämman
Ljudupptagning från Sibeliusgången 24 i Akalla
En gång i timmen under utställningens öppna dagar sätts ett högfrekvent ljud på i stora utställningsrummet som kan upplevas obehagligt. Ljudet varar i 47 sekunder.

12.30 Anna Kilander
13.30 Anna Kilander
14.30 Anna Kilander
15.30 Anna Kilander
16.30 Anna Kilander


Anna Kilander
Ungdomsskrämman
Ljudupptagning från Sibeliusgången 24 i Akalla
En gång i timmen under utställningens öppna dagar sätts ett högfrekvent ljud på i stora utställningsrummet som kan upplevas obehagligt. Ljudet varar i 47 sekunder.

12.30 Anna Kilander
13.30 Anna Kilander
14.30 Anna Kilander
15.30 Anna Kilander
16.30 Anna Kilander


Anna Kilander
Ungdomsskrämman
Ljudupptagning från Sibeliusgången 24 i Akalla
En gång i timmen under utställningens öppna dagar sätts ett högfrekvent ljud på i stora utställningsrummet som kan upplevas obehagligt. Ljudet varar i 47 sekunder.

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Anna Kilander
13.30, 14.30 Mattias Andersson


Anna Kilander
Ungdomsskrämman
Ljudupptagning från Sibeliusgången 24 i Akalla
En gång i timmen under utställningens öppna dagar sätts ett högfrekvent ljud på i stora utställningsrummet som kan upplevas obehagligt. Ljudet varar i 47 sekunder.

Mattias Andersson
bed
Sjunger live till förinspelad musik. Konstnären är närvarande hela öppettiderna på dagarna performance sker.

12.30 Anna Kilander
13.30 Anna Kilander
14.30 Anna Kilander
15.00 Mattias Andersson
15.30 Anna Kilander
16.30 Anna Kilander


Anna Kilander
Ungdomsskrämman
Ljudupptagning från Sibeliusgången 24 i Akalla
En gång i timmen under utställningens öppna dagar sätts ett högfrekvent ljud på i stora utställningsrummet som kan upplevas obehagligt. Ljudet varar i 47 sekunder.

Mattias Andersson
bed
Sjunger live till förinspelad musik. Konstnären är närvarande hela öppettiderna på dagarna performance sker.

12.30 Anna Kilander
13.30 Anna Kilander
14.30 Anna Kilander
15.00 Mattias Andersson
15.30 Anna Kilander
16.30 Anna Kilander


Anna Kilander
Ungdomsskrämman
Ljudupptagning från Sibeliusgången 24 i Akalla
En gång i timmen under utställningens öppna dagar sätts ett högfrekvent ljud på i stora utställningsrummet som kan upplevas obehagligt. Ljudet varar i 47 sekunder.

Mattias Andersson
bed
Sjunger live till förinspelad musik. Konstnären är närvarande hela öppettiderna på dagarna performance sker.

12.30 Anna Kilander
13.30 Anna Kilander
14.30 Anna Kilander
15.00 Mattias Andersson
15.30 Anna Kilander
16.30 Anna Kilander


Anna Kilander
Ungdomsskrämman
Ljudupptagning från Sibeliusgången 24 i Akalla
En gång i timmen under utställningens öppna dagar sätts ett högfrekvent ljud på i stora utställningsrummet som kan upplevas obehagligt. Ljudet varar i 47 sekunder.

Mattias Andersson
bed
Sjunger live till förinspelad musik. Konstnären är närvarande hela öppettiderna på dagarna performance sker.

12.30 Anna Kilander
13.30 Anna Kilander
14.30 Anna Kilander
15.00 Mattias Andersson
15.30 Anna Kilander
16.30 Anna Kilander


Anna Kilander
Ungdomsskrämman
Ljudupptagning från Sibeliusgången 24 i Akalla
En gång i timmen under utställningens öppna dagar sätts ett högfrekvent ljud på i stora utställningsrummet som kan upplevas obehagligt. Ljudet varar i 47 sekunder.

Mattias Andersson
bed
Sjunger live till förinspelad musik. Konstnären är närvarande hela öppettiderna på dagarna performance sker.

12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Anna Kilander


Anna Kilander
Ungdomsskrämman
Ljudupptagning från Sibeliusgången 24 i Akalla
En gång i timmen under utställningens öppna dagar sätts ett högfrekvent ljud på i stora utställningsrummet som kan upplevas obehagligt. Ljudet varar i 47 sekunder.

12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Anna Kilander


Anna Kilander
Ungdomsskrämman
Ljudupptagning från Sibeliusgången 24 i Akalla
En gång i timmen under utställningens öppna dagar sätts ett högfrekvent ljud på i stora utställningsrummet som kan upplevas obehagligt. Ljudet varar i 47 sekunder.

Mattias Andersson
bed
Sjunger live till förinspelad musik. Konstnären är närvarande hela öppettiderna på dagarna performance sker.

12.30 Anna Kilander
13.30 Anna Kilander
14.00 Olga Krüssenberg
14.30 Anna Kilander
15.00 Mattias Andersson
15.30 Sonia Mohammadsdotter
16.30 Anna Kilander


Anna Kilander
Ungdomsskrämman
Ljudupptagning från Sibeliusgången 24 i Akalla
En gång i timmen under utställningens öppna dagar sätts ett högfrekvent ljud på i stora utställningsrummet som kan upplevas obehagligt. Ljudet varar i 47 sekunder.

Olga Krüssenberg
Högläsning ur boken Långsamt rör jag mig i din riktning, som är en förlängning av en film med samma namn som visas i utställningen. Boken är ett sätt att skapa ett nytt dokument som inrymmer mer av ett människoliv än vad sjukvårdens journaler någonsin kan göra.

Mattias Andersson
bed
Sjunger live till förinspelad musik. Konstnären är närvarande hela öppettiderna på dagarna performance sker.

Sonia Mohammadsdotters Teceremoni
”låt mig presentera
en spook, ett hologram av nidbilder
SONIA MOHAMMADSDOTTER
ett arabiskt vårskrik dränkt i aromaterapi
som pippi och ronja remixed (fast hennes pappa är dessvärre terrorist)
skuggsidan bakom en ny frontlinje
FANTASI MOT TYRANNI
SOLIDARITET POST-SEPARATION
VI HOSTAR UPP STOLTHETEN NI TVINGADE OSS SVÄLJA
PIPELINENS SPOTTLOSKA ÄR HÄR”
Kostym i samarbete med Andreas Sandberg

Varmt välkomna till finissage för Marie Fahlins utställning Centauring, lördag den 2 maj.

14.00 – OBS! FULLBOKAT!
Diskussion om konstnärlig forskning med Marie Fahlin, Frédéric Gies, Anna Koch och Efva Lilja.

15.00 Performance-program
Vänligen notera att antalet platser är begränsat. Boka din biljett via billetto nedan.

PERFORMANCE-PROGRAM

Release av Koreografisk Journal #7, Konstnärlig forskning

Performativ presentation
Dramaturgiskt dansande av Klara Utke Acs i dialog med Adam Seid Tahir

Performativ läsning från Koreografisk Journal
Författare: Mirko Guido, Läsare: Alice MacKenzie

ONE – I leave the skin dead and dry shining light behind me
Koreografi: Marie Fahlin, Exhibitors: Sybrig Dokter, Maria Öhman, Cicilia Östholm

Solodans från Warriors: Chiron in Aries, Recital #1
Koreografi: Frédéric Gies, Dansare: Disa Krosness

KOREOGRAFISK JOURNAL #7, KONSTNÄRLIG FORSKNING

Det sjunde numret av Koreografisk Journal publicerar nyskrivna texter av både svenska och internationella koreografer utifrån temat konstnärlig forskning. Det aktuella numret och dess curaterade release är tänkt som en plattform, där både skribenter från det koreografiska fältet liksom läsare och publik kan dela, och vistas i, pågående forskning inom koreografi.

Bidrag till journalen av: Erik Berg, Moa Franzén, Frédéric Gies, Mirko Guido, KAI-EN, Janne-Camilla Lyster, Lisa Torell, Klara Utke Acs och Rasmus Ölme

Koreografisk Journal ges ut av Koreografiska Konstitutet / Rebecca Chentinell och Marie Fahlin.
Layout: Micael Bäckström / MBM Förlag

MARIE FAHLINS DISPUTATION

Den 28 april disputerar Marie Fahlin. Som en del av offentliggörandet av hennes forskningsprojekt, Moving through Choreography – Curating Choreography as an Artistic Practice, pågår utställningen Centauring på Marabouparken konsthall mellan den 13 februari–2 maj. Marie Fahlin är doktorand i koreografi.

Disputationen av Marie Fahlins konstnärliga doktorsavhandling Moving through Choreography – Curating Choreography as an Artistic Practice, vid Stockholms konstnärliga högskola, sker i utställningen Centauring på Marabouparken konsthall den 28 april kl 14–18.

OBS! Fullbokat!

Opponent                           
Joanna Sandell

Betygsnämnd  
Theodor Ringborg
Rebecca Hilton
Gabriel Smeets
Imri Sandström (reserv)

Huvudhandledare   
André Lepecki

Handledare  
Cristina Caprioli

Biografi Marie Fahlin, deltagare och schema:
Programblad Marie Fahlins disputation 

Följ disputationen live här
Disputationen strömmas direkt från kl 14.00.

Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet (doktorsavhandlingen) görs tillgänglig och arkiveras genom följande sammanflätade material:

Centauring
En curaterad och koreograferad utställning som inbegriper videodokumentation av liveframträdandet av ONE – I leave the skin dead and dry shining light behind me

Centauring – The Book    
Tryckt publikation

appendix  
Tryckt publikation

7 riddikter
Textkonstobjekt
Moving through Choreography – Curating Choreography as an Artistic Practice

Projektet finns publicerat i DiVA samt i Research Catalogue 

Söndag 25 april kl 14.00–16.00
alltid ibland  (del ett, en handduk)

Från kl 14 tar verket alltid ibland (del ett, en handduk) plats som en pågående del i utställningen. Besökare kan komma och gå som de vill och uppmanas att röra sig fritt i rummet. Vänligen notera att antalet besökare som kan vistas samtidigt i konsthallen är begränsat, värdar på plats överser detta. Vi ber om ert tålamod vid eventuella väntetider.

En handduk voltar och vänder och nästlar sig in i Marie Fahlins exposition Centauring på Marabouparken konsthall i Sundbyberg.

Av cc med Annika Hyvärinen Sophie Augot Oskar Landström Morgane Nicol, musikbakgrund Asher Tuil och en finsk ramsa.

ccap är en icke-vinstdrivande organisation för produktion och distribuering av koreografi under ledning av Cristina Caprioli. ccap arbetar transdisciplinära konstprojekt och sociala aktiviteter genom performance, installation, publikationer och workshops med mera.

Cristina Caprioli är sedan mitten av 80-talet är hon bosatt i Stockholm där hon på 90-talet grundade ccap, som sedan dess varit basen för alla hennes arbeten. Cristina arbetar med koreografi i flera former och format, från scenuppträdanden, installationer och utställningar till filmer, festivaler och publikationer. Alla hennes arbeten är långsiktiga projekt som löper parallellt med ett nationellt och internationellt turnerande så väl som undervisning.

Program i samband med Marie Fahlins utställning Centauring söndag 18 april kl 14.00
Samtal: Ridning i det utökade fältet. Med Lena Oja, Aase Berg, Paula von Seth och Pernilla Zetterman.

Rummet har sedan länge haft ett namn; ridkonst, men vad innehåller den platsen betraktad som en samtida konstnärlig praktik?

Om vi väljer att se ridkonst som en ny konstnärlig praktik krävs det ett utforskande av dess samtalsrum på det konstnärliga samtalets egna premisser. Det här panelsamtalet kan ses som ett första synliggörande samtal kring det här rummets utmarker, egenskaper och konsekvenser. Hur ser platsen ut och på vilket sätt kan vi röra oss där utifrån en konstnärlig praktik? På vilket sätt förändrar vårt val av rum ridandets faktiska innehåll och utförande? Hästen är densamma men om blicken som driver vägen har en annan utgångspunkt kan vi gissa att det även förändrar utfallet av den konkreta ridna handlingen.

Det konstnärliga samtalets exakthet är en anledning till att iscensätta det här samtalet; det andra är ridningens fysiska erfarenhet. Hästen är givetvis den första förutsättningen för platsens existens, men om ridning ska ses som konstnärlig praktik är hästen på många sätt också medskapare; och kanske det är däremellan fältet börjar bli synligt.

Aase Berg är poet och essäist, bosatt i Stockholm. Hon är också litteraturkritiker och skriver mestadels i DN. År 2021 är hon aktuell med två böcker – romanen En uppblåst liten fittas memoarer, som utkommer i mars, och essäboken Olyckligt kär i djur, som ska publiceras till hösten. Den senare handlar om det i grunden omöjliga mötet mellan människa och djur, mellan människa och människa och i förlängningen: om det omöjliga mötet med sig själv.

Lena Oja är konstnär och författare som främst arbetat med skrivande som processverktyg i olika praktiker. De senaste åren har främst ägnats åt projektet Allvaret som förutsättning i en buren situation som undersökt hur konstnärliga arbetsprocesser förändrar ridningens innehåll.

Paula von Seth är konstnär, konstpedagog och curator. Hennes fotografier, performances, videor och skulpturer tematiserar nutida postkoloniala och ekologiska värdesystem, och konst som ett verktyg för att skapa gemensamma resurser och visioner. Hon är medförfattare till Commons in Cape Town (2013). För tillfället är von Seth agronomstudent i landsbygdsutveckling vid Sveriges lantbruksuniversitet och deltar där i ett forskningsprogram i miljökommunikation.

Pernilla Zetterman bor och arbetar i Stockholm. Hon har bl.a. ställt ut på Galleri Taik, Fotomuseum Winterthur, The Finnish Museum of Photography, Artipelag, Kunstmuseum Wolfsburg, Fotografiska och Hasselblad Center. Zetterman har forskat i fotografi vid Aalto-Universitetet i Helsingfors, har en MFA från Konstfack i Stockholm och en BFA från Högskolan för fotografi och film vid Göteborgs universitet. Hon har mottagit Victorstipendiet från Hasselbladstiftelsen.

Söndag den 11 april fortsätter programserien som är en del av Marie Fahlins utställning Centauring med tre koreografier av Frédéric Gies, Rebecca Chentinell och Marie Fahlin.

Koreografierna (Black) Ribbon Dance, Thread och Cicatrix textus framförs som en pågående del i utställningen. Besökare uppmanas att röra sig fritt i rummet. Vänligen notera att antalet platser är mycket begränsat! Boka din plats via Billetto

Före kl 14.00 går det bra att besöka utställningen utan biljett.

Foto: Thomas Zamolo

Frédéric Gies – (Black) Ribbon Dance
(Black) Ribbon Dance är en ny version av verket Ribbon Dance från 2015. Ribbon Dance synliggör de energier och krafter vilka försätter kroppar eller objekt i rörelser och dessa rörelsers förmåga att generera sig själva, likt en motor som aktiveras av sin egen kraft. Dansandes till takterna av ett techno-set av Fiedel överlämnar sig Frédéric Gies, sensuellt och glädjefullt, till dessa strömmar och krafter och till sättet som bandet hen hanterar ändrar hens kropps textur. I den här nya versionen blir bandet till den mjukaste piskan av dem alla.
Dans: Frédéric Gies DJ: Fiedel

Foto: Nadja Voorham

Rebecca Chentinell – Thread
Thread är en bearbetning och omskrivning av ett tidigare verk från 2013, A thread between heaven and earth[En sträng mellan himmel och jord], som uppstod ur ett undersökande av samkoreograferande och upplösande av författarskap, mellan två koreografer förbundna till sinsemellan olika dimensioner, den jordiska och den själsliga. Thread väver in ytterligare en stämma och sammanflätar tre sinnen och språk i det koreografiska undersökandet av essens, autenticitet och ursprung. I Thread framträder en enskild kropp som både form och fond för den skrivande rörelsens spekulation och avtryck.
Koreografi: Rebecca Chentinell i nära samarbete med Félicia Atkinson och Per Jonsson

Marie Fahlin – Cicatrix textus
Ett performativt skrivande för skrivandets skull (asemisk skrift), där handens dans har företräde framför den meningsskapande texten och där det asemiska, i sin tur, informerar ögat-handen.
Koreografi/erande: Marie Fahlin
Performer: Maria Öhman

New Dimensions – POST DEGREE EXHIBITION är en grupputställning med några av 2020 års examensstudenter från kandidatutbildningen i Grafisk form & Illustration på Konstfack University of Arts, Crafts and Design.

Några få veckor in i examensarbetet såg tredjeårsstudenterna på GFI allt tydligare hur deras liv och utbildning påverkades av spridningen av coronaviruset. Uppbrottet i utbildningen ledde till osäkerhet kring hur deras slutliga arbeten skulle kunna visas. Det var intressant att se att studenternas arbeten – oavsett det faktum att de påbörjades innan världssituationen helt förändrades – redan ställde frågor som plötsligt blev gemensamma: Hur lever vi? Och hur ska vi leva? Studenterna har undersökt relationer mellan människa och maskininlärning, kvinnoroller och status, religionens performativitet, skyltars poesi, den civila samhällsstrukturen och vår envisa strävan efter ökad ekonomisk tillväxt. De undersöker hur vi kan finna intimitet genom läsande, och om hur vi återvänder till den vilda naturen. För att få ett andrum från oro, finns det också berättelser om hungriga jättar som hemsöker urskogar, en politisk läsning av den värld som bebos av alver och orcher, en hel antologi med “weird fiction” och en modern representation av Hamlet. Och slutligen, vem ska vi lyssna till och hur kan vi veta vad som är rätt?

Catherine Anyango Grünewald och Sara Kaaman
Lektorer i Grafisk formgivning & Illustration

Grafisk form av Joel Järvi, Vanja Ivarsson och Mikaela Cederholm

Deltagare

Hannah Baklien
Andrea Bjurström
Therése ”Fonfe” Grabs
Hanna Hedström
Frida Häggström
Marcus Jernberger
Klara Lindwall
Gustaf Montelius
Simon Nilsson
Gustav Skoogh

Program i samband med Centauring

Varmt välkomna till det andra programtillfället under Marie Fahlins utställning Centauring! Lördagen den 20 mars, från klockan 14, framför medlemmar ur Weld Company koreografier av Anna Koch och Litó Walkey. 

Besökare kan komma och gå som de vill. Vänligen notera att antalet besökare som kan vistas samtidigt i konsthallen är begränsat, värdar på plats överser detta. Vi ber om ert tålamod vid eventuella väntetider.

Anna Koch – Manège à trois

Manège à trois är ett verk för röst, händer och objekt som äger rum i en miniatyr-manege, genom mikroaktioner, rytmer och formationer. Poetiska epitet, vanligt förekommande för att namnge specifika rörelsegrupper i den koreografiska processen uttalas här tillsammans med anatomiska och somatiska beskrivningar från verk ur Weld Company:s koreografiska arkiv och genom ett hästblivande.

Framförs av medlemmar ur Weld Company: Sybrig Dokter, Per Sacklén, Caroline Byström, Anna Westberg, Kajsa Sandström och Rebecka Stillman
Koreografi: Anna Koch

Foto: Anna Koch

Litó Walkey – aswebegin

aswebegin hyllar akten av att påbörja något. Det prioriterar skissbordets instabilitet och antagandet att finna det radikala och kreativa inom det.

