Det finns en berättelse bakom varje tygmönster i utställningen ”Wanja Djanaieff och hennes tjugotvå älsklingsfärger”. Följ Wanja Djanaieffs julkalender på Marabouparkens Facebook och Instagram varje dag.

Utställningen öppnar lördag den 13 februari kl 12–16

Information med anledning av Covid-19

Marabouparken konsthall är glada att presentera samarbetet med Stockholms konstnärliga högskola och koreografen och doktoranden Marie Fahlin: utställningen Centauring.

Marie Fahlins utställning på Marabouparken konsthall är en del i hennes konstnärliga forskningsprojekt Moving through Choreography – Curating Choreography as an Artistic Practice, vilken utgår från begreppet ”centauring”. Begreppet kan förstås som en temporär förening av två kroppar, praktiker, objekt eller kunskapsfält i skapandet av en tredje – för oss okänd – varelse, företeelse, situation, blivande eller varande; en kentaur. Projektet har tagit sin utgångspunkt i frågor om hur curatering och koreografi kan förstås som en gemensam konstnärlig praktik, hur dessa ”centaurar” och hur denna praktik opererar i relation till temat dressyr.

Relationen mellan hästar och människor inom dressyr (ridkonst) bygger på koreografiska praktiker och inbegriper affektskapande situationer såsom intimitet, dominans, rädsla, flow och lydnad. I projektet har Marie Fahlin arbetat med objekt, språk och koreografi från dressyr- och ridvärlden och har tillsammans med performers utforskat hur dessa kan aktiveras i performativa händelser i relation till en publik.

Utställningen består av en installation som omfattar hela utställningsrummet och som bl.a. inkluderar en filmad dokumentation av performanceverket ONE – I leave the skin dead and dry shining light behind me, objekt och textverk. Centauring följer upp Marie Fahlins projekt Manege, som Marabouparken presenterade i november 2019.

Som en integrerad del av utställningen, kommer ett program att äga rum i vilket konstnärer, koreografer, dansare och dressyrspecialister kommer att aktivera installationen på olika vis. Se program nedan. Uppdaterad information om programmet finner du på hemsidan.

Integrerat program under Centauring,
13 februari–2 maj: 

13/2, kl 12.00–16.00
Utställningen öppnar. I utställningen ingår en filmad dokumentation av performanceverket ONE – I leave the skin dead and dry shining light behind me.

kl 16.00 online
Videodokumentation av Marie Fahlins ONE – I leave the skin dead and dry shining light behind me visas på SKH:s Vimeo-sida.

14/3, kl 14.00. Performance
Cristina Caprioli – deldimma

20/3, kl 14.00. Performance
Weld Company/Anna Koch – Manège à trois
Weld Company/Litó Walkey – aswebegin

11/4, kl 14.00. Performance
Frédéric Gies – (Black) Ribbon Dance
Rebecca Chentinell – Thread
Marie Fahlin – cicatrix textus

18/4, kl 14.00. Samtal
Ridning i det utökade fältet
Lena Oja, Aase Berg, Carl-Johan Malmberg, Paula von Seth, Pernilla Zetterman

25/4 kl. 14.00. Performance
Cristina Caprioli – Alltid ibland aka for the sake of a scramble

28/4, kl 14.00–18.00. Viva voce [på engelska]
Disputation av Marie Fahlins konstnärliga doktorsavhandling Moving through Choreography – Curating Choreography as an Artistic Practice (Stockholms konstnärliga högskola).

Opponent: Joanna Sandell. Betygsnämnd: Theodor Ringborg, Astrid von Rosen, Gabriel Smeets, Rebecca Hilton (reserv). Huvudhandledare: André Lepecki. Handledare: Cristina Caprioli

Disputationen sker i utställningen på Marabouparken konsthall.

2/5, kl 14.00–16.00. Finissage
Performance: Marie Fahlin – ONE – I leave the skin dead and dry shining light behind me
Release för Koreografisk Journal #7, konstnärlig forskning
Diskussion kring konstnärlig forskning med inbjudna gäster, modererad av Anna Koch.

Centauring handout

Centauring är ett samarbete mellan Marabouparken konsthall och Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för dans

Många personer är delaktiga i och har bidragit till projektet, tack till er alla! 

Wanja Djanaieff och Lotta Kühlhorn i samtal
Lördag 7 november kl 16.00

Välkommen till ett samtal med Wanja Djanaieff, just nu aktuell på konsthallen med utställningen Wanja Djanaieff och hennes tjugotvå älsklingsfärger och designer Lotta Kühlhorn.

Lotta Kühlhorn har i 33 år arbetat med bokformgivning och design, samt undervisat i ämnet. Hennes kärlek till färg och mönster är välkänd och hon har även givit ut egna böcker om färg och mönster. Hon har formgivit den helt nypublicerade Boken om Wanja (författare Kerstin Wickman, Carlsson förlag, 2020).

Wanja Djanaieff har alltid varit fritänkande, med nyskapande mönster, redan när hon började som mönsterskapare på 1960-talet. Många av Wanjas mönster är skapade i den berättande tradition som kom stort på 1970-talet. Samtalet kommer att handla om hur två av våra mest inflytelserika formgivare ser på sin praktik. Ta chansen att få veta mer om varför Wanja har tjugotvå älsklingsfärger och om Lottas designarbete med Boken om Wanja. Samtalet leds av Cecilia Wallman, Marabouparken.

Biljetter till eventet gäller också för entré till konsthallen, vid besök samma dag.

Att arbeta kollektivt – ett samtal med Svenska Designbyrån och Studio Supersju

Lördag den 24 oktober kl 16.00–17.00

I samband med utställningen Wanja Djanaieff och hennes tjugotvå älsklingsfärger bjuder vi in till ett samtal om kollektivt arbete. Inom textilindustrin där Wanja Djanaieff var verksam från 60-talet och framåt, var det kollektiva arbetet centralt. Som designchef vid bland annat NK Designgrupp, Strömma Sweden och Almedahls samarbetade hon med många andra formgivare. Som scenograf och som inspiratör i de kvinnliga konsthantverksgrupper som hon var med och startade, spelade kollektivet också en viktig roll. 1977 startade Wanja Svenska Designbyrån tillsammans med Kerstin Boulogner, Boel Matzner och Aino Östergren. Ambitionen var att återuppväcka intresset för bortglömda tekniker och råvaror.Designbyrån fick utmärkelsen ”Utmärkt Svensk Form” 1984 för sin design av SJs nya arbetsuniformer.

Studio Supersju är vävgruppen som 2016 bestämde sig för att ge samtida vävning ett ansikte utåt. Gruppen består av Siri Pettersson, Arianna E.Funk, Vega Määttä Siltberg, Miriam Parkman, Mirjam Hemström och Ia Centerhall. De vill verka för vävning som nyskapande tradition och söker nya syften och plattformar för textilt hantverk och material. Gruppen tog 2018 emot Cathrine von Hauswolff Stiftelses stipendium för designutveckling med motiveringen: ”Om vi vill att kunskap om olika hantverk ska finnas kvar i Sverige, måste vi också värna om den. Studio Supersju gör en uråldrig vävtradition samtida och bidrar därmed även till att ge den en framtid”. Samtalet leds av Cecilia Wallman, Marabouparken.

Svenska Designbyrån

Biljett till programmet gäller också till utställningen vid besök samma dag.

Workshop söndag 18 oktober kl 13:30–16.00
Charlotte Hellsten Husman, Länshemslöjdskonsulent

Här kan du sy vilka stygn du vill och kanske lära dig några nya. Vissa linnetyger blir vackrare ju mer de används så därför kommer det finnas både nya och äldre tyger att sy på. Vi brodera med lintråd på linne i olika grovlekar och i alla möjliga färger. Lite ”bling” hör också till, så paljetter, pärlor och fina band finns också.

Välkommen att brodera stygn tillsammans med länshemslöjdskonsulen Charlotte Hellsten Husman. Slöjd Stockholm, Stockholms läns museum.

Ett prova- på materialkit ingår och övrigt material kan köpas på plats.

Programmet arrangeras som en del av sommarens linodlingsprojekt och utställningen Wanja Djanaieff och hennes tjugotvå älsklingsfärger. Biljett till programmet gäller också till utställningen vid besök samma dag.

I samarbete med

SLÖJD STHLM

Ta chansen till att vara med på ett publikt samtal mellan textilformgivaren Wanja Djanaieff och Fredrik Bergström, pedagogikansvarig på Marabouparken, om utställningen Wanja Djanaieff och hennes tjugotvå älsklingsfärger. Begränsat antal platser.

Fredag 27 november och söndag 20 december är tyvärr inställda med anledning av Covid-19.

Fransåkers linodlarförening i samarbete med Marabouparken konsthall och studieförbundet Kulturens bjuder in till linberedning i anslutning till Wanja Djanaieffs utställning. Linet i parken är skördat och har hängt på tork, nu ska linet repas, rötas, bråkas, skäktas och häcklas. Välkommen!

6/9 kl 13–16
Repa och röta

Frörepning
Rötning på gräset
Prova på att spinna
Lär dig om linets alla olika delar
Vi bjuder på enklare fika.

20/9 kl 13–16
Bråka, skäkta och häckla

Bråka
Skäkta
Häckla
Prova på att spinna
Lär dig om linets alla olika delar
Vi bjuder på enklare fika.

Programmet är utomhus i parken och passar alla åldrar. Avgiftsfritt. Vi bjuder på enklare fika. Vid ihållande regn ställs programmet in. Tänk på att hålla avstånd och att du ska vara symptomfri – känner du dig sjuk stanna hemma.

 

Åsa Norberg, Fredrik Norén, Jesper Nyrén, Jennie Sundén

Årets P.A.N.K. stipendiater ställer ut egna verk tillsammans i en utställning på Marabouparken annex. P.A.N.K. är Marabouparkens vistelsestipendium för nyutexaminerade konstnärer. Konstnärerna får möjlighet att genomföra ett konstverk i Sundbybergs offentliga rum.

Jesper Nyréns konstnärskap kretsar kring måleriets fysiska och språkliga möjligheter. Med ett bildspråk som visar på influenser både från konstruktivismen och minimalismen utforskar han måleriets olika formella aspekter och strävar efter att nå en punkt där verken balanserar mellan objekt och bild. Målningarna är lika mycket konstruktioner för att iscensätta måleriska  problem och utmaningar som för att gestalta erfarenheter och idéer.

Jesper Nyrén är född 1979 i Sala och gick ut Kungliga Konsthögskolan 2007. Han har under senaste året deltagit i flera utställningar, bl.a. på. Galleri Bastard och Galleri Flach+Thulin i Stockholm. www.jespernyren.com

Åsa Norberg arbetar ofta med en arkitekturrelaterad tematik och bildvärld. Hon intresserar sig för den inneboende och planlagda användningen olika miljöer bär på. Hennes arbeten innehåller ofta en arkitektur eller form som är tydligt förankrad i sin tid och den historia den bär med sig. Samtidigt har hennes verk en mer abstrakt sida där komposition och mönster är det framträdande och där bilden fungerar mer som ett slags pågående mantra.

Åsa Norberg är född 1977 i Göteborg och gick ut från Umeå Konsthögskola 2007. I maj i år visade hon utställningen Same places different times på Galleri Pictura i Lund. Sedan ett år tillbaka driver hon tillsammans med Jennie Sundén projektrummet Hit i Göteborg. www.asanorberg.com

I Fredrik Noréns arbete behandlas frågor kring olika ytors och objekts värden och funktioner. Hur förändras vårt sätt att se på ett objekt när dess sätt att fungera förändras? Vilken funktion tillkommer när den ursprungliga funktionen tas bort?

Arbetet tar sin utgångspunkt i objekt och ytor hämtade från vår närmiljö och handlar bl.a. om hur olika formspråk omkring oss kommunicerar på ett symboliskt plan.

Ofta används äldre tekniker av illusionsmåleri i arbetena, i ett försök att utveckla dessa bortom dess ursprungliga funktioner.

Fredrik Norén är född 1979. Han har under det senaste året ställt ut på bl.a. Galerie Alexandra Saheb i Berlin, Arnstedt & Kullgren i Östra Karup samt Galleri Thomas Wallner i Malmö. www.fredriknoren.com

Jennie Sundéns konstnärskap kan liknas vid redaktionellt arbete. Hon är på många vis en samlare som utifrån funnet material skapar kompilationer och abstraherade kopplingsmönster. Verken blir citat och översättningar utformade som teckningar, kollage, texter och installationer där existentiella frågor ofta utkristalliserar sig. Hennes intresse ligger i språkets möjligheter och begränsningar och associationsförmågan som metod för berättande.

