fbpx
2 juli 2022

Vernissage En ögonblickets flora

Vernissage
Lördag 2/6 kl. 13.00–17.00
En ögonblickets flora

James Benning, Frank Ekeberg, Ragna Misvær Grønstad, Rosalind Nashashibi, Karl Axel Pehrson, Pia Sandström och Ulla West.

Varmt välkomna på vernissage för sommarens utställning på Marabouparken konsthall!

Kl. 14.00 hälsar utställningens curatorer Helena Holmberg & Erik Sandberg välkomna  

Den amerikanske filmaren James Bennings tanke om konstnärens roll – att ”pay attention and report back” – har inspirerat sommarutställningen på Marabouparkens konsthall. I hans arbeten är seendet och blicken de främsta verktygen för att kontakt mellan motivet och konstnären/betraktaren upprättas, men utställningen innehåller också verk där intuition och lyssnande spelar en central roll. Parken själv är en självklar utgångspunkt.

Utställningen kan på ett plan sägas vilja undersöka om empati med vår omvärld kan vara ett verktyg för en mer hållbar utveckling av vår relation till naturen. På ett annat plan handlar det om att lyfta fram det föränderliga, tillfälliga, oväntade som en inneboende poetisk egenskap i naturen och i konsten – en egenskap som låter oss se verkligheten från nya perspektiv och öppnar upp för hopp och möjligheter till förändrade strukturer.

Välkomna!

Läs mer om utställningen

En ögonblickets flora