Vi bär våra individuella och kollektiva minnen och manus nära. Vi engagerar oss i omöjligheten av absolut exakthet samtidigt som vi gör vårt bästa försök. Vi bär våra nerver på utsidan av vår hud. Vi vågar motsäga både varandra och oss själva. Vi uppvisar full säkerhet och osäkerhet, ibland simultant. Ånger, lättnad, glädje och förvåning är närvarande. Om vi tänker ut ett smart ”intressant” sätt att ta oss igenom materialet, kommer intresset inte att bli så långlivat. Medan vi överlastar vår tillfälliga uppmärksamhet och intentioner, kommer vi tillfreds med det ogripbara nuet och hyllar dess gång.

Framförs av medlemmar ur Weld Company:
Sybrig Dokter, Per Sacklén, Caroline Byström, Anna Westberg och Kajsa Sandström
Koreografi: Litó Walkey

Foto: Weld

Anna Koch är dansare och koreograf vars arbeten rör sig mellan olika disci- pliner, men har alltid dansen i grunden. Hon är grundare av Weld, en plattform för dans och konst i Stockholm som öppnade 2006. År 2013 initierade hon Weld Company, en möjliggörande struktur för samtida dans och koreografi.

Litó Walkey är konstnär av kanadensisk och grekisk härkomst, verksam i Berlin. Hennes arbete rör sig över skrivande, koreografi och performance och befattar sig med strategier för att aktivera kritiska sätt att vara uppmärk- sam på, genom samarbeten, kollektivt delande och översättning. Hon undervisar vid konstnärliga universitet i Stockholm, Helsinki och Köpenhamn och handleder koreografiskt arbete.

Weld Company arbetar med koreografer och dansare som representerar olika generationer, arbetssätt och uttryck. Kompaniet rör sig obehindrat över stora och små format genom att vidareutveckla idén om ett danskompani och vad det kan vara och göra idag. Kompaniet arbetar med verk av inbjudna koreografer, egna arbeten så väl som med svensk danshistoria. Utöver att röra sig i en traditionell danskontext ”parasiterar” kompaniet på redan existerande strukturer och arbeten i glappet mellan den oetablerade och det etablerade.

Program i samband med Centauring

Söndagen den 14 mars inleds programserien som ingår i Marie Fahlins utställning Centauring med Cristina Capriolis deldimma. Från klockan 14 kommer olika koreografiska nedslag att ske i utställningen.

deldimma är ett pågående performance, besökare kan komma och gå som de vill. Vänligen notera att antalet besökare som kan vistas samtidigt i konsthallen är begränsat, värdar på plats överser detta. Vi ber om ert tålamod vid eventuella väntetider.

deldimma
Dansare: Julia Sundberg, Cilla Olsen, Oskar Landström, Morgane Nicol, Sophie Augot, Philip Berlin och Louise Dahl
Koreografi: Cristina Caprioli

Tunna trådar ovantill spinner en upphängd dimma, under vilken obestämda figurer rör sig stilla. Du lyfter blicken och färdas bortom och emot. Såsom en klar morgon stannar du upp och tror på yttre rymden. Denna dimma är en synvilla, en ton som vibrerar en uppdiktad utsikt.

En första (tråd)dimma framställdes hösten 2019 inom ramen av PASSHALL i Hallen i Farsta. Sommaren 2020 skulle den installeras i platsspecifikt format i Wanås skulpturpark men ställdes in på grund av pandemin.

Nu sprider sig denna dimma bland flera och gör sig till en upphöjd bakgrund.

Cristina Caprioli är född och uppvuxen i Italien, och har dansat i Tyskland och USA. Sedan mitten av 80-talet är hon bosatt i Stockholm där hon på 90-talet grundade CCAP, som sedan dess varit basen för alla hennes arbeten. Cristina arbetar med koreografi i flera former och format, från scenframträdanden, installationer och utställningar till filmer, festivaler och publikationer. Alla hennes arbeten är långsiktiga projekt som löper parallellt med ett nationellt och internationellt turnerande så väl som undervisning. Cristina är professor i koreografi och har fått många utmärkelser och stipendier.

ccap.se

Det finns en berättelse bakom varje tygmönster i utställningen ”Wanja Djanaieff och hennes tjugotvå älsklingsfärger”. Följ Wanja Djanaieffs julkalender på Marabouparkens Facebook och Instagram varje dag.

Marabouparken konsthall är glada att presentera samarbetet med Stockholms konstnärliga högskola och koreografen och doktoranden Marie Fahlin: utställningen Centauring.

Marie Fahlins utställning på Marabouparken konsthall är en del i hennes konstnärliga forskningsprojekt Moving through Choreography – Curating Choreography as an Artistic Practice, vilken utgår från begreppet ”centauring”. Begreppet kan förstås som en temporär förening av två kroppar, praktiker, objekt eller kunskapsfält i skapandet av en tredje – för oss okänd – varelse, företeelse, situation, blivande eller varande; en kentaur. Projektet har tagit sin utgångspunkt i frågor om hur curatering och koreografi kan förstås som en gemensam konstnärlig praktik, hur dessa ”centaurar” och hur denna praktik opererar i relation till temat dressyr.

Relationen mellan hästar och människor inom dressyr (ridkonst) bygger på koreografiska praktiker och inbegriper affektskapande situationer såsom intimitet, dominans, rädsla, flow och lydnad. I projektet har Marie Fahlin arbetat med objekt, språk och koreografi från dressyr- och ridvärlden och har tillsammans med performers utforskat hur dessa kan aktiveras i performativa händelser i relation till en publik.

Utställningen består av en installation som omfattar hela utställningsrummet och som bl.a. inkluderar en filmad dokumentation av performanceverket ONE – I leave the skin dead and dry shining light behind me, objekt och textverk. Centauring följer upp Marie Fahlins projekt Manege, som Marabouparken presenterade i november 2019.

Som en integrerad del av utställningen, kommer ett program att äga rum i vilket konstnärer, koreografer, dansare och dressyrspecialister kommer att aktivera installationen på olika vis. Se program nedan. Uppdaterad information om programmet finner du på hemsidan.

Integrerat program under Centauring,
13 februari–2 maj: 

13/2, kl 12.00–16.00
Utställningen öppnar. I utställningen ingår en filmad dokumentation av performanceverket ONE – I leave the skin dead and dry shining light behind me.

kl 16.00 online
Videodokumentation av Marie Fahlins ONE – I leave the skin dead and dry shining light behind me visas på SKH:s Vimeo-sida.

14/3, kl 14.00. Performance
Cristina Caprioli – deldimma

20/3, kl 14.00. Performance
Weld Company/Anna Koch – Manège à trois
Weld Company/Litó Walkey – aswebegin

11/4, kl 14.00. Performance
Frédéric Gies – (Black) Ribbon Dance
Rebecca Chentinell – Thread
Marie Fahlin – cicatrix textus

18/4, kl 14.00. Samtal
Ridning i det utökade fältet
Lena Oja, Aase Berg, Paula von Seth, Pernilla Zetterman

25/4 kl. 14.00. Performance
Cristina Caprioli – Alltid ibland (del 1, en handduk)

28/4, kl 14.00–18.00. Viva voce [på engelska]
Disputation av Marie Fahlins konstnärliga doktorsavhandling Moving through Choreography – Curating Choreography as an Artistic Practice (Stockholms konstnärliga högskola).

Opponent: Joanna Sandell. Betygsnämnd: Theodor Ringborg, Rebecca Hilton, Gabriel Smeets, Imri Sandström (reserv). Huvudhandledare: André Lepecki. Handledare: Cristina Caprioli

Disputationen sker i utställningen på Marabouparken konsthall. Pga aktuella restriktioner är antalet deltagare mycket begränsat. Konsthallen håller därför stängt för publik denna dag. Eventet kommer att streamas.

2/5, kl 14.00–16.00. Finissage
Performance: Marie Fahlin – ONE – I leave the skin dead and dry shining light behind me
Release för Koreografisk Journal #7, konstnärlig forskning
Diskussion kring konstnärlig forskning med inbjudna gäster, modererad av Anna Koch.

Centauring handout

Centauring är ett samarbete mellan Marabouparken konsthall och Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för dans

Många personer är delaktiga i och har bidragit till projektet, tack till er alla! 

Wanja Djanaieff och Lotta Kühlhorn i samtal
Lördag 7 november kl 16.00

Välkommen till ett samtal med Wanja Djanaieff, just nu aktuell på konsthallen med utställningen Wanja Djanaieff och hennes tjugotvå älsklingsfärger och designer Lotta Kühlhorn.

Lotta Kühlhorn har i 33 år arbetat med bokformgivning och design, samt undervisat i ämnet. Hennes kärlek till färg och mönster är välkänd och hon har även givit ut egna böcker om färg och mönster. Hon har formgivit den helt nypublicerade Boken om Wanja (författare Kerstin Wickman, Carlsson förlag, 2020).

Wanja Djanaieff har alltid varit fritänkande, med nyskapande mönster, redan när hon började som mönsterskapare på 1960-talet. Många av Wanjas mönster är skapade i den berättande tradition som kom stort på 1970-talet. Samtalet kommer att handla om hur två av våra mest inflytelserika formgivare ser på sin praktik. Ta chansen att få veta mer om varför Wanja har tjugotvå älsklingsfärger och om Lottas designarbete med Boken om Wanja. Samtalet leds av Cecilia Wallman, Marabouparken.

Biljetter till eventet gäller också för entré till konsthallen, vid besök samma dag.