Jennie Sundén är född 1977, verksam i Göteborg och utbildad på konsthögskolan i Umeå. Fram till den 9/11 visas hennes projekt Guidance på Galleri Box i Göteborg. www.jenniesunden.com

Vi väver och gör mönster ute i det fria i dagarna tre med inspiration från utställningen i konsthallen om textilformgivaren Wanja Djanaieff. Vi gör vävramar i olika storlek och form genom att knyta varptråd över kartongbitar och mellan träd och grenar i parken. Med garn och tygremsor arbetar vi sedan fram mönster och vävar.

15–16–17 juli kl 13–16. Från 6 år och uppåt. Pedagog: Fanny Listherby. Kostnadsfritt. OBS Kollot pågår i tre dagar. Föranmälan krävs. Begränsat antal platser. Tänk på att du ska vara frisk och symptomfri – känner du dig sjuk stanna hemma. Föranmälan görs till: fredrik.bergstrom@marabouparken.se

Sagostunder i Marabouparken
Vi går på upptäcktsfärd med barnbibliotekarie Nanna i Marabouparken. Efteråt blir det sagostund. Från 4 år med vuxna. Välkomna!

Torsdag 16 juli kl. 13.00
Torsdag 23 juli kl. 13.00
Torsdag 30 juli kl. 13.00

Tai Chi utomhus i Marabouparken i Sundbyberg
Samling kl 17.55 utanför konsthallens restaurang Dolks Kök, Löfströmsvägen 8. Vi kommer sedan att hålla till utomhus på gräsytan i nedre parken. Kostnad 30 kr/gång, drop in – betalning kontant eller med Swish. Träningen blir av även om det är lite regnigt väder men inte vid ösregn. Träningen leds av Anna Holtenstam och det behövs ingen tidigare erfarenhet av Tai Chi för att delta, träningen anpassas så att alla kan vara med – varmt välkomna!

Tai Chi utgår från rörelser med ursprung i självförsvar, som utförs i ett mjukt och långsamt flöde. Mer info finns här: http://merchi.nu/tai-chi/

Onsdagar kl 18.00–18.45
13, 20 och 27 maj
3, 10 och 17 juni
19 och 26 augusti
2 och 9 september

Wanja Djanaieff och hennes tjugotvå älsklingsfärger

Curaterad av Cecilia Wallman och Wanja Djanaieff

Nu öppnar äntligen årets stora utställning på Marabouparken konsthall, en retrospektiv med Wanja Djanaieff, en av Sveriges mest inflytelserika textilformgivare. 

Wanja Djanaieff har varit designchef vid bland annat NK Designgrupp, Strömma Sweden och Almedahls. Hennes arbete blev känt för en bred publik när hon designade kläder åt den svenska OS-truppen i München 1972. Hon har även varit verksam som scenograf, kostymdesigner och professor.

I utställningen visas skisser, kläder och de ikoniska mönster som har kommit att bli stilbildande för en hel era. I projektrummet visas samtidigt den nyproducerade Filmen om Wanja av sonen och dokumentärfilmaren Niklas Djanaieff.

Utöver sin designgärning har Wanja Djanaieff engagerat sig för en hållbar utveckling inom textilindustrin, särskilt för linet som material och utveckling av produkter av lin. Det är ett engagemang som har bidragit till förnyelsen av Hemslöjden, inspirerat till kollektivt skapande och lett till en ökad kunskap om kulturarvets betydelse för samtida formgivning.

I samband med utställningen har en linodling anlagts i parken i samarbete med Linodlarföreningen Fransåker.

Med utgångspunkt i ett specifikt konstnärskap ger utställningen inblick i vad som hände på den svenska modescenen under 1960- och det tidiga 1970-talet, och är samtidigt en personlig berättelse om ett ovanligt mångsidigt konstnärsliv.

Utställningsfoto: Jean-Baptiste Béranger

Tack till: Designarkivet, Hemslöjden, Holma-Helsingland, Klässbols, Kulturen i Lund, Kulturens, Kungl. Husgerådskammaren, Linodlarföreningen Fransåker, NCS Colour, Slöjd Stockholm.

NCS Natural Color System

Spirit Labour – Adrian Heathfield & Hugo Glendinning

Vad för typ av gärning är det att arbeta kollektivt med andras kroppar, rörelser, uttryck och affekter, att göra det till sitt livsverk att undersöka skapandet av ”den andre” som sker i den typen av processer? Är ett liv – särskilt ett dedikerat till att skapa, lära, ge och transformera sig med andra – en typ av infrastruktur? Hur kan vi bättre förstå och värdesätta den sociala och konstnärliga kraften i sådana praktiker?

Dessa frågeställningar utgör kärnan i Adrian Heathfield och Hugo Glendinnings film Spirit Labour. Den följer konstnären Janine Antoni i hennes möten med ett par ikoniska konstnärskap från det sena 1900-talet och det tidiga 2000-talet, koreografen Anna Halprin och filosofen Hélène Cixous. Spirit Labour knyter samman dessa konstnärskap och spårar en genealogi för kreativa praktiker som tenderar att utsätta sig för elementen och krafter utanför det mänskliga. Genom att Heathfield benämner konstnärernas praktik som en form för ’spirit labour’, fungerar verket som en kraftfull motsats till föreställningar om konsten som underlagd kapitalismens logik.

Adrian Heathfield är curator och skribent. Han arbetar huvudsakligen inom dans och performativ konst. Alltsedan han samcuraterade Live Culture (Tate Modern, 2003) har han arbetat med arrangemang för performance i olika europeiska städer, bland annat Performance Matters (2009-2014). Heathfield är del av kollektivet freethought (tillsammans med Irit Rogoff, Stefano Harney, Massimilliano Mollona, Louis Moreno och Nora Sternfeld), vilka 2016 curaterade ett program med utställningar, diskussioner, filmvisningar, publikationer och nyproducerade verk för Bergen Assembly. Heathfield är Professor of Performance and Visual Culture vid University of Roehampton i London.

Hugo Glendinning är fotograf. Han rör sig mellan kulturella fält och uttryck, från konstnärliga samarbeten inom foto och film till dokumentation av produktionsprocess och framförande av olika typer av konstprojekt. Glendinning har arbetat med Storbritanniens ledande dans- och teaterkompanier, och hans fotografier har publicerats och visats internationellt.

Anna Halprin (f. 1920), dansare och koreograf, har sedan det sena 1930-talet inspirerat och omvälvt inte bara utövandet av dans utan aktörer inom alla konstfält. Trisha Brown, Yvonne Rainer och Simone Forti studerade alla för Halprin och genom dem påverkade hon utvecklingen av Judson Dance Theater, en av de viktigaste grogrunderna för framväxten av postmodern dans. Halprin har genom åren töjt på gränserna för vad dans kan vara och göra. Hon har inkorporerat sociala frågor, strävat efter organisering och gemenskap, samt genom dans sökt främja fysiskt och psykiskt läkande.

Hélène Cixous (f. 1937) är en fransk feminist, filosof, litteraturvetare, dramatiker och författare. Hennes essä Medusas skratt är ett manifest för frigörelse från patriarkatets strypgrepp genom skriften, och har kommit att höra till kärnan av den feministiska kritiken. 1974 grundade Cixous Centre de Recherches en Etudes Féminines – Europas första center för feministisk forskning. Av hennes texter finns Inuti (Dedans), Medusas skratt (Le rire de la Méduse), Bilder av Dora (Portrait de Dora), Att komma till skriften (La venue à l’écriture), En riktig trädgård (Un vrai jardin) samt Ockupationen (ur Benjamin à Montaigne) översatta till svenska.

Janine Antoni (f. 1964) arbetar inom performance, skulptur och fotografi, med ett huvudsakligt fokus på övergången mellan konstnärlig process och färdigt verk. Hon använder sig ofta av den egna kroppen, både som fysiskt inslag i verken eller genom att rikta särskild uppmärksamhet mot kroppsdelar som verktyg. Hon låter sin mun, sitt hår, sina ögonfransar eller – genom scanning – sin hjärna figurera i verken under det att de utför vardagliga aktiviteter.

Trailer

Spirit Labour
41 minuter
Medverkande: Janine Antoni, Anna Halprin, Hélène Cixous
Regi och Klipp: Hugo Glendinning och Adrian Heathfield
Soundtrack skrivet och framfört av Aisha Orazbayeva
Fantasia No. 10 for Violin Solo, Largo, skrivet av George Philipp Telemann, framfört av Aisha Orazbayeva
Röst: Sophie Gueydon
Foto: Hugo Glendinning
Text: Adrian Heathfield

Söndag 24 november avslutar vi höstens utställningar med två curatorsvisningar:
13.00 visar konsthallschef Helena Holmberg Liv Bugges utställning Let the Tail Talk.
14.00 visar konstvetare Erik Sandberg sin presentation av Hilding Linnqvist, Stadseremit och kosmopolit.
Ta sista chansen att se dessa båda utställningar!

För barnen håller pedagog Fanny Listherby Monsterklubb med djurmasktema från 13.00.
Gratis entré och gratis fika i gradängen!

Delar av en ofullständig karta
Busstur genom det politiska bildskapandets historia


17 november, 11.30–14.30

Som del av utställningen Inhale, exhale, resume organiseras en guidad tur mellan platser i Stockholm som varit avgörande för de kollektiv och rörelser som utställningen undersöker. Turen utgår från och aktiverar den karta som finns tillgänglig i utställningsrummet. Den synliggör historiska lager som annars är dolda, samtidigt som stadens många omvandlingar framträder. Under turen kommer konstnärerna Sebastian Dahlqvist och Helena Fernández-Cavada att berätta om konstnärsdrivna rörelser som bildades i Stockholm 1938–1955 i reaktion mot konstens otillgängliga position i samhället, en framväxande fascism och den globala kapitalismens acceleration.

En buss utgår från Marabouparken konsthall klockan 11.30 den 17 november. Turen pågår i tre timmar. Samtal och läsningar kommer att omväxlande ske på engelska och svenska. Gratis. Anmäl dig till isabella.tjader@marabouparken.se.

Sebastian Dahlqvist och Helena Fernández-Cavada
Inhale, exhale, resume
10 oktober–24 november 2019

Hilding Linnqvist, Tintomara (synar ett brev), tusch, 1919. Foto: Leif Mattsson.
Hilding Linnqvist, Azouras Lazuli Tintomara la Tournerose, tusch (troligen 1919. Foto: Leif Mattsson.

Att fånga det undflyende

Exklusiv visning av Hilding Linnqvists teckningar och release för senaste numret av Almqvistiana
26 oktober kl 13.00

Under hela sitt verksamma konstnärskap upphörde Hilding Linnqvist aldrig att fascineras av Carl Jonas Love Almqvists Drottningens Juvelsmycke. I olika former – bokillustrationer och scenografi – sökte Linnqvist gestalta nyckelscener men framför allt karaktären Tintomara. Linnqvists skissblock vittnar om nya ingångar, poser och former.

Linnqvists efterlämnade skisser och verk ägs av Stiftelsen Hilding Linnqvists konst och visas på Marabouparken konsthall. Den 26 oktober plockas magasinerat material fram ur sina lådor och visas för allmänheten.

Susanna Slöör, ordförande i Stiftelsen Hilding Linnqvists konst, Cecilia Wallman, producent på Marabouparken konsthall och Jonas Ellerström, redaktör på Almqvistiana, möts i ett samtal om Linnqvist, Tintomara och Almqvist. Samtalet modereras av Cecilia Sidenbladh.

Det nya numret av Almqvistiana ägnas Tintomara och innehåller bilder av Hilding Linnqvist.

Bibod av Erik Sjödin

Anlägg en äng
– Workshop med Vilhelm Kroon och Erik Sjödin

Lördag 26 oktober, 13.00–16.00

Biologen Vilhelm Kroon håller tillsammans med konstnären och researchern Erik Sjödin en praktisk workshop i att anlägga en äng. Den framtida ängen som deltagarna arbetar med ligger invid den bibod som byggdes i projektet Gemenskapstjänster sommaren 2018.

Deltagarna i workshoppen kommer att få arbeta praktiskt med att bl.a. gräva bort existerande gräsmatta, fylla på med ny jord, plantera pluggplantor och så fröer. Biboden och den anlagda ängen ökar förutsättningarna för pollinatörer och annan biologisk mångfald i parken. Konstnären och researchern Erik Sjödin, som har byggt biboden, kommer att delta i workshopen och introducera boden samt de pollinatörer som kan bo där.

Workshoppen genomförs utomhus oavsett väder. Medtag oömma skor och kläder samt stövlar och regnkläder om det finns risk för regn. Workshopen kommer att ta omkring 3 timmar inklusive sådd och plantering av pluggplantor. Det finns spadar och verktyg till ett tiotal deltagare, men arbetet kan delas upp och det kommer att vara lärorikt även att titta och lyssna. Alla åldrar är välkomna i vuxet sällskap. Ingen föranmälan krävs.

Workshoppen är ett samarbete mellan Sundbybergs stad och Marabouparken konsthall.

