Kökets Torg av Elin Strand Ruin

Den Mäktiga Medborgaren
Invigning av Kökets Torg

Fredag 4 oktober, 10.00–17.00
Invigning kl 17.00

Den 4 oktober invigs konst- och arkitekturprojektet Kökets Torg i Hallonbergen centrum. Under dagen hålls seminariet Den Mäktiga Medborgaren med föreläsningar och workshops kring demokrati, makt och medborgarinflytande. Som en del av seminariet invigs Kökets Torg – en mobil projektyta för dialogiskt matlagande och en permanent betongavgjutning som speglar de standardkök som finns i områdets lägenheter. Platsen är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan kvinnogrupper från Hallonbergen och arkitekten och konstnären Elin Strand Ruin i samarbete med Fastighetsbolaget Balder och Marabouparken konsthall, med stöd från Kulturbryggan. Den Mäktiga Medborgaren är ett samarbete mellan Balder, Kairos Future, Urban Design, RISE och Marabouparken konsthall.

Program fredag 4 oktober 2019

DEN MÄKTIGA MEDBORGAREN
INVIGNING AV DET PUBLIKA KONSTVERKET KÖKETS TORG

”Från ord till handling, en kunskapsverkstad för att undersöka hur vi kan göra stad tillsammans”

10.00–13.00 SLUTEN WORKSHOP Medborgarinflytande i omvälvningens tid 
13.00–14.00 KÖKETS TORG BJUDER PÅ LUNCH
14.00–17.00 ÖPPET SAMTAL Den mäktiga medborgaren 
17.00 INVIGNING KÖKETS TORG
Moderatorer: Rise, Urban Design, Karios Future och Peoples Academy.

10.00–13.00 SLUTEN WORKSHOP: Medborgarinflytande i omvälvningens tid
Demokratin är idag satt under hård prövning. I en tid av teknologisk, ekonomisk och social omvälvning börjar det nu knaka i fogarna hos flera av våra bärande samhällsinstitutioner, samtidigt som det civilsamhälle och de demokratiska processer som byggts upp under 1900-talet verkar fungera allt sämre. Vad är sant om dagens demokrati, om dess medborgare och deras möjligheter till inflytande? Finns viljan att vara med och påverka – och i så fall under vilka premisser? Hur hitta den rätta balansen mellan noggrann demokratisk process och förväntan om handlingskraft i en tid av osäkerhet och turbulens? Kan inflytande och engagemang hanteras på ett mer optimalt sätt, givet dagens samhällsfrågor och medborgare?

Mot bakgrund av resultat från studien Morgondagens Medborgare (Kairos Future, 2018) och deltagarnas egna erfarenheter kommer vi arbeta med dessa frågor i ett försök att tolka vår tids behov och möjligheter till medborgarinflytande – och förhoppningsvis bryta ny mark i våra tankevärldar. En uppfriskande reflektionsvandring i Hallonbergen utlovas som del av programmet.

13.00–14.00 LUNCH PÅ KÖKETS TORG
Vegetarisk soppa bjuds i Kökets Torg av den lokala kvinnogruppen från Stella Nova och Verdandi som har drivit Konst- och arkitekturprojektet tillsammans med Elin Strand Ruin.

14.00–17.00 ÖPPET SAMTAL: Den Mäktiga Medborgaren  
Under en intensiv eftermiddag kommer vi inspireras, engageras och samarbeta kring frågor om demokrati, makt och medborgarinflytande i teori och praktik. Föredrag varvas med panelsamtal och öppen dialog där vi tillsammans utforskar möjligheterna att ta makten över sin egen livsmiljö.
Inbjudna gäster kommer delta på olika sätt: Urban design, ”Det mixade programmet”- presentation av dagen. Kairos Future, rapport från fm slutna workshop. Nazem Tahvilzadeh, KTH – ”Medborgardeltagande”, Dafni Sarakinis, Tengbom arkitekter – ”Feministisk landskapsplanering”, Marika Johnson/Cornelius Uittenbogard, Tryggare Sverige – ”Feministisk stadsplanering”, Mapping the Unjust City – ”Vem äger staden”, Martin Westin, Uppsala universitet – ”Tillit, konflikt och kunskap / hållbara processer, ’Papperskorgsprojektet – design av barnen  i Hallonbergen’ – Stella Nova, Förvaltaren och Balder. Elin Strand Ruin berättar om projektet Kökets Torg. UTSTÄLLNINGEN Hallonbergens Centrum – en plats för alla? av ’Peoples Academy’ – Utomeuropeiska arkitekter/studenter, KTH. Projektet är ett samarbete mellan KTH, Tryggare Sverige och Balder. Den Mäktiga Medborgaren är ett samarbete mellan RISE, Urban Design, Kairos Future, Marabouparkens konsthall, Balder och S E S.

17.00–19.00 INVIGNING av det publika konstverket Kökets Torg
Tillsammans med Helena Holmberg, chef Marabouparkens konsthall, Fastighetsbolaget Balder, Sonja Vidén, Arkitekturforskare BOOM-gruppen KTH, Kvinnors Byggforum och Elin Strand Ruin klipper den lokala kvinnogruppen från Stella Nova och Verdandi bandet för Kökets Torg.
Vi bjuder på dryck, tilltugg och levande musik.

”Med exakta betongavgjutningen av Hallonbergens befintliga standardkök skapar Kökets Torg en plats som är lika delar konstverk, skulpturalt monument och stadsplan över det privata hemmets omvårdande centrum.”

Kökets Torg är ett konst- och stadsutvecklingsprojekt i Hallonbergen som drivs av arkitekt och konstnär Elin Strand Ruin i samarbete med Balder och Marabouparkens konsthall. Förstudie och genomförande har gjorts mellan 2016-2019 i tätt samarbete med personal från daghemmet Stella Nova och Verdandi: Shazia Chaudry, Monira Haj Abdalla, Faiza Rebandi, Heve Hatam Jomaa, Jenny Chen, Anitha Gunnarsson, Hanna Karlsson.

Projektet har finansierats av Kulturbryggan och Balder. Förstudien genomfördes på uppdrag av Sundbybergs Stad.