Att arbeta kollektivt – ett samtal med Svenska Designbyrån och Studio Supersju

Lördag den 24 oktober kl 16.00–17.00

I samband med utställningen Wanja Djanaieff och hennes tjugotvå älsklingsfärger bjuder vi in till ett samtal om kollektivt arbete. Inom textilindustrin där Wanja Djanaieff var verksam från 60-talet och framåt, var det kollektiva arbetet centralt. Som designchef vid bland annat NK Designgrupp, Strömma Sweden och Almedahls samarbetade hon med många andra formgivare. Som scenograf och som inspiratör i de kvinnliga konsthantverksgrupper som hon var med och startade, spelade kollektivet också en viktig roll. 1977 startade Wanja Svenska Designbyrån tillsammans med Kerstin Boulogner, Boel Matzner och Aino Östergren. Ambitionen var att återuppväcka intresset för bortglömda tekniker och råvaror.Designbyrån fick utmärkelsen ”Utmärkt Svensk Form” 1984 för sin design av SJs nya arbetsuniformer.

Studio Supersju är vävgruppen som 2016 bestämde sig för att ge samtida vävning ett ansikte utåt. Gruppen består av Siri Pettersson, Arianna E.Funk, Vega Määttä Siltberg, Miriam Parkman, Mirjam Hemström och Ia Centerhall. De vill verka för vävning som nyskapande tradition och söker nya syften och plattformar för textilt hantverk och material. Gruppen tog 2018 emot Cathrine von Hauswolff Stiftelses stipendium för designutveckling med motiveringen: ”Om vi vill att kunskap om olika hantverk ska finnas kvar i Sverige, måste vi också värna om den. Studio Supersju gör en uråldrig vävtradition samtida och bidrar därmed även till att ge den en framtid”. Samtalet leds av Cecilia Wallman, Marabouparken.

Svenska Designbyrån

Biljett till programmet gäller också till utställningen vid besök samma dag.

Workshop söndag 18 oktober kl 13:30–16.00
Charlotte Hellsten Husman, Länshemslöjdskonsulent

Här kan du sy vilka stygn du vill och kanske lära dig några nya. Vissa linnetyger blir vackrare ju mer de används så därför kommer det finnas både nya och äldre tyger att sy på. Vi brodera med lintråd på linne i olika grovlekar och i alla möjliga färger. Lite ”bling” hör också till, så paljetter, pärlor och fina band finns också.

Välkommen att brodera stygn tillsammans med länshemslöjdskonsulen Charlotte Hellsten Husman. Slöjd Stockholm, Stockholms läns museum.

Ett prova- på materialkit ingår och övrigt material kan köpas på plats.

Programmet arrangeras som en del av sommarens linodlingsprojekt och utställningen Wanja Djanaieff och hennes tjugotvå älsklingsfärger. Biljett till programmet gäller också till utställningen vid besök samma dag.

I samarbete med

SLÖJD STHLM

Ta chansen till att vara med på ett publikt samtal mellan textilformgivaren Wanja Djanaieff och Fredrik Bergström, pedagogikansvarig på Marabouparken, om utställningen Wanja Djanaieff och hennes tjugotvå älsklingsfärger. Begränsat antal platser.

Fredag 27 november och söndag 20 december är tyvärr inställda med anledning av Covid-19.

Fransåkers linodlarförening i samarbete med Marabouparken konsthall och studieförbundet Kulturens bjuder in till linberedning i anslutning till Wanja Djanaieffs utställning. Linet i parken är skördat och har hängt på tork, nu ska linet repas, rötas, bråkas, skäktas och häcklas. Välkommen!

6/9 kl 13–16
Repa och röta

Frörepning
Rötning på gräset
Prova på att spinna
Lär dig om linets alla olika delar
Vi bjuder på enklare fika.

20/9 kl 13–16
Bråka, skäkta och häckla

Bråka
Skäkta
Häckla
Prova på att spinna
Lär dig om linets alla olika delar
Vi bjuder på enklare fika.

Programmet är utomhus i parken och passar alla åldrar. Avgiftsfritt. Vi bjuder på enklare fika. Vid ihållande regn ställs programmet in. Tänk på att hålla avstånd och att du ska vara symptomfri – känner du dig sjuk stanna hemma.

 

Åsa Norberg, Fredrik Norén, Jesper Nyrén, Jennie Sundén

Årets P.A.N.K. stipendiater ställer ut egna verk tillsammans i en utställning på Marabouparken annex. P.A.N.K. är Marabouparkens vistelsestipendium för nyutexaminerade konstnärer. Konstnärerna får möjlighet att genomföra ett konstverk i Sundbybergs offentliga rum.

Jesper Nyréns konstnärskap kretsar kring måleriets fysiska och språkliga möjligheter. Med ett bildspråk som visar på influenser både från konstruktivismen och minimalismen utforskar han måleriets olika formella aspekter och strävar efter att nå en punkt där verken balanserar mellan objekt och bild. Målningarna är lika mycket konstruktioner för att iscensätta måleriska  problem och utmaningar som för att gestalta erfarenheter och idéer.

Jesper Nyrén är född 1979 i Sala och gick ut Kungliga Konsthögskolan 2007. Han har under senaste året deltagit i flera utställningar, bl.a. på. Galleri Bastard och Galleri Flach+Thulin i Stockholm. www.jespernyren.com

Åsa Norberg arbetar ofta med en arkitekturrelaterad tematik och bildvärld. Hon intresserar sig för den inneboende och planlagda användningen olika miljöer bär på. Hennes arbeten innehåller ofta en arkitektur eller form som är tydligt förankrad i sin tid och den historia den bär med sig. Samtidigt har hennes verk en mer abstrakt sida där komposition och mönster är det framträdande och där bilden fungerar mer som ett slags pågående mantra.

Åsa Norberg är född 1977 i Göteborg och gick ut från Umeå Konsthögskola 2007. I maj i år visade hon utställningen Same places different times på Galleri Pictura i Lund. Sedan ett år tillbaka driver hon tillsammans med Jennie Sundén projektrummet Hit i Göteborg. www.asanorberg.com

I Fredrik Noréns arbete behandlas frågor kring olika ytors och objekts värden och funktioner. Hur förändras vårt sätt att se på ett objekt när dess sätt att fungera förändras? Vilken funktion tillkommer när den ursprungliga funktionen tas bort?

Arbetet tar sin utgångspunkt i objekt och ytor hämtade från vår närmiljö och handlar bl.a. om hur olika formspråk omkring oss kommunicerar på ett symboliskt plan.

Ofta används äldre tekniker av illusionsmåleri i arbetena, i ett försök att utveckla dessa bortom dess ursprungliga funktioner.

Fredrik Norén är född 1979. Han har under det senaste året ställt ut på bl.a. Galerie Alexandra Saheb i Berlin, Arnstedt & Kullgren i Östra Karup samt Galleri Thomas Wallner i Malmö. www.fredriknoren.com

Jennie Sundéns konstnärskap kan liknas vid redaktionellt arbete. Hon är på många vis en samlare som utifrån funnet material skapar kompilationer och abstraherade kopplingsmönster. Verken blir citat och översättningar utformade som teckningar, kollage, texter och installationer där existentiella frågor ofta utkristalliserar sig. Hennes intresse ligger i språkets möjligheter och begränsningar och associationsförmågan som metod för berättande.

Jennie Sundén är född 1977, verksam i Göteborg och utbildad på konsthögskolan i Umeå. Fram till den 9/11 visas hennes projekt Guidance på Galleri Box i Göteborg. www.jenniesunden.com

Offentliga verk uppförda i Sundbyberg
Fredrik Norén, Corner Structure, 2008
Fredrik Norén, Corner Structure, 2008
Jesper Nyrén, Refraction, 2008
Jesper Nyrén, Refraction, 2008
Åsa Norberg och Jennie Sundén, Dedication, 2008
Åsa Norberg och Jennie Sundén, Dedication, 2008

Vi väver och gör mönster ute i det fria i dagarna tre med inspiration från utställningen i konsthallen om textilformgivaren Wanja Djanaieff. Vi gör vävramar i olika storlek och form genom att knyta varptråd över kartongbitar och mellan träd och grenar i parken. Med garn och tygremsor arbetar vi sedan fram mönster och vävar.

15–16–17 juli kl 13–16. Från 6 år och uppåt. Pedagog: Fanny Listherby. Kostnadsfritt. OBS Kollot pågår i tre dagar. Föranmälan krävs. Begränsat antal platser. Tänk på att du ska vara frisk och symptomfri – känner du dig sjuk stanna hemma. Föranmälan görs till: fredrik.bergstrom@marabouparken.se

Sagostunder i Marabouparken
Vi går på upptäcktsfärd med barnbibliotekarie Nanna i Marabouparken. Efteråt blir det sagostund. Från 4 år med vuxna. Välkomna!

Torsdag 16 juli kl. 13.00
Torsdag 23 juli kl. 13.00
Torsdag 30 juli kl. 13.00

Tai Chi outdoors in Marabou Park in Sundbyberg
Gathering at 5.55pm outside the art gallery’s restaurant Dolks Kök, Löfströmsvägen 8. We will then stay outside on the grassy area in the lower park. Cost SEK 30 / time, drop in – payment in cash or with Swish. The training is on even if it is a little rainy weather but not in heavy rain. The training is led by Anna Holtenstam and no previous experience of Tai Chi is needed to participate, the training is adapted so that everyone can join in – warm welcome!

Tai Chi is based on movements originating in self-defense, performed in a soft and slow flow. More info can be found here: http://merchi.nu/tai-chi/

Onsdagar kl 18.00–18.45
13, 20 och 27 maj
3, 10 och 17 juni
19 och 26 augusti
2 och 9 september

Wanja Djanaieff och hennes tjugotvå älsklingsfärger

Curaterad av Cecilia Wallman och Wanja Djanaieff

Nu öppnar äntligen årets stora utställning på Marabouparken konsthall, en retrospektiv med Wanja Djanaieff, en av Sveriges mest inflytelserika textilformgivare. 