Utställningen 2018

Gemenskapstjänster
Erik Sjödin och Mia Isabel Edelgart
14 juni–26 augusti 2018

Seniorvisning av Hilding Linnqvist Arkiv och utställningen Stadseremit & Kosmopolit

Onsdag 6 november kl 14
Onsdag 13 november kl 14
Kostnadsfritt!

Fredrik Bergström, pedagogikansvarig på Marabouparken konsthall, visar utställningen Stadseremit & Kosmopolit och berättar om Hilding Linnqvists koppling till Marabou och Marabouparken.

Hilding Linnqvist (1891–1984) var portalfiguren för svensk naivism på 1910-talet. Som konstnär har han kommit att uppskattas för sitt fria sätt att berätta om sin omvärld: I Linnqvists måleri blandas stilleben, blommor, porträtt, landskap, stadsbilder och vardagsliv. Från sina många resor och vistelser i andra kulturer hämtade han outsinlig inspiration. Linnqvist har en koppling till Marabouparken genom de många verk som Marabou och dess ägare Henning Throne Holst beställde av honom. Sedan 2010 har Stiftelsen Hilding Linnqvist sin konstsamling deponerad på Marabouparken konsthall. I den återfinns ett tusental teckningar, hundratals målningar och akvareller samt en mängd rekvisita.

Manege (ridhus, inridning) är ett format där konstnärer, performers, teoretiker, ryttare och koreografer kommer tillsammans i ett flerlagrat publikt evenemang där frågor om kontroll, intimitet och etik i förhållande till dressyr, och dresserande, av människor och hästar, undersöks. Performances, föreläsningar och en utställning vävs samman för att skapa en situation för delande och lärande, genom mötet mellan konst och diskurser runt ämnet dressyr.

”Humans break themselves in (se dressent) like animals. They learn to hold themselves. Dressage can go a long way: as far as breathing, movements, sex. It bases itself on repetition. One breaks-in another human living being by making them repeat a certain act, a certain gesture or movement.”

”In the course of their being broken-in, animals work. Of course, they do not produce an object, be it with a machine, a technique, or with their limbs. Under the imperious direction of the breeder or the trainer, they produce their bodies, which are entered into social, which is to say human, practice. The bodies of broken-in animals have a use-value.”

Henri Lefebvre
Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life. London: Continuum, 2004.  

Manege är ett samarbete mellan Marabouparken konsthall och Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för dans. Curaterad av Marie Fahlin, PhD i performativa och mediala praktiker.

Hela Manege sker på engelska.
Restaurang Dolks Kök håller öppet under dagen och serverar lunch och fika.

Medverkande:
Shiva Anoushirvani

Caroline Bergvall
Jeanette Bolding
Julia Bondesson
Jonna Bornemark
Cristina Caprioli
Christina Drangel
Marie Fahlin
Moa Franzén
Signe Johannessen
Anne Juren
André Lepecki
Lena Oja
Weld Company och Anna Koch
Release av Koreografisk Journal #6

Manege handout

Skiss till Piazetta di Leoncini, Venedig. Foto Leif Mattsson

Bakom motiven – Hilding Linnqvist och arkivet

”Så småningom hade hans ateljé på Bastugatan blivit ett kaos där det inte gick att ta sig fram längre. Travar av
teckningar och akvareller, stillebens-rekvisita, böcker och stafflier”

Så inleder Ulf Linde sin nu klassiska text Framför motiven som ackompanjerade en retrospektiv utställning på Moderna Museet. På 1970-talet besökte Linde Hilding Linnqvists ateljé på Bastugatan i Stockholm och erbjöd sig att sortera det omfattande material Linnqvist både skapat och samlat på sig. Arbetet resulterade i ett arkiv vilket sedan var tänkt fungera som grunden till en museisamling i ett åt Linnqvist dedikerat konstmuseum i Hagaparken. Museiplanerna rann dock ut i sanden åren kring Linnqvists död. Istället startades den stiftelse som idag förvaltar hans eftermäle och 2010 deponerades arkivet här på Marabouparkens konsthall.

I den här utställningen visas en variation av olika objekt som ingår i arkivet – allt ifrån målningar och skisser till hotellnotor och mortlar. Genom att låta arkivet ta plats i utställningsrummet så uppenbaras andra berättelser om Linnqvists konstnärskap.  Fram träder det som står bakom motiven.

Bastugatan, Arkiv, Museum
Linnqvists bostad och ateljé på Bastugatan blev en viktig utgångspunkt för hans konst. Han målade både interiör därifrån och vyer ut över närområdet och riddarfjärden med stadshuset i bakgrunden. Det var också här som Ulf Linde påbörjade arbetet att upprätta arkivet åt Linnqvist.

Initiativtagare till museet för Hilding Linnqvists konst var museimannen Bo Lagercrantz. Linnqvist själv kände sig hedrad av idén och utfäste en gåva om 17 tavlor till det planerade museet, några av dem visas här i utställningen. Museet var tänkt att inhysas i orangeriet i Hagaparken men planerna lades ned efter Linnqvists bortgång.

Resenären
Hilding Linnqvist var en flitig resenär och detta återspeglas i arkivet. Här finns vykort, fotografier, reseanteckningar, pass och gamla hotellnotor bevarat. Trots sina många resor utförde Linnqvist nästan allt sitt arbete i ateljén. Han var oerhört produktiv även in i hög ålder och arbetade med flera verk samtidigt, vissa kom aldrig förbi ett skissartat stadium eller så var tanken aldrig att de skulle göra det.

Stilleben och föremål
På äldre dagar blev Hilding Linnqvist känd som en blomstermålare för sina många stilleben med blomstermotiv. I flera av Linnqvists stilleben dyker också en samling föremål upp i olika konstellationer.

Skisser, teckningar, studier
Vart han än gick hade Linnqvist alltid med sig ett skissblock och många av dessa finns bevarade tillsammans med teckningar, studier och ungdomsarbeten. I detta rika material syns Linnqvists försök med olika konststilar.

Liv Bugge, PLAY (2019) Photo: Liv Bugge
Liv Bugge, PLAY (2019) Photo: Liv Bugge

Let the Tail Talk Talk

Liv Bugge i samtal med skribenten och curatorn Filipa Ramos
Torsdag 17 oktober, 18.00

Varmt välkommen på konstnärssamtal där Liv Bugge och skribenten Filipa Ramos möts för att diskutera frågor kopplade till Bugges utställning Let the Tail Talk på Marabouparken konsthall. Samtalet kommer att utgå från ämnen centrala för Bugges konstnärliga praktik, nämligen de politiska och strukturella processer som kan synliggöra eller osynliggöra människor, natur och objekt.

I sin doktorsavhandling kopplar Bugge samman två magiska försvinnanden: fossilens försvinnande in i den museala strukturen och i historien, och de intagnas försvinnande in i fängelsestrukturen – bort från samhället. Trots dessa försvinningsprocesser lämnar kropparna, de levande och de icke-levande, spår och avtryck efter sig. I fängelset har väggarna skador och inskrifter, håligheter efter aggressioner, inristade namn på människor och platser. Den fossiliserade trilobiten är en bild av sten, ett hundratals miljoner år gammalt avtryck av vad som en gång var ett av världens vanligaste djur.

Let the Tail Talk är Bugges första separatutställning i Sverige. Bugge intresserar sig för icke-verbal kommunikation och det taktila, hur vi genom kroppen kommunicerar och skapar oss bilder av världen. Hon är utbildad vid Konstakademin i Oslo och vid HISK (Higher Institute for Fine Art) i Gent, Belgien. Våren 2019 doktorerade hon med det konstnärliga forskningsprojektet The Other Wild, vid Konstakademin i Oslo. Genom att utgå ifrån samtal och beröring som konstnärlig metod adresserar Bugges forskning och konst olika kontrollsystem och mekanismer samt internaliserade normativa strukturer som betingar dualismer så som liv och icke-liv, mänskligt och icke-mänskligt, tamt och vilt.

Skribenten och curatorn Filipa Ramos är baserad i London, där hon arbetar som chefredaktör för art-agenda. Hennes texter, huvudsakligen fokuserade på relationen mellan olika arter, har publicerats i tidskrifter och kataloger över hela världen. Hon är aktuell som curator för Animaliskt, en grupputställning på Bildmuseet i Umeå som omprövar människans position i världen och vår relation till andra livsformer. Efter Bildmuseet kommer utställningen att visas på BALTIC och Gateshead. Tillsammans med Lucia Pietroiusti curerar hon för Serpentine Galleries en pågående serie symposier med titeln The Shape of a Circle in the Mind of a Fish.

Bokrelease och smakprovning
Lördag 5 oktober kl 14.00–16.00

Kokgropar och andra aktiviteter i Forsmarks skogar

Carl Johan Erikson och Karin Willén

Hur smakar bröd gräddat ovanpå ett tilltänkt kärnbränsleförvar? ”Kokgropar och andra aktiviteter i Forsmarks skogar” utmanar läsaren att reflektera över människans plats på jordklotets tunna skorpa. Det är en kokbok för matlagning i skogsmark, med rätter tillagade ovanpå ett planerat slutförvar av kärnbränsle.

Varmt välkommen på smakprovning och release av ”Kokgropar och andra aktiviteter i Forsmarks skogar” av Carl Johan Erikson och Karin Willén. Erikson och Willén kommer att presentera boken tillsammans med Johan Redin, skribent och filosof, samt bokens förläggare Jon Brunberg. Boken kommer att säljas till releasepris och det serveras brynt vitkål i kumminbröd tillredd på plats över öppen eld.

Inhale, exhale, resume
Sebastian Dahlqvist och Helena Fernández-Cavada
Open Call

Sebastian Dahlqvist & Helena Fernández-Cavada valdes ut i Marabouparken konsthalls Open Call att framställa och presentera en utställning under hösten 2019. Sebastian Dahlqvist & Helena Fernández-Cavada valdes, bland 87 ansökningar, ut av Marabouparkens rådgivande grupp, Elof Hellström, Shahram Khosravi, Marie-Louise Richards och Selam Tadele, samt 2018 års Open Call-utställare Rudy Loewe.

Inhale, exhale, resume valdes av Marabouparkens rådgivande grupp ut som 2019 års utställning inom Open Call, ett projekt med ambitionen att tänja på den vita gallerikubens gränser för att rymma även experimentella praktiker. Utställningen undersöker och synliggör konstnärsdrivna rörelser och kollektivs strategier och ambitioner under 1900-talet i Sverige. Den väcker frågor om det politiska bildskapandets historia och potential, så väl som historier av kollektiv organisering inom det svenska konstfältet. Men också var gränserna ofta går för dessa vi-formationer. Utställningen på Marabouparken är en första del i en pågående undersökning och fokuserar främst på kollektiv och rörelser verksamma i Stockholm under åren 1938–1955.

De rörelser och kollektiv som utställningen lyfter fram uppstod som reaktioner mot konstens otillgängliga position i samhället, en framväxande fascism och den globala kapitalismens acceleration. Idag upplever vi återigen en framväxt och normalisering av fascistiska och reaktionära rörelser. Den globala kapitalismen har därtill antagit än mer våldsamma egenskaper. Konstnärerna Sebastian Dahlqvist och Helena Fernández-Cavada vänder genom utställningen blicken mot sina tidigare kollegor, deras ambitioner och misslyckanden för att finna gemenskap. Detta i ett försök att lyckas urskilja vilka möjligheter, eller rentav vilket ansvar, som lämnas till de som kommer efter.

Utställningen innehåller ett montage av arkivmaterial, två nya videoverk, en kartografisk undersökning av platser för organisering i Stockholm och en performativ vandring genom staden. Glappen mellan de möbler arkivmaterialet visas på, påminner om att det som presenteras är och förblir ofullständigt.

Den research som ligger till grund för utställningen utgår från konsthistorikern Thomas Millroths tidigare efterforskningar och privata arkiv. Arkivmaterial har även lånats in från Jan Myrdalbiblioteket och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Delar av materialet kommer efter utställningen att doneras till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Tillsammans med arkivarier arbetar konstnärerna för att säkerställa materialets framtid och tillgänglighet, för att göra det möjligt för ytterligare kollegor att bygga vidare på.

Genomförs med stöd av Arbetarrörelsens Kulturfond

Helena Fernàndez-Cavada är bildkonstnär för närvarande baserad i Malmö. Hon tecknar något varje dag för att på vis ställa frågor och spendera tid med dessa frågor, en process Hannah Arendt kallade ’att förstå’. Denna process sträcker sig från att ifrågasätta givna relationer till att frambringa motsägelser som en attityd gentemot livet.

Sebastian Dahlqvist är konstnär och curator baserad i Malmö och i Stockholm. Hans konstnärliga praktik inbegriper ofta samarbeten och uppehåller sig vid frågor som relaterar till kollektivt minne, hur historia skrivs och tolkas och produktionen av sociala och politiska förhållanden till rum.

