Föreläsning Kraftwerks estetik

magisk-forestallning

FÖRELÄSNING 15/2 2005

Kraftwerks estetik: referenser, influenser och plagiat

Andréas Hagström

Andréas Hagström – Kraftwerks estetik: referenser, influenser och plagiat

I anslutning till utställningen har Peter Thörneby satt samman en föreläsningsserie om design som inspirerat honom. Föreläsare är Sara Kristoffersson (fil. dr. i Konst- och bildvetenskap och designkritiker på Svenska Dagbladet), Andréas Hagström (konstnär) och Dennis Dahlqvist (konst- och designkritiker på Expressen).