Wanja Djanaieff har varit designchef vid bland annat NK Designgrupp, Strömma Sweden och Almedahls. Hennes arbete blev känt för en bred publik när hon designade kläder åt den svenska OS-truppen i München 1972. Hon har även varit verksam som scenograf, kostymdesigner och professor.

I utställningen visas skisser, kläder och de ikoniska mönster som har kommit att bli stilbildande för en hel era. I projektrummet visas samtidigt den nyproducerade Filmen om Wanja av sonen och dokumentärfilmaren Niklas Djanaieff.

Utöver sin designgärning har Wanja Djanaieff engagerat sig för en hållbar utveckling inom textilindustrin, särskilt för linet som material och utveckling av produkter av lin. Det är ett engagemang som har bidragit till förnyelsen av Hemslöjden, inspirerat till kollektivt skapande och lett till en ökad kunskap om kulturarvets betydelse för samtida formgivning.

I samband med utställningen har en linodling anlagts i parken i samarbete med Linodlarföreningen Fransåker.

Med utgångspunkt i ett specifikt konstnärskap ger utställningen inblick i vad som hände på den svenska modescenen under 1960- och det tidiga 1970-talet, och är samtidigt en personlig berättelse om ett ovanligt mångsidigt konstnärsliv.

Utställningsfoto: Jean-Baptiste Béranger

Tack till: Designarkivet, Hemslöjden, Holma-Helsingland, Klässbols, Kulturen i Lund, Kulturens, Kungl. Husgerådskammaren, Linodlarföreningen Fransåker, NCS Colour, Slöjd Stockholm.

NCS Natural Color System

Spirit Labour – Adrian Heathfield & Hugo Glendinning

Vad för typ av gärning är det att arbeta kollektivt med andras kroppar, rörelser, uttryck och affekter, att göra det till sitt livsverk att undersöka skapandet av ”den andre” som sker i den typen av processer? Är ett liv – särskilt ett dedikerat till att skapa, lära, ge och transformera sig med andra – en typ av infrastruktur? Hur kan vi bättre förstå och värdesätta den sociala och konstnärliga kraften i sådana praktiker?

Dessa frågeställningar utgör kärnan i Adrian Heathfield och Hugo Glendinnings film Spirit Labour. Den följer konstnären Janine Antoni i hennes möten med ett par ikoniska konstnärskap från det sena 1900-talet och det tidiga 2000-talet, koreografen Anna Halprin och filosofen Hélène Cixous. Spirit Labour knyter samman dessa konstnärskap och spårar en genealogi för kreativa praktiker som tenderar att utsätta sig för elementen och krafter utanför det mänskliga. Genom att Heathfield benämner konstnärernas praktik som en form för ’spirit labour’, fungerar verket som en kraftfull motsats till föreställningar om konsten som underlagd kapitalismens logik.

Adrian Heathfield är curator och skribent. Han arbetar huvudsakligen inom dans och performativ konst. Alltsedan han samcuraterade Live Culture (Tate Modern, 2003) har han arbetat med arrangemang för performance i olika europeiska städer, bland annat Performance Matters (2009-2014). Heathfield är del av kollektivet freethought (tillsammans med Irit Rogoff, Stefano Harney, Massimilliano Mollona, Louis Moreno och Nora Sternfeld), vilka 2016 curaterade ett program med utställningar, diskussioner, filmvisningar, publikationer och nyproducerade verk för Bergen Assembly. Heathfield är Professor of Performance and Visual Culture vid University of Roehampton i London.

Hugo Glendinning är fotograf. Han rör sig mellan kulturella fält och uttryck, från konstnärliga samarbeten inom foto och film till dokumentation av produktionsprocess och framförande av olika typer av konstprojekt. Glendinning har arbetat med Storbritanniens ledande dans- och teaterkompanier, och hans fotografier har publicerats och visats internationellt.

Anna Halprin (f. 1920), dansare och koreograf, har sedan det sena 1930-talet inspirerat och omvälvt inte bara utövandet av dans utan aktörer inom alla konstfält. Trisha Brown, Yvonne Rainer och Simone Forti studerade alla för Halprin och genom dem påverkade hon utvecklingen av Judson Dance Theater, en av de viktigaste grogrunderna för framväxten av postmodern dans. Halprin har genom åren töjt på gränserna för vad dans kan vara och göra. Hon har inkorporerat sociala frågor, strävat efter organisering och gemenskap, samt genom dans sökt främja fysiskt och psykiskt läkande.

Hélène Cixous (f. 1937) är en fransk feminist, filosof, litteraturvetare, dramatiker och författare. Hennes essä Medusas skratt är ett manifest för frigörelse från patriarkatets strypgrepp genom skriften, och har kommit att höra till kärnan av den feministiska kritiken. 1974 grundade Cixous Centre de Recherches en Etudes Féminines – Europas första center för feministisk forskning. Av hennes texter finns Inuti (Dedans), Medusas skratt (Le rire de la Méduse), Bilder av Dora (Portrait de Dora), Att komma till skriften (La venue à l’écriture), En riktig trädgård (Un vrai jardin) samt Ockupationen (ur Benjamin à Montaigne) översatta till svenska.

Janine Antoni (f. 1964) arbetar inom performance, skulptur och fotografi, med ett huvudsakligt fokus på övergången mellan konstnärlig process och färdigt verk. Hon använder sig ofta av den egna kroppen, både som fysiskt inslag i verken eller genom att rikta särskild uppmärksamhet mot kroppsdelar som verktyg. Hon låter sin mun, sitt hår, sina ögonfransar eller – genom scanning – sin hjärna figurera i verken under det att de utför vardagliga aktiviteter.

Trailer

Spirit Labour
41 minuter
Medverkande: Janine Antoni, Anna Halprin, Hélène Cixous
Regi och Klipp: Hugo Glendinning och Adrian Heathfield
Soundtrack skrivet och framfört av Aisha Orazbayeva
Fantasia No. 10 for Violin Solo, Largo, skrivet av George Philipp Telemann, framfört av Aisha Orazbayeva
Röst: Sophie Gueydon
Foto: Hugo Glendinning
Text: Adrian Heathfield

Söndag 24 november avslutar vi höstens utställningar med två curatorsvisningar:
13.00 visar konsthallschef Helena Holmberg Liv Bugges utställning Let the Tail Talk.
14.00 visar konstvetare Erik Sandberg sin presentation av Hilding Linnqvist, Stadseremit och kosmopolit.
Ta sista chansen att se dessa båda utställningar!

För barnen håller pedagog Fanny Listherby Monsterklubb med djurmasktema från 13.00.
Gratis entré och gratis fika i gradängen!

Delar av en ofullständig karta
Busstur genom det politiska bildskapandets historia


17 november, 11.30–14.30

Som del av utställningen Inhale, exhale, resume organiseras en guidad tur mellan platser i Stockholm som varit avgörande för de kollektiv och rörelser som utställningen undersöker. Turen utgår från och aktiverar den karta som finns tillgänglig i utställningsrummet. Den synliggör historiska lager som annars är dolda, samtidigt som stadens många omvandlingar framträder. Under turen kommer konstnärerna Sebastian Dahlqvist och Helena Fernández-Cavada att berätta om konstnärsdrivna rörelser som bildades i Stockholm 1938–1955 i reaktion mot konstens otillgängliga position i samhället, en framväxande fascism och den globala kapitalismens acceleration.

En buss utgår från Marabouparken konsthall klockan 11.30 den 17 november. Turen pågår i tre timmar. Samtal och läsningar kommer att omväxlande ske på engelska och svenska. Gratis. Anmäl dig till isabella.tjader@marabouparken.se.

Sebastian Dahlqvist och Helena Fernández-Cavada
Inhale, exhale, resume
10 oktober–24 november 2019

Hilding Linnqvist, Tintomara (synar ett brev), tusch, 1919. Foto: Leif Mattsson.
Hilding Linnqvist, Azouras Lazuli Tintomara la Tournerose, tusch (troligen 1919. Foto: Leif Mattsson.

Att fånga det undflyende

Exklusiv visning av Hilding Linnqvists teckningar och release för senaste numret av Almqvistiana
26 oktober kl 13.00

Under hela sitt verksamma konstnärskap upphörde Hilding Linnqvist aldrig att fascineras av Carl Jonas Love Almqvists Drottningens Juvelsmycke. I olika former – bokillustrationer och scenografi – sökte Linnqvist gestalta nyckelscener men framför allt karaktären Tintomara. Linnqvists skissblock vittnar om nya ingångar, poser och former.

Linnqvists efterlämnade skisser och verk ägs av Stiftelsen Hilding Linnqvists konst och visas på Marabouparken konsthall. Den 26 oktober plockas magasinerat material fram ur sina lådor och visas för allmänheten.

Susanna Slöör, ordförande i Stiftelsen Hilding Linnqvists konst, Cecilia Wallman, producent på Marabouparken konsthall och Jonas Ellerström, redaktör på Almqvistiana, möts i ett samtal om Linnqvist, Tintomara och Almqvist. Samtalet modereras av Cecilia Sidenbladh.

Det nya numret av Almqvistiana ägnas Tintomara och innehåller bilder av Hilding Linnqvist.

Bibod av Erik Sjödin

Anlägg en äng
– Workshop med Vilhelm Kroon och Erik Sjödin

Lördag 26 oktober, 13.00–16.00

Biologen Vilhelm Kroon håller tillsammans med konstnären och researchern Erik Sjödin en praktisk workshop i att anlägga en äng. Den framtida ängen som deltagarna arbetar med ligger invid den bibod som byggdes i projektet Gemenskapstjänster sommaren 2018.