Foto: Anders Bobert

Den Mäktiga Medborgaren
Invigning av Kökets Torg

Fredag 4 oktober, 10.00–17.00
Invigning kl 17.00

Den 4 oktober invigs konst- och arkitekturprojektet Kökets Torg i Hallonbergen centrum. Under dagen hålls seminariet Den Mäktiga Medborgaren med föreläsningar och workshops kring demokrati, makt och medborgarinflytande. Som en del av seminariet invigs Kökets Torg – en mobil projektyta för dialogiskt matlagande och en permanent betongavgjutning som speglar de standardkök som finns i områdets lägenheter. Platsen är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan kvinnogrupper från Hallonbergen och arkitekten och konstnären Elin Strand Ruin i samarbete med Fastighetsbolaget Balder och Marabouparken konsthall, med stöd från Kulturbryggan. Den Mäktiga Medborgaren är ett samarbete mellan Balder, Kairos Future, Urban Design, RISE och Marabouparken konsthall.

13.00–14.00 VI BJUDER PÅ LUNCH i mobila köket
Utställning av Peoples Academy, KTH: ”Hallonbergens Centrum – en plats för alla?”

14.00–17.00 ÖPPET SAMTAL: Den Mäktiga Medborgaren
Under en intensiv eftermiddag kommer vi inspireras, engageras och samarbeta kring frågor om demokrati, makt och medborgarinflytande i teori och praktik. Föredrag varvas med panelsamtal och öppen dialog där vi tillsammans utforskar möjligheterna att ta makten över sin egen livsmiljö.
Moderatorer: RISE och Peoples Academy.

14.00
– Pernilla Glaser, Senior projektledare, RISE hälsar välkommen och presenterar initiativtagarna till dagen samt:
– Stefan Bergström (C), Kommunalråd och kommunstyrelsens första vice ordförande. Ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden, Sundbybergs Stad, hälsar välkomna.
– Filippa Blomberg, Delprojektledare stadsutvecklingsprojekt, Sundbybergs stad
– Carl Heath, Utbildningsdirektör, RISE samt särskild utredare att värna det demokratiska samtalet: ”Det demokratiska samtalet i en digital tid”

14.35
– Kairos Future: Rapport från förmiddagens workshop
– Michael Dudley och Erik Jarlöv, arkitekter och samhällsbyggare, Urban Design: ”Det mixade programmet”
– Martin Westin, Forskare, Internationellt center för lärande för hållbar utveckling, Uppsala universitet: ”Medborgardialog och makt”
– Nazem Tahvilzadeh, fil. dr. och forskare på Urbana och regionala studier, KTH: ”Medborgaren är fri endast på medborgarens villkor: om problemet med medborgardialoger”

15.15
Kaffepaus med bullar

15.30
– Dafni Sarakinis och Karin Manberger, Landskapsarkitekter, Tengbom: ”Hela Hallonbergen! Ökat inflytande genom en normkreativ gestaltningsprocess”
– Marika Johansson, Kriminolog, Stiftelsen Tryggare Sverige: ”Feministisk Stadsplanering”
– Monira Haj Abdalla, Förskolepedagog, Stella Nova: ”Papperskorgsprojektet”
– Elof Hellström och Paula Urbano, Konstnärer, Mapping the Unjust City: ”Vem är staden till för?”

16.15
PANELSAMTAL – Pernilla Glaser modererar med hjälp av Peoples Academy
Deltagare: Urban Design, Nazem Tahvilzadeh, Dafni Sarakinis, Marika Johansson, Monira Haj Abdalla, Paula Urbano och Nicole Ferreira Sjöström, Bitr. förvaltare, Fastighets AB Balder.

16.45
– Pernilla Glaser välkomnar till Invigningen av Kökets Torg
– Elin Strand Ruin, arkitekt och konstnär, S E S: ”Kökets Torg”

17.00 INVIGNING KÖKETS TORG
Moderator: Joanna Zawieja, arkitekt och producent av konst i stadsutveckling på Statens Konstråd.
Plats: P-platsen utanför Hallonbergens Centrumbyggnad, direkt till vänster, utanför Restaurang Piazza Blue

17.00-17.30 Invigningstal
Tillsammans med Helena Holmberg, chef Marabouparken konsthall, Fastighetsbolaget Balder, Sonja Vidén, Arkitekturforskare BOOM-gruppen KTH, Soroor Notash, Kvinnors Byggforum så klipper Stella Nova och Verdandi bandet för Kökets Torg.

Vi bjuder på dryck, tilltugg.

– Elin Strand Ruin, S E S
– Shazia Chaudry, Förskolan Stella Nova
– Faiza Rebandi, Heve Hatam Jomaa, Verdandi
– Rebecka Yrlid, Balder
– Helena Holmberg, Chef Marabouparken konsthall
– Sonja Vidén, Arkitekturforskare BOOM-gruppen, KTH
– Soroor Notash, Kvinnors Byggforum
– Shazia Chaudry klipper bandet som tillverkats av Stella Novas barn

”Med exakta betongavgjutningen av Hallonbergens befintliga standardkök skapar Kökets Torg en plats som är lika delar konstverk, skulpturalt monument och stadsplan över det privata hemmets omvårdande centrum.”

Kökets Torg är ett konst- och stadsutvecklingsprojekt i Hallonbergen som drivs av arkitekt och konstnär Elin Strand Ruin i samarbete med Balder och Marabouparkens konsthall. Förstudie och genomförande har gjorts mellan 2016-2019 i tätt samarbete med personal från daghemmet Stella Nova och Verdandi: Shazia Chaudry, Monira Haj Abdalla, Faiza Rebandi, Heve Hatam Jomaa, Jenny Chen, Anitha Gunnarsson, Hanna Karlsson.
Projektet har finansierats av Kulturbryggan och Balder. Förstudien genomfördes på uppdrag av Sundbybergs Stad.

Deltagare DEN MÄKTIGA MEDBORGAREN och
INVIGNING AV DET PUBLIKA KONSTVERKET KÖKETS TORG: 

Carl Heath är chef för Professional Education samt kompetensplattformen Digitalisering och Lärande på RISE. Han är också av regeringen utsedd särskild utredare för att värna det demokratiska samtalet. Carl är verksam i gränslandet mellan IT, lärande och interaktionsdesign.

Dafni Sarakinis och Karin Manberger är landskapsarkitekter från Tengbom som i samarbete med Ulrika Gunnarson Östling, forskare inom hållbar urban utveckling med genus- och miljörättviseperspektiv undersökt hur en normkreativ gestaltningsprocess kan leda till en mer jämlikutformning av ett parkstråk i Hallonbergen.

Elof Hellström och Paula Urbano är medlemmar i det kollektiva konstnärsarbetet Mapping the Unjust City som handlar om kartläggningar och visualisering av ägande i relation till den byggda miljön. Centrala frågor för gruppen är vem staden är till för och vad den skulle kunna vara.

Faiza Rebundi är verksamhetsledare för Verdandi i Hallonbergen, har drivit sopplunch för kvinnor sedan 2008. Är aktiv som Nattvandrande föräldrar i Hallonbergen där hon har bott sedan 2000. Politiskt aktiv för socialdemokraterna i Sundbybergs Stad. Deltog i Kerstin Bergendals Parkleksprojekt och har varit medlem i Kökets Torgs arbetsgrupp sedan 2016.

Filippa Blomberg är delprojektledare inom stadsutvecklingsprojektet Hallonbergen-Ör, med ansvar för de sociala dimensionerna av hållbar stadsutveckling.

Har arbetat mycket med delaktighet och dialog i olika projekt. Håller för närvarande på att ta fram en delaktighetsguide till hur vi staden ska arbeta med delaktighet inom samhällsbyggnadsprocessen.

Helena Holmberg är chef för Marabouparken konsthall sedan 2019. Helena Holmberg kommer närmast från Kunsthall Trondheim, en samtidskonstinstitution i Norge, som hon varit med och byggt upp som dess chef sedan 2013. Helena jobbade tidigare som curator på Index.

Heve Hatam Jomaa är aktiv inom Verdandis styrelse i Hallonbergen. Boende i området sedan 2006. Har varit medlem i Kökets Torgs arbetsgrupp sedan 2016.

Joanna Zawieja är arkitekt och producent av konst i stadsutveckling på Statens Konstråd. Hon driver även en egen kritisk arkitekturpraktik i gränslandet mellan konst och arkitektur samt arbetar som skribent och debattör.

Marika Johansson är kriminolog och arbetar för Stiftelsen Tryggare Sverige. Hon är bl.a. en av initiativtagarna till Nätverket för Feministisk Stadsplanering, men hennes verksamhetsområde handlar framför allt om skolmiljöns betydelse för elevers utsatthet och otrygghet. Inom det området har hon varit projektledare för åtskilliga projekt där fokus varit på att identifiera och åtgärda otrygga skolmiljöer.

Martin Westin forskar i miljökommunikation och arbetar som utbildare och processledare. Han är intresserad av att både kritiskt granska och konstruktivt bidra till dialogbaserad samhällsplanering.

Monira Haj Abdalla är förskolepedagog på Stella Nova och projektledare för Papperskorgsprojektet tillsammans med Thomas Borg vilket har genomförts tillsammans med Balder och Förvaltaren. Är aktiv som Nattvandrande föräldrar i Hallonbergen där hon har bott sedan 1991. Deltog i Kerstin Bergendals Parkleksprojekt och har varit medlem i Kökets Torgs arbetsgrupp sedan 2016.

Nazem Tahvilzadeh är fil.dr. och forskare på Urbana och regionala studier, KTH. Han forskar om demokrati, stads-politik och hållbar utveckling.

Peoples Academy är namnet på den studio på Arkitekturskolan KTH för färdigutbildade arkitekter från utomeuropeiska länder som går kursen Kompletterande utbildning för arkitekter med avslutad utländsk utbildning (KUAUT). Public Academy har under vt19 gjort projektet Hallonbergens Centrum – en plats för alla? som visas som utställning under Den Mäktiga Medborgaren, vilket är ett samarbete mellan KTH, Balder och Stiftelsen Tryggare Sverige. Public Academy drivs av Elin Strand Ruin.

Shazia Chaudry förskolepedagog på Stella Nova bor och varit aktiv i Hallonbergen sedan 1991. Har varit medlem i Kökets Torgs arbetsgrupp sedan 2016.

Sonja Vidén är arkitekt och forskare med bla Ingela Blomberg BOOM-gruppen KTH, bor sedan 1965 i rekordårsområdet Grindtorp och driver där en soppverksamhet sedan 2010, är aktiv som föreläsare och skribent.

Soroor Notash Arkitekt och stadsplanerare. Jobbar på stadsbyggnadskontoret i Stockholm stad. Sitter i styrelsen för Kvinnors Byggforum. Soroor är intresserad av att förstå hur det postkolonial tillståndet formar våra synliga och osynliga miljöer och verka för en mer jämlik värld.

Stefan Bergström (C) är kommunalråd och kommunstyrelsens första vice ordförande Sundbybergs Stad. Ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden.

Initiativtagarna till Den Mäktiga Medborgaren:

Daniel Lindén och Fredrik Torberger är framtidsstrateger hos Kairos Future som hjälper alla typer av organisationer med att förstå och forma framtiden. I deras affärsområde Citizens & Societies stöttas demokratiskt styrda organisationer med omvärldsanalys och innovation. I rollen som workshopledare bidrar Daniel och Fredrik med fynd och insikter från framtidsstudien Morgondagens medborgare (2018).

Elin Strand Ruin är arkitekt/konstnär vars praktik opererar i gränslandet mellan performativ konst och arkitektur och undersöker hur man kan katalysera sociala förändringar genom vardaglig arkitektur. Strand Ruin har ställt ut på ledande konstnärliga, arkitektur- och planeringsinstitutioner runt Sverige och Europa under de senaste 15 åren. Hon utvecklar normkreativa alternativa mötesplatser på uppdrag av NCC. Elin Strand Ruin driver verksamheten S E S och är lärare på Arkitekturskolan, KTH.

Erik Jarlöv och Michael Dudley medverkar i seminariet genom Arkitektkontoret Urban Design. Deras arkitektur grundar sig på innovativa lösningar, engagemang, samarbete och med målet att skapa resurseffektiva lösningar och maximal nytta för både samhälle och individ. De strävar efter mixade program vilket ofta leder till att platser och byggnader får flera olika funktioner med oväntade möten som följd och att 1+1=3.

Pernilla Glaser och Emelie Anneroth jobbar i stadsutvecklingsgruppen på RISE, Research Institutes of Sweden. RISE stadsutveckling jobbar på bred front med sociala innovationer inom stadsbyggnad och samhällsplanering och intresserar sig för människans relation till den byggda miljön och de urbana system som råder i en stad. De har stor erfarenhet av deltagande processer, dialogarbete och hantering av komplexitet inom stadsutvecklingsfrågor.

Rebecka Yrlid, Fastighets AB Balder är fastighetsutvecklare med ansvar för den pågående detaljplanen i Hallonbergen. Nicole Ferreira Sjöström, Fastighets AB Balder är förvaltare och ansvarar även för de sociala satsningar som Balder gör i samband med projektutvecklingen i Hallonbergen. Fastighets AB Balder ska inom de närmaste åren utveckla Hallonbergen Centrum samt förtäta området med nya hyresrätter, bostadsrätter, hotell, förskolor och trygghetsboende. Ambitionen är att ta ett helhetsgrepp för utvecklingen i Hallonbergen genom lokal närvaro med fokus på sociala frågor.Genom en tät medborgardialog med både dagens och morgondagens invånare är målet att skapa ett bra liv genom hållbar stadsutveckling.

Samtal om galleri Färg och Form

Lördag 24/8-19 kl 14.00
Samtalet sker på svenska
Entré 70 kr (samtal och utställningar)

I sommar på Marabouparken visas utställningarna Jag lefver i två världar. Ester Almqvist, 1869-1934 och Hilding Linnqvist, Stadseremit och kosmopolit. Båda dessa konstnärskap har en koppling till galleri Färg och Form som låg i Stockholm och var aktivt mellan åren 1932 och 2002. Hilding Linnqvist var en del av den konstnärsgrupp som startade galleriet och var dess medlem från 1934 fram till sin bortgång 1984. Vera Nilsson, en av konstnärerna som var med och grundade galleriet, anordnade 1934 tillsammans med några kollegor, däribland Siri Derkert och Ninnan Santesson, en utställning med Ester Almqvists verk på Färg och Form. Det blev den sista utställningen med hennes verk medan hon fortfarande levde.

Med dessa två konstnärskap som utgångspunkt bjuder Marabouparken in till ett publikt samtal där konstvetaren Erik Sandberg samtalar om galleri Färg och Form med Madeleine Odelstierna som drev galleri färg och form tillsammans med Inger Lindell, från 1980 till dess nedläggning år 2002.

Jag lefver i två världar. Ester Almqvist, 1869–1934
Hilding Linnqvist – Stadseremit och kosmopolit

Nalle Clown har fjärilar i magen

Lördagar 13, 20 och 27 juli kl 14.00

Humor, värme och clownens klassiska väska fylld med förundran.
Följ med på Nalle Clowns upptäcktsfärd där han finner fjärilar och andra magiska ting. Nalle Clowns show är språklös och passar för alla åldrar. Ta med något att sitta på. Gratis! 

Marabouparken, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg
Arr: Marabouparkens konsthall och Kultur Sundbyberg 

Foto: Martin Lundström

Let the Tail Talk

Liv Bugge

Marabouparken konsthall inleder hösten med en utställning av norska konstnären Liv Bugge. Utställningen som är Liv Bugges första större presentation i Sverige, bygger på två filmverk från 2018, The Other Wild och To accept theirs, to make it mine, to wish it for myself, en ljudinstallation, Instructions to make use of an already present itch (2017), installerade objekt och ett nytt filmverk/installation, Play (2019).

I en guidande text till den utställning som utgjorde en del av hennes nyss avslutade doktorsavhandling i konstnärlig forskning vid Konstakademin i Oslo beskriver Liv Bugge hur hon kopplar samman två magiska försvinnanden: fossilens försvinnande in i den museala strukturen och i historien, och de intagnas försvinnande in i fängelsestrukturen – bort från samhället. Samhällets strukturer fungerar här som magiska apparater för historieskrivning och bevarande av normen, samtidigt som de/det som bedöms tillhöra dessa strukturer försvinner från nuet, naturen/samhället och normaliteten. Strukturernas påtvingande anpassning av kropparna är inte den enda kommunikation som sker här. Kropparna, de levande och de icke-levande, lämnar spår och avtryck efter sig. I fängelset har väggarna skador och inskrifter, håligheter efter aggressioner, inristade namn på människor och platser. Den fossiliserade trilobiten är en bild av sten, ett hundratals miljoner år gammalt avtryck av vad som en gång var ett av världens vanligaste djur. Den och annat liv vid den tiden utgör grunden for de fossila resurser som den norska ekonomin är beroende av, och som vi nu försöker lämna bakom oss.

Har de något att berätta, inskriptionerna på fängelsets väggar, den fossilerade trilobiten? Liv Bugges arbeten bygger alla på samtal – samtal med människor, föremål, djur och natur. I lyssnandet till den andra öppnas den egna kroppen upp för bilder – hon talar om kroppen som en bildskapande apparat – eller ord, kanske en doft eller en tanke. Hennes metod innebär att även bilden av det objekt hon vill ha kontakt med är föremål för samtal – man kan se det som att det gäller även för vår upplevelse av konst. Lyssnandet: att det sker ett utbyte mellan dig och verket.

I det nya verk som Liv Bugge gjort till utställningen är filmen uppdelad i flera projektioner. Filmens huvudpersoner är huskyer, hundar som används för draghundsport. De är filmade i den stora hundgården vid hennes familjs hem. Hon pratar om sin utvidgade familj – ibland upp till 60 individer –  som tillsammans utgjorde vardagen. De dyker upp lite här och där i utställningsrummet. Visar sig eller inte. Även här gäller det att vänta in, att ge tid för hunden att komma fram – en omvänd akt av försvinnande/framträdande.

Det taktila spelar en viktig roll i Liv Bugges verk; det är genom kroppen vi kommunicerar och skapar oss bilder av världen. Händerna som sorterar sten på museet, ryggarna och benen som bär bort allt som inte kan bli kvar, materialens ytor, fingret som följer ristningarna i fängelsets korridorer. Det är en konkret värld av kroppar och annan materia.
Flera av de verk som bygger på hennes arbeten i fängelser delar de intagnas situation av att befinna sig i en sluten miljö, osynliga för storsamhället. De har blivit installerade som offentliga verk på de (icke offentliga) platser de ursprungligen kom ifrån, och är inte möjliga att se annat än på bild. Det gäller den betongvägg som konstnären låtit installera på fängelsets rastgård: ytan är alltid 34 grader varm, samma temperatur som mänsklig hud. Här kan man stå vid väggen och uppleva värmen, var och en för sig, men tillsammans.

Liv Bugge (född 1974) bor och är verksam i Oslo, Norge. Hon är utbildad vid Konstakademin i Oslo och vid HISK (Higher Institute for Fine Art) i Gent, Belgien. Våren 2019 doktorerade hon med det konstnärliga forskningsprojektet The Other Wild, vid Konstakademin i Oslo. Genom att utgå ifrån samtal och beröring som konstnärlig metod adresserar Bugges forskning och konst olika kontroll-system och mekanismer samt internaliserade normativa strukturer som betingar dualismer så som liv och icke-liv, mänskligt och omänskligt, tamt och vilt.

Liv Bugge har haft soloutställningar på bland andra Interkulturelt Museum, Oslo, Sørlandets Kunstmuseum, Kristianstad och Kunstnernes Hus, Oslo. Hennes verk har visats i grupputställningar på bland andra Kunsthall Trondheim, Melahuset, Oslo och Malmö Konsthall. Under hösten deltar hon i Göteborg internationella samtidskonstbiennal. Liv Bugge är för närvarande lektor vid Konstakademin i Oslo.

Tack till Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV), KORO – Kunst i Offentlige Rom och OCA – Office for Contemporary Art Norway. Marabouparken konsthall stöds av Sundbybergs stad, Region Stockholm och Kulturrådet.

Liv Bugge, PLAY (2019) Photo: Liv Bugge
Livstill1
Liv Bugge, PLAY (2019) Photo: Liv Bugge
Liv Bugge, To accept theirs, to make it mine, to wish it for myself (2018) Photo: Marte Vold
Liv Bugge, To accept theirs, to make it mine, to wish it for myself (2018) Photo: Marte Vold
Liv Bugge, To accept theirs, to make it mine, to wish it for myself (2018) Photo: Marte Vold
Liv Bugge, The Other Wild (2018) Photo: Liv Bugge, Hannah Wiker Wikström
Liv Bugge, The Other Wild (2018) Photo: Liv Bugge, Hannah Wiker Wikström

Hilding Linnqvist
Stadseremit och kosmopolit

Curator: Erik Sandberg

Vernissage 15 juni kl 12–17
Invigningstal med curator Erik Sandberg kl 14

I utställningen Stadseremit och kosmopolit väcks nya tankar och frågor kring konstnärliga villkor och förutsättningar för skapande. Hilding Linnqvists senare måleri har ofta setts som ett övergivande av den naivistiska radikaliteten, men står nu inför en omtolkning. Stadseremit och kosmopolit är en rörelse bort från frågor om estetik och stilistik, mot ett utforskande av verkens motiv och deras betydelse.

Som man under nittonhundratalets början hade Linnqvist i större utsträckning än sina kvinnliga kollegor tillträde till det offentliga och möjlighet att resa, både inom Sverige och till andra länder, och detta syns i hans konst. Det som dock saknas är en närhet till det avbildade vilket kan ha att göra med att Linnqvist ofta färdigställde sina verk hemma i ateljébostaden och inte på plats. Det finns en distans till det offentliga livet och naturen i Linnqvists måleri, en viss känsla av att stå utanför den scen som utspelar sig, att se ut från ett fönster.

När blicken istället vänds inåt mot det egna hemmet uppstår en större intimitet. Hemmet, som traditionellt setts som en kvinnligt kodad plats, framstår som en för Linnqvist bekvämare miljö att skapa i. Här släpps vi in innanför väggarna och ställs i närkontakt med motiven.

Jag lefver i två världar. Ester Almqvist, 1869–1934
Curatorer: Martin Sundberg och Cecilia Widenheim

”Kan du förstå att jag lefver liksom i två världar; den ena är med mina älskade kamrater, konstnärer och solmänniskor. […] Och så den andra tillvaron: den är tung och förhistorisk skulle jag vilja säga, svensk och bondsk. […] Det är min gamla tillvaro som småländsk prästdotter, som aldrig kan utplånas.”

Så skriver Ester Almqvist i ett brev till sin väninna Helga Westerberg 1896. Känslan av att leva i två världar präglade större delen av hennes liv och konstnärskap; det stilla livet på den småländska landsbygden stod i bjärt kontrast till tillvaron hon delade med sina konstnärskollegor i Stockholm, där hon var en central gestalt.

Ester Almqvist föddes 1869 och var verksam som konstnär fram till sin död 1934. Hennes verk skildrar till stor del det vardagliga och det enkla, och präglas genomgående av en existentiell ton rörande tillvaron och hur det är att leva som människa i olika kontexter och roller; i familjen, i samhället, som dotter, som ogift kvinna och som konstnär. Landskapet kring barndomshemmet Fogdeholm skildras flitigt, liksom familjen bestående av mamman, systern och mostern.

Jag lefver i två världar belyser Ester Almqvists konstnärskap i hela dess bredd, men fokuserar särskilt på de kvinnliga nätverk som var av stor betydelse under hela hennes liv. De blev hennes livsluft i en tid då kvinnors rörelsefrihet var extremt kringskuren och bidrog till att hon under 1920-talet kunde ta sig ut i Europa och måla.

Utställningen tillkom i ett nära samarbete mellan Norrköpings och Malmö konstmuseum och visades i Malmö vintern 2018–19. Under sommaren 2019 visas utställningen i ny tappning på Marabouparken konsthall.

Målningar i urval

Ester Almqvist, Familjegrupp, 1909, olja, Jönköpings läns museum
Ester Almqvist, Systrar,1907. Malmö Konstmuseum. Foto Mats Arvidsson
Ester Almqvist, Hängbjörken, 1901
Ester Almqvist, Sågverk i decembersol,1914Malmö Konstmuseum. Foto Roza Czulowska
Ester Almqvist, utan titel, uå, akvarell, Malmö Konstmuseum
Ester Almqvist, utan titel (mansfigurer i båt), akvarell, u.å. Malmö Konstmuseum. Foto Mats Arvidsson
Ester Almqvist, Självporträtt, 1901, olja, Jönköpings läns museum

Ny hängning av Hilding Linnqvist-arkivet

Från 16 juni 2019

Mer information kommer

KKH Avgångsutställning 2019
Vernissage 23/5, 17-20, Konstakademien och Marabouparken konsthall

2019 års avgångsutställning visas precis som förra året på två platser; de studenter som går ut masterprogrammet i fri konst huserar på Konstakademien medan kandidatprogrammet presenteras på Marabouparken konsthall. Förutom dessa två utställningar förvandlas parken vid Marabouparken konsthall till en aktiv scen där verk av de båda avgångsklasserna ställs ut.

Årets utställning bjuder på en unik inblick i unga konstnärskap: ett slags facit. Tillsammans samspelar en mångfald av uttryckssätt som skapar en dynamisk upplevelse. I år möter besökaren performativa element bland de utställda verken, vilket adderar ytterligare energi till en utställning sprungen ur avslutets flyktighet.  