Deltagarna i workshoppen kommer att få arbeta praktiskt med att bl.a. gräva bort existerande gräsmatta, fylla på med ny jord, plantera pluggplantor och så fröer. Biboden och den anlagda ängen ökar förutsättningarna för pollinatörer och annan biologisk mångfald i parken. Konstnären och researchern Erik Sjödin, som har byggt biboden, kommer att delta i workshopen och introducera boden samt de pollinatörer som kan bo där.

Workshoppen genomförs utomhus oavsett väder. Medtag oömma skor och kläder samt stövlar och regnkläder om det finns risk för regn. Workshopen kommer att ta omkring 3 timmar inklusive sådd och plantering av pluggplantor. Det finns spadar och verktyg till ett tiotal deltagare, men arbetet kan delas upp och det kommer att vara lärorikt även att titta och lyssna. Alla åldrar är välkomna i vuxet sällskap. Ingen föranmälan krävs.

Workshoppen är ett samarbete mellan Sundbybergs stad och Marabouparken konsthall.

Utställningen 2018

Gemenskapstjänster
Erik Sjödin och Mia Isabel Edelgart
14 juni–26 augusti 2018

Seniorvisning av Hilding Linnqvist Arkiv och utställningen Stadseremit & Kosmopolit

Onsdag 6 november kl 14
Onsdag 13 november kl 14
Kostnadsfritt!

Fredrik Bergström, pedagogikansvarig på Marabouparken konsthall, visar utställningen Stadseremit & Kosmopolit och berättar om Hilding Linnqvists koppling till Marabou och Marabouparken.

Hilding Linnqvist (1891–1984) var portalfiguren för svensk naivism på 1910-talet. Som konstnär har han kommit att uppskattas för sitt fria sätt att berätta om sin omvärld: I Linnqvists måleri blandas stilleben, blommor, porträtt, landskap, stadsbilder och vardagsliv. Från sina många resor och vistelser i andra kulturer hämtade han outsinlig inspiration. Linnqvist har en koppling till Marabouparken genom de många verk som Marabou och dess ägare Henning Throne Holst beställde av honom. Sedan 2010 har Stiftelsen Hilding Linnqvist sin konstsamling deponerad på Marabouparken konsthall. I den återfinns ett tusental teckningar, hundratals målningar och akvareller samt en mängd rekvisita.

Manege (ridhus, inridning) är ett format där konstnärer, performers, teoretiker, ryttare och koreografer kommer tillsammans i ett flerlagrat publikt evenemang där frågor om kontroll, intimitet och etik i förhållande till dressyr, och dresserande, av människor och hästar, undersöks. Performances, föreläsningar och en utställning vävs samman för att skapa en situation för delande och lärande, genom mötet mellan konst och diskurser runt ämnet dressyr.

”Humans break themselves in (se dressent) like animals. They learn to hold themselves. Dressage can go a long way: as far as breathing, movements, sex. It bases itself on repetition. One breaks-in another human living being by making them repeat a certain act, a certain gesture or movement.”

”In the course of their being broken-in, animals work. Of course, they do not produce an object, be it with a machine, a technique, or with their limbs. Under the imperious direction of the breeder or the trainer, they produce their bodies, which are entered into social, which is to say human, practice. The bodies of broken-in animals have a use-value.”

Henri Lefebvre
Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life. London: Continuum, 2004.  

Manege är ett samarbete mellan Marabouparken konsthall och Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för dans. Curaterad av Marie Fahlin, PhD i performativa och mediala praktiker.

Hela Manege sker på engelska.
Restaurang Dolks Kök håller öppet under dagen och serverar lunch och fika.

Medverkande:
Shiva Anoushirvani

Caroline Bergvall
Jeanette Bolding
Julia Bondesson
Jonna Bornemark
Cristina Caprioli
Christina Drangel
Marie Fahlin
Moa Franzén
Signe Johannessen
Anne Juren
André Lepecki
Lena Oja
Weld Company och Anna Koch
Release av Koreografisk Journal #6

Manege handout

Skiss till Piazetta di Leoncini, Venedig. Foto Leif Mattsson

Bakom motiven – Hilding Linnqvist och arkivet

”Så småningom hade hans ateljé på Bastugatan blivit ett kaos där det inte gick att ta sig fram längre. Travar av
teckningar och akvareller, stillebens-rekvisita, böcker och stafflier”

Så inleder Ulf Linde sin nu klassiska text Framför motiven som ackompanjerade en retrospektiv utställning på Moderna Museet. På 1970-talet besökte Linde Hilding Linnqvists ateljé på Bastugatan i Stockholm och erbjöd sig att sortera det omfattande material Linnqvist både skapat och samlat på sig. Arbetet resulterade i ett arkiv vilket sedan var tänkt fungera som grunden till en museisamling i ett åt Linnqvist dedikerat konstmuseum i Hagaparken. Museiplanerna rann dock ut i sanden åren kring Linnqvists död. Istället startades den stiftelse som idag förvaltar hans eftermäle och 2010 deponerades arkivet här på Marabouparkens konsthall.

I den här utställningen visas en variation av olika objekt som ingår i arkivet – allt ifrån målningar och skisser till hotellnotor och mortlar. Genom att låta arkivet ta plats i utställningsrummet så uppenbaras andra berättelser om Linnqvists konstnärskap.  Fram träder det som står bakom motiven.

Bastugatan, Arkiv, Museum
Linnqvists bostad och ateljé på Bastugatan blev en viktig utgångspunkt för hans konst. Han målade både interiör därifrån och vyer ut över närområdet och riddarfjärden med stadshuset i bakgrunden. Det var också här som Ulf Linde påbörjade arbetet att upprätta arkivet åt Linnqvist.

Initiativtagare till museet för Hilding Linnqvists konst var museimannen Bo Lagercrantz. Linnqvist själv kände sig hedrad av idén och utfäste en gåva om 17 tavlor till det planerade museet, några av dem visas här i utställningen. Museet var tänkt att inhysas i orangeriet i Hagaparken men planerna lades ned efter Linnqvists bortgång.

Resenären
Hilding Linnqvist var en flitig resenär och detta återspeglas i arkivet. Här finns vykort, fotografier, reseanteckningar, pass och gamla hotellnotor bevarat. Trots sina många resor utförde Linnqvist nästan allt sitt arbete i ateljén. Han var oerhört produktiv även in i hög ålder och arbetade med flera verk samtidigt, vissa kom aldrig förbi ett skissartat stadium eller så var tanken aldrig att de skulle göra det.

Stilleben och föremål
På äldre dagar blev Hilding Linnqvist känd som en blomstermålare för sina många stilleben med blomstermotiv. I flera av Linnqvists stilleben dyker också en samling föremål upp i olika konstellationer.

Skisser, teckningar, studier
Vart han än gick hade Linnqvist alltid med sig ett skissblock och många av dessa finns bevarade tillsammans med teckningar, studier och ungdomsarbeten. I detta rika material syns Linnqvists försök med olika konststilar.

Liv Bugge, PLAY (2019) Photo: Liv Bugge
Liv Bugge, PLAY (2019) Photo: Liv Bugge

Let the Tail Talk Talk

Liv Bugge i samtal med skribenten och curatorn Filipa Ramos
Torsdag 17 oktober, 18.00

Varmt välkommen på konstnärssamtal där Liv Bugge och skribenten Filipa Ramos möts för att diskutera frågor kopplade till Bugges utställning Let the Tail Talk på Marabouparken konsthall. Samtalet kommer att utgå från ämnen centrala för Bugges konstnärliga praktik, nämligen de politiska och strukturella processer som kan synliggöra eller osynliggöra människor, natur och objekt.

I sin doktorsavhandling kopplar Bugge samman två magiska försvinnanden: fossilens försvinnande in i den museala strukturen och i historien, och de intagnas försvinnande in i fängelsestrukturen – bort från samhället. Trots dessa försvinningsprocesser lämnar kropparna, de levande och de icke-levande, spår och avtryck efter sig. I fängelset har väggarna skador och inskrifter, håligheter efter aggressioner, inristade namn på människor och platser. Den fossiliserade trilobiten är en bild av sten, ett hundratals miljoner år gammalt avtryck av vad som en gång var ett av världens vanligaste djur.

Let the Tail Talk är Bugges första separatutställning i Sverige. Bugge intresserar sig för icke-verbal kommunikation och det taktila, hur vi genom kroppen kommunicerar och skapar oss bilder av världen. Hon är utbildad vid Konstakademin i Oslo och vid HISK (Higher Institute for Fine Art) i Gent, Belgien. Våren 2019 doktorerade hon med det konstnärliga forskningsprojektet The Other Wild, vid Konstakademin i Oslo. Genom att utgå ifrån samtal och beröring som konstnärlig metod adresserar Bugges forskning och konst olika kontrollsystem och mekanismer samt internaliserade normativa strukturer som betingar dualismer så som liv och icke-liv, mänskligt och icke-mänskligt, tamt och vilt.

Skribenten och curatorn Filipa Ramos är baserad i London, där hon arbetar som chefredaktör för art-agenda. Hennes texter, huvudsakligen fokuserade på relationen mellan olika arter, har publicerats i tidskrifter och kataloger över hela världen. Hon är aktuell som curator för Animaliskt, en grupputställning på Bildmuseet i Umeå som omprövar människans position i världen och vår relation till andra livsformer. Efter Bildmuseet kommer utställningen att visas på BALTIC och Gateshead. Tillsammans med Lucia Pietroiusti curerar hon för Serpentine Galleries en pågående serie symposier med titeln The Shape of a Circle in the Mind of a Fish.

Bokrelease och smakprovning
Lördag 5 oktober kl 14.00–16.00

Kokgropar och andra aktiviteter i Forsmarks skogar

Carl Johan Erikson och Karin Willén

Hur smakar bröd gräddat ovanpå ett tilltänkt kärnbränsleförvar? ”Kokgropar och andra aktiviteter i Forsmarks skogar” utmanar läsaren att reflektera över människans plats på jordklotets tunna skorpa. Det är en kokbok för matlagning i skogsmark, med rätter tillagade ovanpå ett planerat slutförvar av kärnbränsle.