Installationsbilder

Foto: Jean-Baptiste Béranger

Konstakademien: MFA-elever
Fredsgatan 12, Stockholm
Öppettider: tis-fre 11-17 och lör-sön 12-16.
www.konstakademien.se

Catalina Aguilera, Jonas Bentzer, Frederik Egesborg, Guttorm Glomsås, Vida Lavén, Christopher Long, Maia Lundblom, Lisa Lundgren, Ivar Lövheim, Sara Nielsen Bonde, Elin Odentia, Malin Petersson, Natália Rebelo, Samuel Richter, Linda Sestrajcic, Vasilis Marcus Sjögren Tzanetopoulos, Aron Skoog, Joline Uvman, Sophie Vuković, Aldo Zetterman, Hilde Retzlaff

Producent: Sara Rossling

Ansvarig: Asier Mendizabal, professor och Lina Bjerneld, vik. lektor, Kungl. Konsthögskolan

Marabouparken konsthall: BFA-elever

Öppettider: tis-fre 11-17, lör-sön 12-16 (6/6 12-16)

Maiken Buus Andersen, Christine Dahl Helweg-Larsen, Alice Håkansson, Kajsa Kiuttu, Emelie Markgren, Mari Mattsson, Malin Molin, Tove Möller, Karon Nilzén Jonsson, Malin Norberg, Kasper Nordenström Jung, Afrang Nordlöf Malekian, André Nordström, Jimmy Offesson, Emilie Palmelund, Cristian Quinteros Soto, Robin Rydenhov, Jessy-Lin Santana-Burgos, Edit Sihlberg, Ossian Söderqvist, Erik Thörnqvist, Sofia Zwahlen

Producent: Meryem Saadi

Ansvarig: Nadia Hebson, lektor och Jenny Olsson, adjunkt, Kungl. Konsthögskolan

I parken: MFA + BFA-elever

Tai Chi

Tai Chi i Marabouparken
Onsdagar kl 18–18.45

21 och 28 augusti
4 och 11 september

Samling kl 17.55 utanför konsthallens kafé. Adress Löfströms Allé 7–9. Vi kommer sedan att hålla till utomhus på terrassen intill konsthallen.

Kostnad 30 kr/gång, drop-in – betalning kontant eller med Swish. Träningen blir av även om det är lite regnigt väder men inte vid ösregn.

Arrangeras I samarbete med Marabouparkens konsthall.
Ledare: Anna Holtenstam 073-953 98 80

Tai Chi utförs som en serie med gående rörelser. Rörelserna är ursprungligen självförsvarsrörelser men de görs i den här formen (24-formen) i ett mjukt och långsamt flöde. Övningarna innehåller mycket koordination och balans och ”tvingar” på så sätt utövaren att vara djupt närvarande i sin kropp och i det som pågår i stunden.

Träningen anpassas så att även den som inte har någon tidigare erfarenhet av Tai Chi kan delta. Vi kommer varje gång att gå igenom några av rörelserna mer i detalj. Mer info på merchi.nu/tai-chi

Varmt välkommen!

Konstnär möter konstnär 3: Nedtagning

En nedtagning av Lisa Torells utställning med Johanna Gustafsson Fürst
söndag 28 april kl 15-16

Vänligen notera att utställningen Trottoaren, ett mästerverk inte kan ses i sin helhet efter kl 16.00 i och med den performativa nedtagningen

I samband med Lisa Torells utställning Trottoaren, ett mästerverk. bjuder vi in till det tredje och avslutande nedslaget i programserien Konstnär möter konstnär.

Nedtagning är en metod som utfördes första gången på Consonni, i Bilbao 2012. Lisa Torell och Johanna Gustafsson Fürst ville då hitta ett sätt att noggrant ta hand om den kunskap som en utställning genererar, både om verken och om den konstnärliga praktiken generellt. I stället för att i all hast riva ner allt, görs nedtagningen av utställningen genom en dialog där tankar kring arbetet metodiskt vecklas ut.

I programserien Konstnär möter konstnär, som löpt under utställningens gång, har Lisa Torell gått i dialog med andra konstnärer och vecklat ut deras praktiker. I nedtagningen är det tvärtom. Då är det istället Torells utställning och praktik som är i centrum, i dialog med Johanna Gustafsson Fürst. Tillsammans kommer de ihop med publiken röra sig genom utställningen och metodiskt tala ut verk för verk samtidigt som dessa monteras ned eller videor släcks. Hur kom det sig att du placerade denna här? Vad tänkte du innan och hur tyckte du att det blev?

Lisa Torell och Johanna Gustafsson Fürst har under många år, var och en för sig, haft ett stort intresse för metod och material. Tillsammans har de undervisat, skrivit texter och gjort performativa arbeten som baserar sig på detta undersökande. Här i Trottoaren, ett mästerverk. kan besökaren ta del av deras gemensamma praktik i till exempel Riksväg 25, delat samhälle innebär en gemensam skuld.

Johanna Gustafsson Fürst bor och arbetar i Stockholm och har en MFA (2003) från Kungl. Konsthögskolan. Hon är lektor i Konst på Konstfack i Stockholm och representeras av Gallery Belenius. År 2017 tog hon emot Moderna Museets skulpturpris. Tidigare utställningar inkluderar Expand Stretch Distribute på Gallery Belenius, Stockholm (SE) år 2016, Inte det molnet på Moderna Museet 2017, Veckan har åtta dagar, RIBOCA, Riga Biennial 1 (LV).

Hydrofeminism i klimatkrisens kölvatten, samtal med Elena Lundqvist Ortìz
Guidad visning av skulpturparken, med pedagog Fredrik Bergström
Monsterklubben Frottage med Fanny Listherby

Hydrofeminism i klimatkrisens kölvatten

Samtal med Elena Lundqvist Ortìz från Laboratory for Aesthetics and Ecology
28 april kl 16–17
Samtalet är på engelska.

Med anledning av Marika Troilis utställning Vattennära Rekreation:s sista dag har vi bjudit in Elena Lundqvist Ortíz, curator och forskare baserad i Helsingör, till ett samtal om hydrofeminism. Lundqvist Ortìz intresserar sig, utifrån ett hydrofeministiskt perspektiv, för hu den globala klimatkrisens och den transatlantiska slavhandelns kölvatten ständigt påverkar vilka liv som räknas och har betydelse.

Samtalet är en utforskning av vatten både som material och som metafor. Ortiz undersöker på vilka sätt sjöar, hav och andra vattenkroppar är oceaniska arkiv som bär på historier om förflutna, pågående och framtida sätt att vara, omhänderta, sörja och pånyttskapa tillsammans.

Genom att åberopa Astrida Neimanis konstaterande att ”vi är alla kroppar av vatten” och genom att utgå från Karen Barads begrepp ’intra-aktion’, visar hon å ena sidan på hur ekologisk ödeläggelse, kolonialism och slaveri inte är separata enheter utan tätt sammanbundna i den antropocena tidsåldern. Å andra sidan framhäver hon vikten av att de-kolonisera och rubba berättelsen om människan som den mest överlägsna varelsen. Är vi alla kroppar av vatten betyder det att vi har ett gemensamt ansvar och medverkan i och på världen.

Elena Lundqvist Ortìz ligger bakom projektet Hydra, en vatten-polyp till Laboratoriet för estetik och ekologi [Laboratory for Aesthetics and Ecology] och ett kuratoriskt forskningsprojekt om vatten-världande, trans-kroppslighet och oceaniskt helande.

Världens vatten rinner genom svåra utmaningar. Då de allt högre temperaturerna smälter Arktis isar, haven försuras och planetariska strömmar destabiliseras, blir vi medvetna om precis på vilket intrikat sätt vi intra-agerar med vattenvärlden; vare sig den möter oss som stormar, översvämningar eller torka. Samtidigt pågår ständigt ett förorenande av vattnet i form av oljespill, kemiska gifter, tungmetaller, radioaktivt avfall och plast. Alla kroppar, inklusive våra mänskliga, är beroende av detta vatten. Vi har alla vatten strömmande igenom oss, inte olikt någon annan reservoir, flod eller sjö. Gränsen mellan mänskliga och mer-än-mänskliga kroppar upplöses när vi följer vattnets strömmar.

Hydra har ankrat i Snekkersten, vid Öresunds kust, och färdas varhelst dit vattnet flödar.

Laboratoriet för estetik och ekologi [Laboratory for Aesthetics and Ecology] är en multidisciplinär plattform för värdsligt tillblivande. Inbegripna i frågor om globalt trans-artligt [multispecies] lidande och miljöns nödläge arbetar laboratoriet med experimentella utställningsformat och kunskapsproduktion kring de invecklade förbindelserna mellan det mänskliga och det icke-mänskliga, konsten och vetenskapen, guidade av feministiska och posthumanistiska strategier (konstnärlig, teoretiska, vetenskapliga eller alla dessa samtidigt).

Laboratoriet för estetik och ekologi [Laboratory for Aesthetics and Ecology] bildades år 2014 av Dea Antonsen och Ida Bencke. Laboratoriet har sedan dess växt till att också bestå av Elena Lundqvist Ortíz, Andrea Fjordside Pontoppidan and Miriam Wistreich.

Guidad visning av skulpturparken, med pedagog Fredrik Bergström
Monsterklubben Frottage med Fanny Listherby

Finissage 28 april!

Varmt välkomna till denna utställningssäsongs sista dag. Dagen bjuder på en rad spännande aktiviter som både avrundar den period som gått men som också blickar framåt mot kommande tid.

Monsterklubben kostar 50 kr / deltagande barn, i övrigt är det fri entré!
Konsthallen är öppen 12–17

Monsterklubben Frottage
kl 13–16

Frottage med pedagog Fanny Listherby. Vi undersöker hur vi kan göra gnuggbilder från saker som vi kan se och hitta i vår vardag!
Läs mer om Monsterklubben

Parkvisning
kl 14–15

Säsongspremiär för parkvisningarna! Pedagog Fredrik Bergström guidar er genom parkens skulptursamling och historia.

Konstnär möter konstnär 3
kl 15–16
Det tredje och avslutande nedslaget i Lisa Torells programserie Konstnär möter konstnär: En nedtagning av Lisa Torells utställning Trottoaren, ett mästerverk. med Johanna Gustafsson Fürst

Vänligen notera att utställningen Trottoaren, ett mästerverk inte kan ses i sin helhet efter kl 16.00 i och med den performativa nedtagningen

Samtal med Elena Lundqvist Ortiz
kl 16–17
Ett samtal med Elena Lundqvist Ortiz om hydrofeminism och vattniga kroppar och världar i relation till Marika Troilis utställning Vattennära rekreation. Samtalet är på engelska.

Guidad visning av skulpturparken, med pedagog Fredrik Bergström
Monsterklubben Frottage med Fanny Listherby

Säsongspremiär för parkvisningarna!

Från klassicism till kubism
28 april kl 14–15

Marabouparkens skulptursamling består av 16 skulpturer av svenska och utländska konstnärer utförda mellan 480 f Kr och 1973. I parken samsas klassisk grekisk skulptur med abstrakt skulptur och skulpturer utförda i vitt skilda konstnärliga stilar såsom naturalism, konkretism och kubism.

Pedagog Fredrik Bergström guidar oss genom parkens skulptursamling och historia.

Monsterklubben Frottage med Fanny Listherby

Monsterklubben Frottage

28 april kl 13–16
Pedagog: Fanny Listherby

Vi undersöker hur vi kan göra gnuggbilder från saker som vi kan se och hitta i vår vardag.

Varje söndag samt under lov är vår barn- och familjeverksamhet Monsterklubben öppen. Under ledning av erfarna pedagoger och konstnärer ges tillfälle att i workshopform prova på olika konstnärliga metoder, tekniker och material med inspiration från aktuell utställning, skulpturparken eller Hilding Linnqvist Arkiv. Se mer på Monsterklubbens Facebooksida.

Tid: Söndagar kl 13-16, drop in. Under lov kan andra tider gälla, se specifikt program. Från 6 år och uppåt.

Pris: 50 kr/tillfälle. Terminskort 150 kr.

9⁰ = 1

Lördag 4 maj kl 14–15

Innan Förskap
Vad händer när nio konstnärliga praktiker slås ihop för att bli en?

Ingredienserna kan innehålla spår av:
Dansande valar, evighet, Ny-materialism, rep, Icke-mänskliga personer, kul, organ utan kroppar, Spel-lek, ”O.O.O.”, Handstående kroppar, papper och kärlekshormonet oxytocin

Afterwork, visning och samtal på Marabouparken konsthall. Curator Karin Bähler Lavér och pedagog Fredrik Bergström visar utställningarna Trottoaren, ett mästerverk. av Lisa Torell och Vattennära rekreation av Marika Troili, så väl som den pågående gästrumsvistelsen Mapping The Unjust City/Vem äger staden? Fri entré!

Förfriskningar och andra godsaker finns att köpa till förmånliga priser!
Alla är välkomna men osa gärna till osa@marabouparken.se, så kan vi planera bättre. Skriv Stockholm Art Week i ämnesraden.

Frukostcirkel: Gemensam nytta

I samband med Vem äger stadens residens på Marabouparkens gästrum bjuder vi in till att under fyra torsdagar i april tillsammans läsa Ugo Matteis Gemensam Nytta. Varje träff pågår mellan 09.30–11.00, och under läsningen stannar vi upp vid eventuella oklarheter för att sedan diskutera innehållet efteråt. Inga förkunskaper krävs och kaffe och enkel frukost kommer att finnas på plats. Eventuellt får vi vid något tillfälle introduktioner av särskilt inbjudna gäster. Cirkelledare är Elof Hellström från Vem äger Staden och Karin Bähler Lavér från Marabouparken konsthall.

Vi träffas torsdag den 4, 11, 18 och 25 april kl 09.30–11.00
För att planera träffarna på bästa sätt får ni gärna anmäla er nedan (du behöver inte kunna närvara vid alla tillfällen för att delta!): osa@marabouparken.se, skriv ’Frukostcirkel’ i ämnesraden!

Om Gemensam nytta:
Expropriering är reglerat i lag så att den enskilde garanteras ersättning om hens mark tas i anspråk för andra syften. Men när stater eller kommuner säljer ut det som tillhör alla, och alltså även efterlevande släkten, då finns ingen motsvarande reglering. I Gemensam nytta undersöker den italienska juridikprofessorn Ugo Mattei hur synen på det gemensamma förändrats från medeltiden till idag och visar hur centrala mänskliga behov och intressen blir klämda mellan staters och privata aktörers jakt på vinst. Boken skrevs som en manifest och har väckt livlig debatt i Italien och runt om Europa, genom sitt passionerade och sakkunniga försvar för allmänningen och våra gemensamma tillgångar.

Om Mapping the Unjust City / Vem äger staden 
Gruppens kollektiva arbete tar sin utgångspunkt i kartläggningar, motberättelser och visualisering av ägande i relation till den byggda miljön. Genom att utforska dolda lager i staden, såsom finansiella flöden och relationen mellan offentligt och privat, öppnas samtal om vem staden är till för och vad den skulle kunna vara. I processen undersöks estetiska strategier för att dela kunskap om ägandeförhållanden och på så sätt uppmuntra till demokratisering av stadens gemensamma platser. Medlemmar är Elof Hellström, Maryam Fanni, Åsa Johansson, Sarah Kim och Paula Urbano.

Evenemanget stöds av ABF Norra Stockholms län

SPRING CLEAN 3

Spring Clean (3–4 maj 2019) är Marabouparkens årliga evenemang då konsthallen bjuder in till performance, workshops och livehändelser. Programmet fokuserar på den kollektiva erfarenheten av att uppleva någonting på plats och kommer att bjuda på en mångfald av uttryck att ta del av. Spring Clean är en plattform till för att dela upplevelsen av konstnärliga verk av olika format med andra.

Också i år samarbetar vi med den lokala ungdomsverksamheten Aggregat och Fylkingen – ny musik och intermediakonst, som curerar varsin del av helgens händelser.

Under lördagkvällen framförs tre performance, utvalda bland 70-talet ansökningar av Elin Magnusson och Karin Bähler Lavér, producenter på Marabouparken konsthall, och Tove Salmgren från Dans- och cirkushögskolan i Stockholm (DOCH).

Fri entré till hela programmet!

Fredag 3 maj

13–14 Tai-chi
13–18 Fylkingen PPOD
13–18 Josefin Lindebrink, Habitat
18–22 Marabou Dance Jam:
18.30 Rookie Battle
19.00 Dansstudion
19.10 Try outs/pre-selection till battle
19.30 Liveakter, poesi och musik
19.45 All style battle
21.45 Open stage

Lördag 4 maj

13–14 Tai-chi
13–18 Fylkingen PPOD
13–20 Josefin Lindebrink, Habitat
14–15 9⁰ = 1

16–18 Janna Holmstedt & Jacek Smolicki, Sonic Sensibilities
18–20 3 x Performance:
My Lindh, Du är här nu
Ami Kohara, Lambrusco
Shiraz Amar, Breath of The Wild

9⁰ = 1
Lördag 4 maj kl 14–15
Innan Förskap

Fylkingen på Spring Clean
Fredag 3 och lördag 4 maj
Josefin Lindebrink – HABITAT
Janna Holmstedt & Jacek Smolicki – Sonic Sensibilities
Fylkingen PPPOD

3 x Performance
Lördag 4 maj kl 18.00–20.00
My Lindh – Du är här nu
Ami Kohara – Lambrusco
Shiraz Amar – Breath of The Wild

Tai-chi med Anna Holtenstam
Fredag 3 och lördag 4 maj kl 13.00–14.00
Ingen erfarenhet krävs!
Tai-chin blir av även om det är lite regnigt väder men inte vid ösregn.

Marabou Jam Dancebattle!
Aggregat och kulturskolan Sundbyberg
Fredag 3 maj kl 18–22
All Style Battle 1 vs. 1
Rookie Battle 1 vs. 1
Open stage
Musik- och poesiperformance

Fylkingen på Spring Clean:

Josefin Lindebrink, Janna Holmstedt och Jacek Smolicki, Fylkingen PPPOD

Fredag 3 och lördag 4 maj kl 13.00–18.00

I samarbete med Marabouparken konsthall presenterar Fylkingen två akter som aktiverar publikens lyssnande på olika sätt. I installationen HABITAT, av Josefin Lindebrink, inbjuds besökaren att ta plats på oscillerande ytor. Mellan installationen och besökarens egen kropp formas ett kretslopp av ljud som utmanar huden som gräns mellan biologi och teknologi.

Janna Holmstedt & Jacek Smolicki bjuder i Sonic Sensibilities in till en serie aktiviteter i parken och inne i konsthallens stora rum. Akterna börjar med en tyst vandring utomhus där befintliga ljud uppmärksammas och vävs samman med mindre ljudinstallationer av Smolicki. Ljudvandringen följs av en konsert där Smolicki med hjälp av vardagliga föremål, förinspelade ljud och liveupptagningar skapar fascinerande ljudvärldar. Därefter rör sig Holmstedt i sin performance mellan det mänskliga, syntetiska och djuriska. Hennes verk bygger på arkivmaterial och ljudinspelningar från ett vetenskapligt experiment där delfiner skulle lära sig tala engelska genom blåshålet.

I konsthallens bibliotek presenteras några av de myllrande aktiviteter och den genreöverskridande konst och musik som skapas på Fylkingen genom en lyssningsstation för Fylkingens podcast: Fylkingen PPPOD

Fylkingen är en konstnärsdriven scen och förening för experimentell musik och konst. Föreningen grundades 1933 och har sedan dess stött och presenterat ett brett utbud av de mest framstående kompositörerna, musikerna och konstnärerna inom radikal elektronisk, samtida musik, performing arts och multimedia. 2019 fyller Fylkingen 86 år vilket gör föreningen till världens äldsta forum i sitt slag.

Fylkingen PPPOD

Lyssningsstation i biblioteket
Fredag 3 och lördag 4 maj kl 13.00–18.00

En pod är en kapsel. Den kan bära frö eller fungera som tidskapsel. Fylkingen PPPOD är på samma gång behållare och färdskrivare, ett försök att fånga om så bara en bråkdel av de magiska stunder, myllrande aktiviteter och den genreöverskridande konst och musik som skapas på Fylkingen. I de avsnitt som släpptes hösten 2018 låter Elisabeth Hedström oss ta del av kända och okända delar av Fylkingen – som experimentell scen, mötesplats och konstnärlig frizon. Episoderna finns tillgängliga på Fylkingens hemsida och på Soundcloud.

Intervjuer, ljud och klippning: Elisabeth Hedström
Ljudmix: Emil Olsson
Jingle: Johannes Bergmark
Redaktör: Janna Holmstedt

Josefin Lindebrink
HABITAT

Maskininlärning, ljud, transducers, haptik, biosensorer

Installation i galleri BOX
Fredag 3 maj 13.00–18.00 och lördag 4 maj 13.00–20.00

HABITAT utforskar teman av utveckling som både en ensam och gemensam process. Projektet ämnar problematisera varandet tillsammans med en intelligent teknik som kontinuerligt utmanar huden som en gräns för identitet eller den autonoma människokroppen. Besökaren kan positionera sig på ytor som oscillerar som svar på biofysiologisk återkoppling från sin ockupant. Allt eftersom andra upptar sina egna strukturer läggs de till den andres återkopplingsloop. Oscillationerna styrs av en maskin som genom maskininlärning kontinuerligt försöker hålla sig i balans med sin(a) ockupant(er).


Josefin Lindebrink är en ljudkonstnär verksam inom mötet mellan konst och vetenskap. Med en bakgrund i musik och tillämpad fysik utforskar och kritiskt undersöker hennes arbete rollen framväxande teknik har i förhållande till kropp och materia. Hon är sedan 2018 ordförande för föreningen Fylkingen ny musik och intermediakonst.

Janna Holmstedt & Jacek Smolicki
Sonic Sensibilities

Soundwalk i parken och två performance i konsthallen med ljud, objekt, video och röster
Lördag 4 maj kl.16.00-18:00

I Sonic Sensibilities möts Jaceks och Jannas konstnärsskap samt intresse för olika former av lyssnade praktiker och ljudteknologier. I ett aktivt lyssnade träder andra aspekter av omgivningen fram än de vi vanligtvis uppmärksammar i en visuellt orienterad kultur. Hur upplever jag omgivningen och min egen närvaro i den om jag under tystnad lyssnar in, istället för att betrakta eller prata om den? Hur låter omgivningen och objekten? Hur låter egentligen språket? Vad gör teknologin med lyssnandet och våra kroppar? I Sonic Sensibilities, som kan sägas bestå av tre akter, leds vi från befintliga ljudvärldar och lyssnande utomhus, till förstärkta, förvrängda och inspelade ljud i Jaceks performativa ljudkollage där vardagliga föremål används på oväntade och poetiska sätt, över till historiska ljudarkiv, djurröster och berättande i Jannas performance som bitvis har karaktär av föreläsning (lecture performance). Denna utgår från ljudinspelningar av kommunikationsexperiment med delfiner som utfördes på 1950 och 60‐talet i USA, där delfinerna skulle lära sig att tala engelska med blåshålet. I centrum står en kvinna, Margaret Howe, som under 75 dagar försökte leva under jämlika villkor tillsammans med delfinen Peter i ett vattenfyllt hus.

Janna Holmstedt arbetar med situerade praktiker och olika former av utvidgat berättande i gränslandet mellan ljud‐, scen‐ och samtidskonst. 2017 presenterade hon sin doktorsavhandling i fri konst ”Are You Ready for a Wet Live-In? Explorations into Listening”. Förutom medlem och aktiv i produktionsgruppen på Fylkingen är Janna affilierad forskare vid den transdisciplinära feministiska plattformen The Posthumanities Hub vid KTH och Linköpings universitet.


Jacek Smolicki arbetar i skärningspunkten mellan estetik, teknik, arkivering och vardag. Hans arbete manifesteras genom performativa ljudlandskapskompositioner, ljudpromenader, experimentella arkiv, och installationer. Parallellt har han de senaste åren systematiskt experimenterat med olika inspelningstekniker för att dokumentera det mänskliga och mer-än-mänskliga vardagslivet. 2017 doktorerade han vid School of Arts and Communication, Malmö University.

3 x Performance

Lördag 4 maj kl 18.00–20.00

My Lindh
Du är här nu

15 min

En läsning och en performance som tar plats i relationen mellan tre subjekt: en text, jaget som skrivit texten och duet som läser texten.

Växelvis riktar sig texten direkt till duet, i en gestaltning av verkets utsträckning i rumtiden, och växelvis för den en inre monolog i en personlig skildring av jagets tvivel, hopp och möda i skapandet av verket.

Performancens frågor spänner över ämnen som lek, makt, ansvar, position, närvaro, materialitet, motstånd och kris.

Ami Kohara
Lambrusco

ca 15 min

Med hjälp av rytm kontrollerar en simmare sin egen kropp. Ibland lyfter rytmen simmaren bortom den själv, längs med vattnets strömmar. Vad är det som formar en simmares attityd?

I performancen Lambrusco, rör den sig i olika rytmer i takt med hur interna och externa krafter reflekteras, och driver den till att ta kontroll.

Shiraz Amar
Breath of The Wild

Ca 40 minuter

Breath of The Wild är en bestialisk samtida dans som bjuder in åskådarna till en transformerande resa.

Genom populärkultur, abstraktion och komedi leker dansstycket med åskådarens uppfattning om olika objekt och utmanar idéer kring representation och dansande kroppar.