Varmt välkommen på smakprovning och release av ”Kokgropar och andra aktiviteter i Forsmarks skogar” av Carl Johan Erikson och Karin Willén. Erikson och Willén kommer att presentera boken tillsammans med Johan Redin, skribent och filosof, samt bokens förläggare Jon Brunberg. Boken kommer att säljas till releasepris och det serveras brynt vitkål i kumminbröd tillredd på plats över öppen eld.

Inhale, exhale, resume
Sebastian Dahlqvist och Helena Fernández-Cavada
Open Call

Sebastian Dahlqvist & Helena Fernández-Cavada valdes ut i Marabouparken konsthalls Open Call att framställa och presentera en utställning under hösten 2019. Sebastian Dahlqvist & Helena Fernández-Cavada valdes, bland 87 ansökningar, ut av Marabouparkens rådgivande grupp, Elof Hellström, Shahram Khosravi, Marie-Louise Richards och Selam Tadele, samt 2018 års Open Call-utställare Rudy Loewe.

Inhale, exhale, resume valdes av Marabouparkens rådgivande grupp ut som 2019 års utställning inom Open Call, ett projekt med ambitionen att tänja på den vita gallerikubens gränser för att rymma även experimentella praktiker. Utställningen undersöker och synliggör konstnärsdrivna rörelser och kollektivs strategier och ambitioner under 1900-talet i Sverige. Den väcker frågor om det politiska bildskapandets historia och potential, så väl som historier av kollektiv organisering inom det svenska konstfältet. Men också var gränserna ofta går för dessa vi-formationer. Utställningen på Marabouparken är en första del i en pågående undersökning och fokuserar främst på kollektiv och rörelser verksamma i Stockholm under åren 1938–1955.

De rörelser och kollektiv som utställningen lyfter fram uppstod som reaktioner mot konstens otillgängliga position i samhället, en framväxande fascism och den globala kapitalismens acceleration. Idag upplever vi återigen en framväxt och normalisering av fascistiska och reaktionära rörelser. Den globala kapitalismen har därtill antagit än mer våldsamma egenskaper. Konstnärerna Sebastian Dahlqvist och Helena Fernández-Cavada vänder genom utställningen blicken mot sina tidigare kollegor, deras ambitioner och misslyckanden för att finna gemenskap. Detta i ett försök att lyckas urskilja vilka möjligheter, eller rentav vilket ansvar, som lämnas till de som kommer efter.

Utställningen innehåller ett montage av arkivmaterial, två nya videoverk, en kartografisk undersökning av platser för organisering i Stockholm och en performativ vandring genom staden. Glappen mellan de möbler arkivmaterialet visas på, påminner om att det som presenteras är och förblir ofullständigt.

Den research som ligger till grund för utställningen utgår från konsthistorikern Thomas Millroths tidigare efterforskningar och privata arkiv. Arkivmaterial har även lånats in från Jan Myrdalbiblioteket och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Delar av materialet kommer efter utställningen att doneras till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Tillsammans med arkivarier arbetar konstnärerna för att säkerställa materialets framtid och tillgänglighet, för att göra det möjligt för ytterligare kollegor att bygga vidare på.

Genomförs med stöd av Arbetarrörelsens Kulturfond

Helena Fernàndez-Cavada är bildkonstnär för närvarande baserad i Malmö. Hon tecknar något varje dag för att på vis ställa frågor och spendera tid med dessa frågor, en process Hannah Arendt kallade ’att förstå’. Denna process sträcker sig från att ifrågasätta givna relationer till att frambringa motsägelser som en attityd gentemot livet.

Sebastian Dahlqvist är konstnär och curator baserad i Malmö och i Stockholm. Hans konstnärliga praktik inbegriper ofta samarbeten och uppehåller sig vid frågor som relaterar till kollektivt minne, hur historia skrivs och tolkas och produktionen av sociala och politiska förhållanden till rum.

Foto: Anders Bobert

Den Mäktiga Medborgaren
Invigning av Kökets Torg

Fredag 4 oktober, 10.00–17.00
Invigning kl 17.00

Den 4 oktober invigs konst- och arkitekturprojektet Kökets Torg i Hallonbergen centrum. Under dagen hålls seminariet Den Mäktiga Medborgaren med föreläsningar och workshops kring demokrati, makt och medborgarinflytande. Som en del av seminariet invigs Kökets Torg – en mobil projektyta för dialogiskt matlagande och en permanent betongavgjutning som speglar de standardkök som finns i områdets lägenheter. Platsen är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan kvinnogrupper från Hallonbergen och arkitekten och konstnären Elin Strand Ruin i samarbete med Fastighetsbolaget Balder och Marabouparken konsthall, med stöd från Kulturbryggan. Den Mäktiga Medborgaren är ett samarbete mellan Balder, Kairos Future, Urban Design, RISE och Marabouparken konsthall.

13.00–14.00 VI BJUDER PÅ LUNCH i mobila köket
Utställning av Peoples Academy, KTH: ”Hallonbergens Centrum – en plats för alla?”

14.00–17.00 ÖPPET SAMTAL: Den Mäktiga Medborgaren
Under en intensiv eftermiddag kommer vi inspireras, engageras och samarbeta kring frågor om demokrati, makt och medborgarinflytande i teori och praktik. Föredrag varvas med panelsamtal och öppen dialog där vi tillsammans utforskar möjligheterna att ta makten över sin egen livsmiljö.
Moderatorer: RISE och Peoples Academy.

14.00
– Pernilla Glaser, Senior projektledare, RISE hälsar välkommen och presenterar initiativtagarna till dagen samt:
– Stefan Bergström (C), Kommunalråd och kommunstyrelsens första vice ordförande. Ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden, Sundbybergs Stad, hälsar välkomna.
– Filippa Blomberg, Delprojektledare stadsutvecklingsprojekt, Sundbybergs stad
– Carl Heath, Utbildningsdirektör, RISE samt särskild utredare att värna det demokratiska samtalet: ”Det demokratiska samtalet i en digital tid”

14.35
– Kairos Future: Rapport från förmiddagens workshop
– Michael Dudley och Erik Jarlöv, arkitekter och samhällsbyggare, Urban Design: ”Det mixade programmet”
– Martin Westin, Forskare, Internationellt center för lärande för hållbar utveckling, Uppsala universitet: ”Medborgardialog och makt”
– Nazem Tahvilzadeh, fil. dr. och forskare på Urbana och regionala studier, KTH: ”Medborgaren är fri endast på medborgarens villkor: om problemet med medborgardialoger”

15.15
Kaffepaus med bullar

15.30
– Dafni Sarakinis och Karin Manberger, Landskapsarkitekter, Tengbom: ”Hela Hallonbergen! Ökat inflytande genom en normkreativ gestaltningsprocess”
– Marika Johansson, Kriminolog, Stiftelsen Tryggare Sverige: ”Feministisk Stadsplanering”
– Monira Haj Abdalla, Förskolepedagog, Stella Nova: ”Papperskorgsprojektet”
– Elof Hellström och Paula Urbano, Konstnärer, Mapping the Unjust City: ”Vem är staden till för?”

16.15
PANELSAMTAL – Pernilla Glaser modererar med hjälp av Peoples Academy
Deltagare: Urban Design, Nazem Tahvilzadeh, Dafni Sarakinis, Marika Johansson, Monira Haj Abdalla, Paula Urbano och Nicole Ferreira Sjöström, Bitr. förvaltare, Fastighets AB Balder.

16.45
– Pernilla Glaser välkomnar till Invigningen av Kökets Torg
– Elin Strand Ruin, arkitekt och konstnär, S E S: ”Kökets Torg”

17.00 INVIGNING KÖKETS TORG
Moderator: Joanna Zawieja, arkitekt och producent av konst i stadsutveckling på Statens Konstråd.
Plats: P-platsen utanför Hallonbergens Centrumbyggnad, direkt till vänster, utanför Restaurang Piazza Blue

17.00-17.30 Invigningstal
Tillsammans med Helena Holmberg, chef Marabouparken konsthall, Fastighetsbolaget Balder, Sonja Vidén, Arkitekturforskare BOOM-gruppen KTH, Soroor Notash, Kvinnors Byggforum så klipper Stella Nova och Verdandi bandet för Kökets Torg.

Vi bjuder på dryck, tilltugg.

– Elin Strand Ruin, S E S
– Shazia Chaudry, Förskolan Stella Nova
– Faiza Rebandi, Heve Hatam Jomaa, Verdandi
– Rebecka Yrlid, Balder
– Helena Holmberg, Chef Marabouparken konsthall
– Sonja Vidén, Arkitekturforskare BOOM-gruppen, KTH
– Soroor Notash, Kvinnors Byggforum
– Shazia Chaudry klipper bandet som tillverkats av Stella Novas barn

”Med exakta betongavgjutningen av Hallonbergens befintliga standardkök skapar Kökets Torg en plats som är lika delar konstverk, skulpturalt monument och stadsplan över det privata hemmets omvårdande centrum.”

Kökets Torg är ett konst- och stadsutvecklingsprojekt i Hallonbergen som drivs av arkitekt och konstnär Elin Strand Ruin i samarbete med Balder och Marabouparkens konsthall. Förstudie och genomförande har gjorts mellan 2016-2019 i tätt samarbete med personal från daghemmet Stella Nova och Verdandi: Shazia Chaudry, Monira Haj Abdalla, Faiza Rebandi, Heve Hatam Jomaa, Jenny Chen, Anitha Gunnarsson, Hanna Karlsson.
Projektet har finansierats av Kulturbryggan och Balder. Förstudien genomfördes på uppdrag av Sundbybergs Stad.