Koncept: Shiraz Amar
Med och av: Morgane Nicol, Love Andersson och Shiraz Amar
I samarbete med: Yari Stile, Aurore d’Audiffret, Hannah Krebs, Miranda Wallmon och Alexander Talts
Musik: C+C Music factory ft. Freedom Williams, Bee Gees, Calvin Harris & Disciples

Ett särskilt tack till Björn Säfsten för sitt mentorskap

Tai-chi med Anna Holtenstam

Fredag 3 och lördag 4 maj kl 13.00–14.00
Ingen erfarenhet krävs! 
Tai-chin blir av även om det är lite regnigt väder men inte vid ösregn.

Tai Chi utförs som en serie med gående rörelser. Rörelserna är ursprungligen självförsvars rörelser men de görs i den här formen (24 Formen) i ett mjukt och långsamt flöde. Övningarna innehåller mycket koordination och balans och ”tvingar” på så sätt utövaren att vara djupt närvarande i sin kropp och i det som pågår i stunden.

Träningen anpassas så att även den som inte har någon tidigare erfarenhet av Tai Chi kan delta. Vi kommer varje gång att gå igenom några av rörelserna mer i detalj.

Varmt välkommen! För mer info se merchi.nu

Marabou Jam Dancebattle!

Nu kör vi ännu ett maxat dansjam i Marabouparkens fantastiska konsthall!  Det blir liveakter inom poesi, musik och dans från Aggregat och Sundbybergs Dansstudio. Battles i de olika kategorierna (läs nedan) samt open stage!

1:a-priset i All style battlet är ett presentkort på värde 2000 kr (Paygoo)

All Style Battle 1 vs 1 
Rookie Battle 1 vs 1

Program-information och ungefärliga tider:

Anmälan öppnas; Rookie och All style kl. 18.00
18.00 – Öppningsakt. Livemusik från Aggregat
18.30 – Rookie Battle
19.00 – Dansgrupp från Dansstudion uppträder
19.05 – Paus
19.10 – Try outs/pre-selection till battle
19.30 – Liveakter, poesi samt musik
19.45 – All style battle start
Kvartsfinal
Semifinal
Final
21.45 – Open stage
22.00 – SLUT

Battlets upplägg:
Under Try-outs får dansarna ca 1 min på sig att göra sin grej!
Hostarna väljer ut 8 stycken dansare som får tävla vidare.
Sedan får de 8:a som väljs ut dansa och dessutom vara jury.

DJ:  Maele Cheza
Host: AK, Mario P Amigo & Isse Omari

DJ Maele Cheza
CHEZA, även känd som dansare, har sen 2014 spelat på olika Jams/battles runt om i landet; Urban North (Umeå), Hiphop Revolution (GBG), Summer Session, Streetstar. Även internationellt, på klubbar och festivaler. Tidigare Resident DJ och höll i BUMBUM på Klubb WKND i Stockholm, ett event som drog ihop Dansare, Djs och liveakter.

Tillgänglighet:

Konsthallens utställningar, konferenslokaler och restaurang är anpassade för rullstol och barnvagn. En tillfällig ombyggnad som rymmer konsthallens residency, ”Gästrummet”, nås endast via trappa. Bärbara fällstolar finns att låna. Alla nödutgångar är inte handikappanpassade. Hörselslinga finns att tillgå vid föreläsningar i konsthallen. Delar av parken nås endast genom trappor. Handikapptoalett och skötbord finns i entrén. Parkering för funktionshindrade finns på Löfströms allé, c:a 100 meter från konsthallen. Kontakta oss inför besöket för mer information: 08- 29 45 90

To accept theirs, to make it mine, to wish it for myself (2016-2018)
Fotograf Istvan Virág
To accept theirs, to make it mine, to wish it for myself (2016-2018)
Fotograf Istvan Virág
Bild: Liv Bugge, To accept theirs, to make it mine, to wish it for myself (2016-2018). Fotograf Istvan Virág
Konstnär möter konstnär – samtal mellan Lisa Torell och Liv Bugge
Torsdag 21 mars kl 18.00

Under utställningen Trottoaren, ett mästerverk. leder Lisa Torell ett parallellt program och projekt, som påbörjades i samband med hennes konstnärliga forskning och genom boken Plats till plats, 9 konstnärers reflektion kring platsrelaterat arbete (2016, 2017), där hon går i dialog med andra konstnärer om praktik och arbetsmetoder. Det första samtalet var med Marabouparkens övriga utställare: Marika Troili och Mapping the Unjust City (13/2-19).

Den 21/3 (18.00-19.00) har hon bjudit in den norska konstnären Liv Bugge att veckla ut sin process runt verket To accept theirs, to make it mine, to wish it for myself (2016-2018). Bugges verk utvecklades som en del av ett KORO uppdrag som tog plats i två högsäkerhetsfängelser utanför Oslo. Tillsammans med en grupp fångar har Bugge spårat fängelsearkitekturen och gjutit 80 märken av aggression, slitage i brons och sätter dem tillbaka i fängelseväggarna, otillgängliga för den stora allmänheten.

Liv Bugge (f. 1974) är en konstnär som bor och arbetar i Oslo. Genom sina arbeten försöker hon upplösa gängse berättelser om förflutet och nutid, fakta och fiktion. Hon är för närvarande forskare vid Konsthögskolan i Oslo med projektet ”The Other Wild”. Hon studerade vid Kungliga konsthögskolan i Oslo och HISK (Högre konstinstitutet) i Belgien. www.livbugge.com

Hon driver också den Oslo-baserade plattformen FRANK tillsammans med medarbetaren Sille Storihle. FRANK startades för att lyfta konst och kritisk diskurs som kretsar kring kön, lust och sexualitet.

SPRING CLEAN 2019

Öppen ansökan till performance-programmet

Spring Clean (3–4 maj 2019) är Marabouparkens årliga evenemang då konsthallen bjuder in till performance, workshops och livehändelser. Programmet fokuserar på den kollektiva erfarenheten av att uppleva någonting på plats och kommer att bjuda på en mångfald av samtal och meningsutbyten att ta del av.

Spring Clean är en plattform till för att dela upplevelsen av konstnärliga verk av olika format med andra. Om du skulle vilja framföra ett performance-verk, dela något som är under arbete eller i tillblivelse, och bli en del av programmet under Spring Clean-helgen, ansök nu!

I år väljs deltagarna i det öppna performance-programmet ut av Elin Magnusson och Karin Bähler Lavér, producenter på Marabouparken, tillsammans med Tove Salmgren från Dans- och cirkushögskolan i Stockholm (DOCH).

Tove Salmgren arbetar med scenkonst och performance, både som pedagog, dansare, koreograf och curator. Hon har en masterexamen i ’Nya performativa praktiker’ från DOCH. Tillsammans med Kajsa Wadhia leder hon Köttinspektionen dans, en plattform för experimentell koreografi och dans i Uppsala. Hennes egna performance kan beskrivas som ett feministiskt, filosofiskt laboratorium.

I år har vi tre öppna programpunkter, under lördagen den 4/5, för performance mellan 10 och 40 minuter långa.

Skicka oss ett dokument (pdf, doc) med en kort beskrivning, på max 300 ord, som också innehåller ditt namn, kontaktuppgifter, titel på, såväl som längd och tekniska detaljer för ditt performance, till opencall@marabouparken.se (döp mailet till ”Ditt namn – Spring Clean öppen ansökan”) senast fredag den 1 mars kl 17.00.

För varje performance finns ett arvode på 3000 kronor. Var vänlig ha i åtanke att de tekniska möjligheterna är begränsade och det inte finns någon extern resebudget.

Konstnär möter konstnär

Samtal mellan vårens utställare på Marabouparken; Lisa Torell, Marika Troili och Mapping the Unjust City med utgångspunkt i de olika praktikerna och dess arbetsmetoder. 

Onsdag 13/2-19 kl 18.00–19.00
Samtalet sker på svenska

I Lisa Torells utställning Trottoaren, ett mästerverk. synas välfärdssamhällets beståndsdelar. Genom verken synliggörs hur omsorg och omhändertagande, likgiltighet och försummelse manifesteras materiellt i och genom våra urbana och offentliga rum. I Vattennära rekreation presenterar Marika Troili nya verk med utgångspunkt i Bällstaån. Utställningen berör frågor om förhållandet mellan rekreation och produktivitet, mellan planerade miljöer och spontana händelseförlopp. I Marabouparkens gästrum visas under våren Mapping The Unjust city / Vem äger staden?, ett kollektivt arbete som handlar om kartläggningar, motberättelser och visualisering av ägande i relation till den byggda miljön. Genom att utforska dolda lager i staden, såsom finansiella flöden och relationen mellan offentligt och privat, öppnas samtal om vem staden är till för och vem vad den skulle kunna vara.

Samtalet modereras av Lisa Torell och är den första punkten under våren som tar vidare det parallella programmet som Lisa Torell inledde med projektet och boken Plats till plats, 9 konstnärers reflektion kring platsrelaterat arbete (2016) där hon går i dialog med andra konstnärer om praktik och arbetsmetoder.

Lisa Torell – Trottoaren, ett mästerverk.
Marika Troili – Vattennära rekreation
Mapping the Unjust City / Vem äger staden?

ÖPPNA SFI-VISNINGAR

Vi erbjuder kostnadsfria SFI-visningar av utställningarna i konsthallen. 

Visningarna är ca 45-60 minuter långa. Det går bra att komma med grupper enligt överenskommelse.

Boka genom mail till: fredrik.bergstrom@marabouparken.se

Marika Troili
Vattennära rekreation

I Vattennära rekreation bygger Marika Troili vidare på sitt intresse för ordens förmåga att skapa egna värdesystem. Efter att i tidigare verk bearbetat hur ett antal större företag officiellt kommunicerar, lyssnar hon den här gången till det offentligas röst.

Upprinnelsen till utställningen är ett antal dokument från Sundbybergs stad, rörande stadens framtida utveckling: Sundbyberg 2030 – hållbart och urbant och Sundbybergs nya stadskärna, bland andra. I dessa möter läsaren formuleringar som: ”Strandpromenaden längs Bällstaån och Bällstaviken ska utvecklas till ett attraktivt stråk med möjlighet till vattennära rekreation och med olika upplevelser.” Härav utställningens titel och intresseområde.

Marika Troili, Blåstruktur, 2019
Marika Troili, utan titel (bollar från Bällstaån), 2019

Dokumentens spekulativa ton projicerar en stiliserad bild av den framtida staden där vattnet i allmänhet, och Bällstaån i synnerhet, spelar en avgörande roll som drivande kraft och som socialt och ekonomiskt värde. Marika Troili har genom både sorgfälliga läsningar av dessa dokument, och metodiska vandringar och båtfärder, sonderat det ändlösa flöde av aktivitet som både kringgärdar vattnet och som vattnet ger upphov till. Detta tolkas och speglas i utställningen på ett sätt som förser oss med andra perspektiv på de processer och flöden som pågår i och runt ån. I galleriet tar en rumslig gestaltning form där vattnet är både material och mening.

Ån är även hemvist åt figurer som verkar mer i det fördolda, med andra motiv än de som staden ställer upp, bland andra bävern och nässlan. I en glastäckt monter i utställningen ligger verket Nässlans översiktsplan 2030. Här finns översiktsplaner från de kommuner Bällstaån flyter igenom samlade, men täckta i ett fint nässelpulver. Nässlan, som å ena sidan uppfattas som oönskat ogräs och å andra som eftersökt naturläkemedel, blir även den en symbol i berättelsen om platsen. Ett genomgående drag i Troilis arbeten är att de på samma gång iscensätter ett avtäckande och beslöjande av rapporternas inverkan på, och vår bild av, den framtida staden.

Marika Troili, Barkarbystaden II, 2019
Marika Troili, Vattennära rekreation, 2019

Ytterligare en dimension i Vattennära rekreation är kopplingen till Marabouparkens och den forna chokladfabrikens historia, där tankar om sambandet mellan dekorativa, sköna miljöer och god hälsa och karaktär legat till grund för både parkens och fabrikens utformande – tankar som går igen i samtida stadsplanering.

Marika Troili skärper vår blick förbi det vi kan uttyda med blotta ögat. Med hjälp av funna föremål och material, i installation, video, fotografi och text, gestaltas på ett poetiskt och finkänsligt sätt frågor om stadsomvandling och urbanisering, kultur- och naturmiljöer, rekreation och produktivitet. I ett slags konstant rörelse mellan yta och djup upprättas nya språkliga system, begreppsapparater och världsbilder.

Curator: Karin Bähler Lavér

Marika Troili har tidigare medverkat i utställningar på bland annat Skånes konstförening, Malmö, Nida Art Colony, Litauen, BAK, Nederländerna, Batiment d’art Contemporain, Schweiz, Maskinhuset i Grängesberg och Arbetets museum i Norrköping. Hennes artist’s book om Posten, Inga kärleksbrev idag heller – Fortsatt framgångsrik kostnadsanpassning och löpande effektivisering, gavs ut av Konstfrämjandet 2015. Vattennära rekreation är Troilis första institutionella separatutställning.