Deltagare DEN MÄKTIGA MEDBORGAREN och
INVIGNING AV DET PUBLIKA KONSTVERKET KÖKETS TORG: 

Carl Heath är chef för Professional Education samt kompetensplattformen Digitalisering och Lärande på RISE. Han är också av regeringen utsedd särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet. Carl är verksam i gränslandet mellan IT, lärande och interaktionsdesign.

Dafni Sarakinis och Karin Manberger är landskapsarkitekter från Tengbom som i samarbete med Ulrika Gunnarson Östling, forskare inom hållbar urban utveckling med genus- och miljörättviseperspektiv undersökt hur en normkreativ gestaltningsprocess kan leda till en mer jämlikutformning av ett parkstråk i Hallonbergen.

Elof Hellström och Paula Urbano är medlemmar i det kollektiva konstnärsarbetet Mapping the Unjust City som handlar om kartläggningar och visualisering av ägande i relation till den byggda miljön. Centrala frågor för gruppen är vem staden är till för och vad den skulle kunna vara.

Faiza Rebundi är verksamhetsledare för Verdandi i Hallonbergen, har drivit sopplunch för kvinnor sedan 2008. Är aktiv som Nattvandrande föräldrar i Hallonbergen där hon har bott sedan 2000. Politiskt aktiv för socialdemokraterna i Sundbybergs Stad. Deltog i Kerstin Bergendals Parkleksprojekt och har varit medlem i Kökets Torgs arbetsgrupp sedan 2016.

Filippa Blomberg är delprojektledare inom stadsutvecklingsprojektet Hallonbergen-Ör, med ansvar för de sociala dimensionerna av hållbar stadsutveckling.

Har arbetat mycket med delaktighet och dialog i olika projekt. Håller för närvarande på att ta fram en delaktighetsguide till hur vi staden ska arbeta med delaktighet inom samhällsbyggnadsprocessen.

Helena Holmberg är chef för Marabouparken konsthall sedan 2019. Helena Holmberg kommer närmast från Kunsthall Trondheim, en samtidskonstinstitution i Norge, som hon varit med och byggt upp som dess chef sedan 2013. Helena jobbade tidigare som curator på Index.

Heve Hatam Jomaa är aktiv inom Verdandis styrelse i Hallonbergen. Boende i området sedan 2006. Har varit medlem i Kökets Torgs arbetsgrupp sedan 2016.

Joanna Zawieja är arkitekt och producent av konst i stadsutveckling på Statens Konstråd. Hon driver även en egen kritisk arkitekturpraktik i gränslandet mellan konst och arkitektur samt arbetar som skribent och debattör.

Marika Johansson är kriminolog och arbetar för Stiftelsen Tryggare Sverige. Hon är bl.a. en av initiativtagarna till Nätverket för Feministisk Stadsplanering, men hennes verksamhetsområde handlar framför allt om skolmiljöns betydelse för elevers utsatthet och otrygghet. Inom det området har hon varit projektledare för åtskilliga projekt där fokus varit på att identifiera och åtgärda otrygga skolmiljöer.

Martin Westin forskar i miljökommunikation och arbetar som utbildare och processledare. Han är intresserad av att både kritiskt granska och konstruktivt bidra till dialogbaserad samhällsplanering.

Monira Haj Abdalla är förskolepedagog på Stella Nova och projektledare för Papperskorgsprojektet tillsammans med Thomas Borg vilket har genomförts tillsammans med Balder och Förvaltaren. Är aktiv som Nattvandrande föräldrar i Hallonbergen där hon har bott sedan 1991. Deltog i Kerstin Bergendals Parkleksprojekt och har varit medlem i Kökets Torgs arbetsgrupp sedan 2016.

Nazem Tahvilzadeh är fil.dr. och forskare på Urbana och regionala studier, KTH. Han forskar om demokrati, stads-politik och hållbar utveckling.

Peoples Academy är namnet på den studio på Arkitekturskolan KTH för färdigutbildade arkitekter från utomeuropeiska länder som går kursen Kompletterande utbildning för arkitekter med avslutad utländsk utbildning (KUAUT). Public Academy har under vt19 gjort projektet Hallonbergens Centrum – en plats för alla? som visas som utställning under Den Mäktiga Medborgaren, vilket är ett samarbete mellan KTH, Balder och Stiftelsen Tryggare Sverige. Public Academy drivs av Elin Strand Ruin.

Shazia Chaudry förskolepedagog på Stella Nova bor och varit aktiv i Hallonbergen sedan 1991. Har varit medlem i Kökets Torgs arbetsgrupp sedan 2016.

Sonja Vidén är arkitekt och forskare med bla Ingela Blomberg BOOM-gruppen KTH, bor sedan 1965 i rekordårsområdet Grindtorp och driver där en soppverksamhet sedan 2010, är aktiv som föreläsare och skribent.

Soroor Notash Arkitekt och stadsplanerare. Jobbar på stadsbyggnadskontoret i Stockholm stad. Sitter i styrelsen för Kvinnors Byggforum. Soroor är intresserad av att förstå hur det postkolonial tillståndet formar våra synliga och osynliga miljöer och verka för en mer jämlik värld.

Stefan Bergström (C) är kommunalråd och kommunstyrelsens första vice ordförande Sundbybergs Stad. Ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden.

Initiativtagarna till Den Mäktiga Medborgaren:

Daniel Lindén och Fredrik Torberger är framtidsstrateger hos Kairos Future som hjälper alla typer av organisationer med att förstå och forma framtiden. I deras affärsområde Citizens & Societies stöttas demokratiskt styrda organisationer med omvärldsanalys och innovation. I rollen som workshopledare bidrar Daniel och Fredrik med fynd och insikter från framtidsstudien Morgondagens medborgare (2018).

Elin Strand Ruin är arkitekt/konstnär vars praktik opererar i gränslandet mellan performativ konst och arkitektur och undersöker hur man kan katalysera sociala förändringar genom vardaglig arkitektur. Strand Ruin har ställt ut på ledande konstnärliga, arkitektur- och planeringsinstitutioner runt Sverige och Europa under de senaste 15 åren. Hon utvecklar normkreativa alternativa mötesplatser på uppdrag av NCC. Elin Strand Ruin driver verksamheten S E S och är lärare på Arkitekturskolan, KTH.

Erik Jarlöv och Michael Dudley medverkar i seminariet genom Arkitektkontoret Urban Design. Deras arkitektur grundar sig på innovativa lösningar, engagemang, samarbete och med målet att skapa resurseffektiva lösningar och maximal nytta för både samhälle och individ. De strävar efter mixade program vilket ofta leder till att platser och byggnader får flera olika funktioner med oväntade möten som följd och att 1+1=3.

Pernilla Glaser och Emelie Anneroth jobbar i stadsutvecklingsgruppen på RISE, Research Institutes of Sweden. RISE stadsutveckling jobbar på bred front med sociala innovationer inom stadsbyggnad och samhällsplanering och intresserar sig för människans relation till den byggda miljön och de urbana system som råder i en stad. De har stor erfarenhet av deltagande processer, dialogarbete och hantering av komplexitet inom stadsutvecklingsfrågor.

Rebecka Yrlid, Fastighets AB Balder är fastighetsutvecklare med ansvar för den pågående detaljplanen i Hallonbergen. Nicole Ferreira Sjöström, Fastighets AB Balder är förvaltare och ansvarar även för de sociala satsningar som Balder gör i samband med projektutvecklingen i Hallonbergen. Fastighets AB Balder ska inom de närmaste åren utveckla Hallonbergen Centrum samt förtäta området med nya hyresrätter, bostadsrätter, hotell, förskolor och trygghetsboende. Ambitionen är att ta ett helhetsgrepp för utvecklingen i Hallonbergen genom lokal närvaro med fokus på sociala frågor.Genom en tät medborgardialog med både dagens och morgondagens invånare är målet att skapa ett bra liv genom hållbar stadsutveckling.

Samtal om galleri Färg och Form

Lördag 24/8-19 kl 14.00
Samtalet sker på svenska
Entré 70 kr (samtal och utställningar)

I sommar på Marabouparken visas utställningarna Jag lefver i två världar. Ester Almqvist, 1869-1934 och Hilding Linnqvist, Stadseremit och kosmopolit. Båda dessa konstnärskap har en koppling till galleri Färg och Form som låg i Stockholm och var aktivt mellan åren 1932 och 2002. Hilding Linnqvist var en del av den konstnärsgrupp som startade galleriet och var dess medlem från 1934 fram till sin bortgång 1984. Vera Nilsson, en av konstnärerna som var med och grundade galleriet, anordnade 1934 tillsammans med några kollegor, däribland Siri Derkert och Ninnan Santesson, en utställning med Ester Almqvists verk på Färg och Form. Det blev den sista utställningen med hennes verk medan hon fortfarande levde.

Med dessa två konstnärskap som utgångspunkt bjuder Marabouparken in till ett publikt samtal där konstvetaren Erik Sandberg samtalar om galleri Färg och Form med Madeleine Odelstierna som drev galleri färg och form tillsammans med Inger Lindell, från 1980 till dess nedläggning år 2002.

Jag lefver i två världar. Ester Almqvist, 1869–1934
Hilding Linnqvist – Stadseremit och kosmopolit

Nalle Clown har fjärilar i magen

Lördagar 13, 20 och 27 juli kl 14.00

Humor, värme och clownens klassiska väska fylld med förundran.
Följ med på Nalle Clowns upptäcktsfärd där han finner fjärilar och andra magiska ting. Nalle Clowns show är språklös och passar för alla åldrar. Ta med något att sitta på. Gratis! 

Marabouparken, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg
Arr: Marabouparkens konsthall och Kultur Sundbyberg 

Foto: Martin Lundström